Twoje zaopatrzenie

Nasze doświadczenie

20HMFTB - Stal kotłowa chromowo-molibdenowo-wanadowa z dodatkiem tytanu i boru

Stal kotłowa 20HMFTB, 20CrMoVTiB4-10, 1.7729 do pracy przy podwyższonych temperaturach chromowo-molibdenowo-wanadowa z dodatkiem tytanu i boru na części turbin wg BN-66/0631-06, PN-75/H-84024 oraz PN-EN 10269.

 

Norma Gatunek Stali
Skład Chemiczny %
C: Mn: Si: P: S: Cr: Mo: Ni: V: Ti: Al: Cu: As: B: Sn: W:
PN 20HMFTB
0.17 - 0.24 <0.50 <0.35 <0.03 <0.03 0.9 - 1.4 0.8 - 1.1 <0.5 0.7 - 1.0 0.05 - 0.12 - - - <0.005 - -
IS 20CrMoVTiBH
0.17 - 0.24 <0.50 <0.35 <0.03 <0.03 0.9 - 1.4 0.8 - 1.1 <0.5 0.7 - 1.0 0.05 - 0.12 - - - - - -
EN 20CrMoVTiB4-10 - 20 CrMoVTiB 4-10 - 20CrMoVTiB5.10 - 1.7729
0.17 - 0.23 0.35 - 0.75 <0.40 <0.02 <0.02 0.9 - 1.2 0.9 - 1.1 <0.2 0.6 - 0.8 0.07 - 0.15 0.015
0.08
<0.2 <0.02 0.001 - 0.01 <0.02 -
GOST 20Ch1M1F1TR - 20Kh1M1F1TR - EP182 - 20Х1М1Ф1ТР - ЭП182
0.17 - 0.24 <0.50 <0.37 <0.03 <0.03 0.9 - 1.4 0.8 - 1.1 <0.3 0.7 - 1.0 0.05 - 0.12 - <0.2 - <0.005 - <0.2
BS 681-820
0.17 - 0.23 0.35 - 0.75 0.10 - 0.35 <0.02 <0.02 0.9 - 1.2 0.9 - 1.1 <0.2 0.6 - 0.8 0.07 - 0.15 <0.08 <0.2 <0.02 0.001 - 0.01 <0.02 -

 

 


Stal kotłowa wieloskładnikowa na części turbin 20HMFTB - specyfikacja i opis

 

Stal 20HMFTB należy do grupy kotłowych stali perlitycznych zmodyfikowanych tytanem i borem. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na pełzanie i relaksację, oraz niską wrażliwością na działanie karbu.

 

Dodatek boru powoduje polepszenie własności relaksacji. Wyroby ze stali 20HMFTB stosowane są w stanie ulepszonym cieplnie, przy czym po obróbce cieplnej wykazują strukturę sorbityczno-perlityczną z węglikami.

 

Gatunku nie zaleca się stosować w przypadkach, kiedy wartość granicy plastyczności przekracza 80 kG/mm2. Wyroby z gatunku 20HMFTB stosuje się w temperaturach pracy od 20℃ do 550℃, na części złączne turbin takie jak wkręty, czy też śruby. 

 

 


Własności mechaniczne stali 20HMFTB

 

Własności wytrzymałościowe dla przekroju <200mm
Wytrzymałość na rozciąganie Rm > 785 MPa
Granica plastyczności Re 667 - 765 MPa
Wydłużene A5 > 15%
Przewężenie Z > 45%
Udarność KCU2 > 49 J
Twardość HB 241 - 269 HB

 

 


Granice plastyczności ulepszonych cieplnie prętów 20HMFTB przy zróżnicowanych temperaturach

 

Wartości Re przy poszczególnych temperaturach
Temperatury 20℃ 50℃ 100℃ 150℃ 200℃ 250℃ 300℃ 350℃ 400℃ 450℃ 500℃ 550℃ 600℃
Granica plastyczności MPa 647 662 657 637 613 598 588 588 583 569 534 490 427

 

 


Granice pełzania R1 i wytrzymałość na pełzanie Rz stali 20HMFTB w stanie ulepszonym cieplnie

 

Własności określone w MPa Orientacyjne własności przy temperaturach
520℃ 530℃ 540℃ 550℃ 560℃ 570℃
Granica pełzania R1/10000 302 287 273 259 248 237
R1/100000 243 233 226 218 210 203
Wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 329 314 298 281 267 252
Rz/100000 279 265 252 240 229 220

 

 


Obróbka cieplna stali 20HMFTB

 

Obróbka cieplna 
Rodzaj obróbki Sposób chłodzenia Temperatury
Normalizowanie - 1050 - 1100℃
Hartowanie w powietrzu 950 - 1000℃
w oleju 980 - 1050℃
Odpuszczanie w powietrzu 660 - 730℃

 

 


Spawanie, zgrzewanie, cięcie i żłobienie stali 20HMFTB

 

Stali 20HMFTB nie należy spawać. Do wyjątkowych procesów łączenia należy zgrzewanie. które mimo iż jest ograniczone, można wykonywać tarciowo lub elektrycznie oporowo przy odpowiednio dobranych parametrach zgrzewania i zabiegów cieplnych. 

 

Ciąć materiały można płomieniem propanowo-butanowo-tlenowym, acetylenowo-tlenowym lub łukowo plazmą. Przed podjęciem się cięcia wyrób należy wstępnie nagrzać do temperatur:

- 300 - 350℃ przy przekrojach <50mm

- 350 - 400℃ przy przekrojach >50mm

 

W przypadku cięcia gazowego wybierać należy temperatury dolnych granic, a wykonując cięcie plazmą stosować temperatury nagrzania górnych granic przedziału podanych powyżej. Po cięciu wyroby należy studzić powoli do temperatury otoczenia razem z piecem, w gorącym piasku bądź za pomocą mat azbestowych.

 

Ponadto stal można żłobić elektropowietrznie lub płomieniem gazowym. Przed procesem należy wyroby nagrzać do temperatur cięcia, oraz również chłodzić powolnie do temperatur otoczenia. Po procesie należy wykonać odpowiednie procesy cieplne, jednak to nie gwarantuje możliwości powstania pęknięć na powierzchniach żłobionych, zwłaszcza przy żłobieniu elektropowietrznie.

 

 


Spis odpowiednikówi i innych oznaczeń stali 20HMFTB:

 

20CrMoVTiBH, 20CrMoVTiB4-10, 20 CrMoVTiB 4-10, 20CrMoVTiB5.10, 25CrMoVB6.11, 1.7729, 20Ch1M1F1TR, 20Kh1M1F1TR, EP182, 20Х1М1Ф1ТР, ЭП182, BS 681-820

 


W gatunku 20HMFTB firma zaopatrza w:

 

 

Top