Twoje zaopatrzenie

Nasze doświadczenie

18H2N4WA | 18H2N4MA - Stal do nawęglania

18H2N4WA / 18H2N4MA - Stal do wyrobu sprzętu szczególnie obciążonego chromowo-niklowo-wolframowa i chromowo-niklowo-molibdenowa - do nawęglania i ulepszania cieplnego wg normy PN-72/H-84035.

 

Norma Gatunek stali
Skład chemiczny %
C: Mn: Si: P: S: Cr: Mo: V: Ti: Ni: W: Cu: N:
PN 18H2N4WA
0.14 - 0.20 0.25 - 0.55 0.17 - 0.37 <0.03 <0.025 1.35 - 1.65 - - - 4.0 - 4.4 0.8 - 1.2 <0.20 -
GOST 18H2N4MA - 18Ch2N4MA - 18Х2Н4МА - 18KH2N4MА
0.14 - 0.20 0.25 - 0.55 0.17 - 0.37 <0.025 <0.025 1.35 - 1.65 0.3 - 0.4 <0.05 <0.06 4.0 - 4.4 <0.2 <0.30 <0.008
GOST 18H2N4MA-Sh - 18Ch2N4MA-Sh - 18Х2Н4МА-сш - 18KH2N4MА-Sh
0.14 - 0.20 0.25 - 0.55 0.17 - 0.37 <0.025 <0.015 1.35 - 1.65 0.30 - 0.40 <0.05 <0.06 4.0 - 4.4 <0.2 <0.25 <0.008
GOST  18H2N4VA - 18Ch2N4VA - 18Х2Н4ВА - 18KH2N4VА
0.14 - 0.20 0.25 - 0.55 0.17 - 0.37 <0.025 <0.025 1.35 - 1.65 < 0.15 <0.05 <0.06 4.0 - 4.4 0.8 - 1.2 <0.30 <0.008
GOST 18H2N4VA-Sh - 18Ch2N4VA-Sh - 18Х2Н4ВА-сш - 18KH2N4VА-Sh
0.14 - 0.20 0.25 - 0.55 0.17 - 0.37 <0.025 <0.015 1.35 - 1.65 <0.15 <0.05 <0.06 4.0 - 4.4 0.8 - 1.2 <0.25 <0.008
DIN X19NiCrMo4 - X 19 NiCrMo 4 - 1.2764 - 2764
0.16 - 0.22 0.15 - 0.45 0.1 - 0.4 <0.03 <0.03 1.10 - 1.40 0.15 - 0.25 - - 3.8 - 4.3 0.3 - 0.5 - -
BS 835M15 - 835 M 15 - EN 39 B - EN39B - N4CMCH
0.12 - 0.18 0.25 - 0.50 - <0.035 <0.035 1.00 - 1.40 0.15 - 0.30 - - 3.9 - 4.3 - <0.40 -
JIS / KS SNCM815 - SNCM 815 - SNCM 25
0.12 - 0.18 0.30 - 0.60 0.15 - 0.35 <0.03 <0.03 0.70 - 1.00 0.15 - 0.30 - - 4.0 - 4.5 - <0.30 -
ČSN / STN 16 720 - 16720
0.14 - 0.21 0.25 - 0.55 0.17 - 0.37 <0.035 <0.035 1.35 - 1.65 - - - 4.0 - 4.5 0.8 - 1.2 - -
GB/T 18Cr2Ni4WA - A52183 - A 52183
0.13 - 0.19 0.30- 0.60 0.17 - 0.37 <0.025 <0.025 1.35 - 1.65 < 0.10 - - 4.0 - 4.5 0.8 - 1.2 <0.25 -
BDS 18Ch2N4MA
0.14 - 0.20 0.25 - 0.55 0.17 - 0.37 <0.025 <0.025 1.35 - 1.65 0.30 - 0.40 <0.05 <0.03 4.0 - 4.4 <0.2 <0.30 -

 

Stal dla lotnictwa, konstrukcyjna, maszynowa niklowa powyżej 2,2% Ni bez molibdenu do wyrobu części, podzespołów i osprzętu szczególnie obciążonego o bardzo dużych przekrojach.

 

18H2N4WA, 18H2N4MA - stal przeznaczona na części  maszyn wymagające dużej wytrzymałości, wysokich własności plastycznych rdzenia, oraz na podzespoły narażone na zmienne obciążenia. Stosowana jako stal na odpowiedzialne koła zębate, stal na wały korbowe i obciążone sworznie, drążki maszyn i wały redukcyjne, stal na części sprzętu lotniczego, oraz stal na obciążone części silników spalinowych.

Wykazuje bardzo dobrą hartowność, jednak jest trudnospawalna i wymagane jest, aby przed spawaniem podgrzać wyrób do odpowiedniej temperatury. Minimalna twardość powierzchni po obróbce cieplno-chemicznej to ok. 56 HRC. Jako stal konstrukcyjna średniostopowa, nie wykazuje wiekszej odporności na środowiska korozyjne.

Ze względu na wysoki koszt Wolframu i jego stosunkowo dużą zawartość w gatunku 18H2N4WA, pierwiastek częściowo wyparto, zastępując go Molibdenem w proporcji 1/3 procentowego zakresu zawartości Wolframu w składzie chemicznym. Zmiana nie wpływa znacząco na własności i parametry stali. W nazwie gatunku podmienia się W na M - 18H2N4MA.

 


Obróbka cieplna 18H2N4WA - temperatury, przebieg, warunki

 

Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna gatunku 18H2N4WA
Wyżarzanie zmiękczające 640 - 680℃
Wyżarzanie normalizujące 860 - 880℃
Węgloazotowanie 850 - 880℃
Nawęglanie 870 - 900℃
Hartowanie I po nawęglaniu 935 - 965℃ w oleju lub w powietrzu
Hartowanie II po nawęglaniu 835 - 865℃ w oleju lub w powietrzu
Odpuszczanie po nawęglaniu i hartowaniu w powietrzu 150 - 210℃ w powietrzu lub oleju
Odpuszczanie po nawęglaniu i hartowaniu w oleju 525 - 575℃ w powietrzu

 


Własności stali 18H2N4WA i 18H2N4MA:

 

- Własności mechaniczne

  • Wytrzymałość na rozciąganie, Rm = ≥ 1130 MPa
  • Granica plastyczności, Re = ≥ 835 MPa
  • Twardość po zmiękczaniu, HB = ≤ 269
  • Wydłużenie, A = ≥ 12%
  • Praca łamania, KU2 = ≥ 80 J
  • Przewężenie, Z = ≥50%

- Własności fizyczne

  • Gęstość ρ = ~7,90 kg/dm³
  • Przewodność cieplna, λ20℃ = ~33,5 W⋅m⁻¹ K⁻¹
  • Współczynnik rozszerzalności liniowej, α = ~11,1⋅10⁻⁶ K⁻¹
  • Pojemność cieplna cp20-100℃ = 490 J⋅​kg⁻¹ K⁻¹

 


Spis odpowiednikówi i innych oznaczeń stali 18H2N4WA i 18H2N4MA:

 

18Ch2N4MA, 18Х2Н4МА, 18KH2N4MА, 18H2N4MA-Sh, 18Ch2N4MA-Sh, 18Х2Н4МА-сш, 18KH2N4MА-Sh, 18H2N4VA, 18Ch2N4VA, 18Х2Н4ВА, 18KH2N4VА, 18H2N4VA-Sh, 18Ch2N4VA-Sh, 18Х2Н4ВА-сш, 18KH2N4VА-Sh, X19NiCrMo4, X 19 NiCrMo 4, 1.2764, 2764, 835M15, 835 M 15, EN 39 B, EN39B, N4CMCH, SNCM815, SNCM 815, SNCM 25, ČSN 16 720, ČSN 16720, 18Cr2Ni4WA, A52183, A 52183

 


W gatunku 18H2N4MA, oraz 18H2N4WA firma zaopatrza w:

 

 

Top