X5CrNi18-10, 1.4301, AISI 304 - Stal nierdzewna austenityczna - bazowy podstawowy gatunek 18/8 do ogólnego zastosowania w przemyśle razem X2CrNi18-9, 1.4307, AISI 304L

X2CrNi19-11, 1.4306 - Stal nierdzewna pochodna od 1.4301 o obniżonej zawartości Węgla, podwyższonej Chromu i Niklu.

X8CrNiS18-9, 1.4305, AISI 303 - Stal nierdzewna automatowa o podwyższonej zawartości Węgla, Siarki przeznaczona do skrawania.

 

Norma Gatunek Stali
Skład Chemiczny %
C: Mn: Si: P: S: Cr: Ni: Mo: Cu: N:
EN X5CrNi18-10 - 1.4301
<0.07 <2.0 <1.0 <0.045 <0.015 17.5 - 19.5 8.0 - 10.5 - - <0.11
ASTM AISI 304 - UNS S30400 - TP304
<0.08 <2.0 <1.0 <0.045 <0.030 17.5 - 20.0 8.0 - 11.0 - - <0.10
EN X2CrNi19-11 - 1.4306
<0.03 <2.0 <1.0 <0.045 <0.015 18.0 - 20.0 10.0 - 12.0 - - <0.1
EN X2CrNi18-9 - 1.4307
<0.03 <2.0 <1.0 <0.045 <0.030 17.5 - 19.5 8.0 - 10.0 - <1.0 <0.11
ASTM AISI 304L - UNS S30403 - TP304L
<0.03 <2.0 <1.0 <0.045 <0.030 17.5 - 20.0 8.0 - 13.0 - - <0.10
EN 1.4305 - X8CrNiS18-9
<0.10 <2.0 <1.0 <0.045 0.15 - 0.35 17.0 - 19.0 8.0 - 10.0 - <1.0 <0.11
ASTM AISI 303 - UNS S30300
<0.15 <2.0 <1.0 <0.20 >0.15 17.0 - 19.0 8.0 - 10.0 - - -
EN 1.4303 - X4CrNi18-12
<0.06 <2.0 <1.0 <0.045 <0.030 17.0 - 19.0 11.0 - 13.0 - - <0.11
ASTM AISI 305 - UNS S30500
<0.12 <2.0 <1.0 <0.045 <0.030 17.0 - 19.0 10.5 - 13.0 - - -
EN 1.4311 - X2CrNiN18-10
<0.03 <2.0 <1.0 <0.045 <0.015 17.5 - 19.5 8.5 - 11.5 - - 0.12 - 0.22
ASTM AISI 304LN - UNS S30453
<0.03 <2.0 <1.0 <0.045 <0.030 18.0 - 20.0 8.0 - 12.0 - - 0.10 - 0.16
PN 0H18N9
<0.07 <2.0 <0.8 <0.045 <0.030 17.0 - 19.0 9.0 - 11.00 - - -
PN 00H18N10
<0.03 <2.0 <0.8 <0.045 <0.030 17.0 - 19.0 10.0 - 12.50 - - -

 

0H18N9, X5CrNi18-10, 1.4301, AISI 304 - specyfikacja i zastosowanie

Najpopularniejszy, podstawowy a zarazem sprawdzony gatunek stali nierdzewnej Chromowo-Niklowej w znanym połączeniu bazowym 18/8, charakteryzujący się świetną odpornością korozyjną międzykrystaliczną, naprężeniową i wżerową. Stal 304 cechuje pełna struktura austenityczna, niska zawartość węgla, bardzo dobra udarność, tłoczność i ciągliwość, świetna spawalność, niemagnetyczność oraz podatność na gięcie i obróbkę mechaniczną. Należy również zwrócić uwagę na dużą polerowalność materiału i podatność na zgniot co tyczy się głównie taśm nierdzewnych, które po utwardzaniu osiągają wytrzymałości rzędu 1000-1200 N/mm2. Przy wymaganiu zastosowania wyższych wytrzymałości, stosuje się stal o podwyższonej zawartości węgla 1.4310 / AISI 301. Ponadto gatunki grupy 18/8 Cr-Ni są podatne na cięcie mechaniczne piłą, wodą oraz wszelkie formy cięcia termicznego (plazma i laser).

Z biegiem czasu, latach doświadczeń i praktyk powstało wiele odmian zmodyfikowanej stali 304, z ograniczoną zawartością Węgla, a nawet podwyższoną lub obniżoną zawartością Niklu, Chromu, Siarki oraz Fosforu jak 1.4305, 1.4306, 1.4307 i 1.4310. Jako bazowy, spopularyzowany i uniwersalny materiał nierdzewny, jego zastosowanie powinno zostać sklasyfikowane jako podstawowe. W środowiskach bardziej agresywnych skład chemiczny jest niestety niewystarczający, co skłania producentów do użycia materiałów "wyższej półki" zawierających Molibden oraz Tytan - jak np. 316L, 316Ti. Warto nadmienić, że stal traci odporność na korozję międzykrystaliczną pod wpływem zgniotu na zimno i gięciu elementów na zimno i o gorąco. 

Gatunek stosowany jest w prawie większości kręgów przemysłowych - od dekoracji, przemysłu budowlanego, podstawowych urządzeń użytkowych po skomplikowane elementy, podzespoły w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, motoryzacyjnym, maszynowym, spożywczym a nawet morskim, lotniczym i kolejowym. Jako stal nierdzewna, doskonale znosi środowiska pracy i kontakt z parą, wodą, amoniakiem, warunkami zewnętrznymi, siarkowodorem, paliwami ciekłymi, siarką, kwasem azotowym, farbami, fenolami niektórymi związkami amonowymi i siarczanami. Sprawdza się w kontakcie z substancjami obecnymi przy produkcji żywności - kwas winowy, cytrynowy, szczawiowy, octowy, salicylowy, przetwory warzywne, alkohole, sfermentowane produkty i inne substancje organiczne.

Gorzej znosi pracę w środowisku kwasu mrówkowego, mlekowego, niekiedy również octowego w wyższych temperaturach/stężeniach, półproduktach służących do produkcji proszków czyszczących (np. boraks), większości chlorków i kwasów nieorganicznych, również kwasu siarkowego, chlorowodoru, fluorowodoru, fluoru, węglanu potasowego, węglanu sodowego, azotanu amonowego. Tyczy się to również niektórych ciekłych metali w wysokich temperaturach - Ołowiu, Kadmu, Cynku, oraz Glinu.

Stal X5CrNi18-10 oraz S30400 jest masowo stosowanym gatunkiem, występującym w większości form półproduktów począwszy od rur, blach, prętów, profili czy też taśm. Jej zastosowanie jest obecne przy produkcji wykończeń architektury budynków, konstrukcji, instalacji odprowadzających gazy i substancji chemicznych, sprzętów AGD i RTV, pozostałych urządzeń użytku codziennego, maszyn rolniczych, rurociągów przemysłowych, wymienników ciepła, silosów, kotłów destylacyjnych, części pomp, mieszadeł, urządzeń przemysłu lakierniczego i farmaceutycznego, naczyń i sztućcy, noży, tarcz, haków, a także piecy w przetwórstwie mięsnym, układów wydechowych, wirników, oprzyrządowań medycznych, separatorów, cystern i zbiorników na chemikalia, zaworów, pozostałej armatury (kołnierzy, nakrętek, śrub, kolan, łuków, trójników), sprężarek, łożysk, pierścieni, chłodnic, aparatur czy urządzeń w przemyśle spożywczym i chemicznym, sprężyn, wałów, małoobciążonych kół zębatych, filtrów i sit, a nawet części motoryzacyjnych.


1.4307, X2CrNi18-9, AISI 304L

Gatunek zbliżony do materiału 1.4301 / AISI 304 z dodatkowo obniżoną zawartością Węgla. Zastosowanie jednakowe ze wzorem gatunkiem. Stal często występuje z AISI 304 jako podwójnie certyfikowana w postaci blach, rur czy prętów


1.4306, X2CrNi19-11, 00H18N10

Stal nierdzewna kwasoodporna z dodatkiem Azotu, obniżonej zawartości Węgla a podwyższonej Chromu 18-20% i Niklu 10-12%. Inaczej - udoskonalona wersja gatunku 1.4307 / AISI 304L. Zastosowanie obecne tam, gdzie zwykły materiał 304 lub 304L nie jest wystarczający, a wymagana jest podwyższona odporność korozyjna.


1.4305, X8CrNiS18-9, AISI 303

Pochodna gatunku AISI 304, 1.4301, X5CrNi18-10 przystosowana do obróbki skrawaniem, klasyfikowana jako nierdzewna stal automatowa o podwyższonym stężeniu Siarki i Węgla. Od bazowego gatunku wyróżnia ją brak odporności na korozję międzykrystaliczną w stanie dostawy i uczulonym. Zmiana ma na celu ułatwić obróbkę mechaniczną, poprawić łamliwość wiórów dzięki wydzielającym się Siarczkom podczas procesu. Stal z nieco gorszymi parametrami odporności korozyjnej od AISI 304 / 1.4301 ze względu na stosunkowo dużą zawartość Węgla. Składem chemicznym zbliżona do gatunku 1H18N9.


Własności mechaniczne 1.4301/1.4307, X5CrNi18-10 / X2CrNi18-9, AISI 304/304L:

 • Wytrzymałość na rozciąganie, Rm: 460 - 700 N/mm2
 • Granica plastyczności, Rp0,2: >190 N/mm2
 • Wydłużenie, A: >45%
 • Udarność, KV: >60J
 • Moduł sprężystości, E: 200 GPa
 • Twardość, HB: <215
 • Współczynnik rozszerzalności cieplnej, α: 16,0 * 10-6 K-1
 • Pojemność cieplna, cp20℃: 500 J * kg-1 * K-1
 • Przewodność cieplna, λ: 15 W * m-1 * K-1
 • Opór właściwy, Ω: 0,73 mkOhm*m

Własności Blach nierdzewnych wg EN 10088-4:

 • Wytrzymałość na rozciąganie, Rm: 520 - 750 N/mm2
 • Granica plastyczności, Rp0,2: >210 N/mm2
 • Wydłużenie, A: >45%
 • Udarność, KV20℃: >60J

Własności taśm zimnowalcowanych wg EN 10151:

 • +C700 - Rm: 700 - 850 MPa, Wydłużenie A: >25%
 • +C850 - Rm: 850 - 1000 MPa, Wydłużenie A: >12%
 • +C1000 - Rm: 1000 - 1150 MPa, Wydłużenie A: >5%
 • +C1150 - Rm: 1150 - 1300 MPa, Wydłużenie A: >3%
 • +C1300 - Rm: 1300 - 1500 MPa, Wydłużenie A: >1%

Własności mechaniczne prętów i drutów wg EN 10088-3

 • przekroje <16mm - Rm: 600 - 950 MPa
 • Przekroje 16 - 40mm - Rm: 600 - 850 MPa
 • Przekroje 40 - 63mm - Rm: 580 - 850 MPa
 • Przekroje >63mm - Rm: 500 - 700 MPa
 • Przekroje 0,05 - 0,10mm - Rm: <1100 MPa
 • Przekroje 0,10 - 0,20mm - Rm: <1050 MPa
 • Przekroje 0,20 - 0,50mm - Rm: <1000 MPa
 • Przekroje 0,50 - 1,00mm - Rm: <950 MPa
 • Przekroje 1,00 - 3,00mm - Rm: <900 MPa
 • Przekroje 3,00 - 5,00mm - Rm: <850 MPa
 • Przekroje >5,00mm - Rm: <800 MPa

Parametry w temperaturach podwyższonych i obniżonych:

Własności Termperatury (℃)
-196 -150 -80 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
Wytrzymałość na rozciąganie, Rm (MPa) >1250 >1100 >860 >494 >450 >420 >400 >390 >380 >380 >380 >370 >360 >330
Granica plastyczności, Rp0,2 (MPa) >300 >315 >270 >190 >157 >142 >127 >118 >110 >104 >98 >95 >92 >90

Ogólne własności mechaniczne 1.4305, X8CrNiS18-9, AISI 303:

 • Wytrzymałość na rozciąganie, Rm: 500 - 750 N/mm2
 • Granica plastyczności, Rp0,2: >190 N/mm2
 • Wydłużenie, A: >35%
 • Twardość, HB: <230

Ogólne własności mechaniczne 1.4306, X2CrNi19-11:

 • Wytrzymałość na rozciąganie, Rm: 500 - 750 N/mm2
 • Granica plastyczności, Rp0,2: >180 N/mm2
 • Wydłużenie, A: >45%
 • Twardość, HB: <215
 • Moduł sprężystości, E: 220 GPa

Procesy obróbki cieplnej dla gatunków grupy AISI 304

 • Przesycanie w temperaturach 1000 - 1100℃
 • Obróbka plastyczna na gorąco w temperaturach 1200 - 900℃

W wyżej wymienionych gatunkach firma dostarcza:

Kształtowniki - profile, kątowniki, teowniki, ceowniki, dwutewoniki i pręty półokrągłe i profile poręczowe 


Inne oznaczenia gatunków:

OH18N9, 0H18N9, 00H18N10, OOH18N10, 1.4301, X 5 CrNi 18-10, AISI 304, TP304, 1.4307, X 2 CrNi 18-9, AISI 304L, TP304L, UNS S30403, 304S11, 304S15, 304S16, 304S17, 304S31, 304S51, 304S71, SUS304, 1.4305, X 8 CrNiS 18-9, AISI 303, X12CrNiS18-8, Z8CNF18-09, Z4CN19-10, Z5CN17-08, Z6CN18-09, Z7CN18-09, Z2CN18-10, Z3CN18-09, Z3CN18-10, Z3CN19-09, Z3CN18-07Az, J-304, STS304, 1.4306, X 2 CrNi 19-11, 1.4311, X2CrNiN18-10, AISI 304LN, UNS S30453, stal 18-8, 18/8, 02Ch18N11, 03Ch18N11, 03Ch18N9, 04Ch18N10, 07Ch18N10, 08Ch18N10, 02Ch18AN10, SUS304L, 07Х18Н10, 08Х18Н10, 02Х18Н11, 03Х18Н11, 02Х18АН10, X7CrNi18-10, 5NiCr180, 18-8L, 18-9, SS2332, SS2333, X5CrNi19-9.


Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM