X9CrNiSiNCe21-11-2, 1.4835, 253MA - Stal wysokostopowa żaroodporna i żarowytrzymała chromowo krzemowo niklowa z dodatkiem ceru i azotu wg PN-EN 10088-1 i PN-EN 10095.

 

NormaGatunek Stali
Skład chemiczny %
C:Mn:Si:P:S:Cr:Mo:Ni:Ce:N:
EN / DINX9CrNiSiNCe21-11-2 - 1.4835 - X 9 CrNiSiNCe 21-11-2 - 4835
0.05 - 0.12<1.001.40 - 2.50<0.045<0.01520.00 - 22.00-10.00 - 12.000.030 - 0.0800.12 - 0.20
GOST 
ISO
X7CrNiSiNCe21-11
0.05 - 0.10<0.801.40 - 2.00<0.040<0.03020.00 - 22.00-10.00 - 12.000.030 - 0.0800.14 - 0.20
SANDVIK253 MA® - 253MA® - MA253
0.08<0.801.60<0.040<0.04021.00-11.000.0500.17
Outokumpu253 MA® - 253MA®
0.05 - 0.10<0.801.40 - 2.00<0.04<0.01520.00 - 22.00<0.5410.00 - 12.000.030 - 0.0800.14 - 0.20
ASTMUNS S 30815 - UNS S30815
0.05 - 0.10<0.801.40 - 2.00<0.040<0.03020.00 - 22.00-10.00 - 12.000.030 - 0.0800.14 - 0.20
RARA 253 MA - RA253MA - RA 253MA
0.05 - 010<0.801.40 - 2.00<0.04<0.0320.00 - 22.00-10.00 - 12.000.030 - 0.0800.14 - 0.20

 

Stal 253 MA®, X9CrNiSiNCe21-11-2, 1.4835 - opis i specyfikacja

Stal żaroodporna i żarowytrzymała austenityczna wysokostopowa z dodatkiem ceru stosowana w warunkach izotermicznych, idealna do pracy w temperaturach przedziału 700 - 1100℃. W wyższych temperaturach wykazuje wysoką odporność na ścieranie i rozszerzalność cieplną, odporność na odkształcenia, wysoką wytrzymałość na pełzanie, siarczkowanie (związki siarki), erozję i korozję, utlenianie, gazy spalin w obiegu cyklicznym, oraz parę wodną.

Stal w przeciwieństwie do gatunków H25N20S2, X15CrNiSi25-21 zawiera mniej chromu i niklu, co przyczynia się do wdrażania bardziej ekonomicznych rozwiązań przy prowadzeniu projektów. Dodatkowo wydajność stopu pozwala na użycie mniejszych przekrojów i cieńszych grubości wyrobów w większości zastosowań w porównaniu do typowych stali austenitycznych CrNiSi. Dodatek azotu zmniejsza podatność materiału na kruchość fazy σ.

Główną charakterystyką stali 253 MA® jest powierzchnia, która w wysokich temperaturach pokrywa się ochronną warstwą tlenku Cr2O3. Należy również dodać, że stal 253 MA® (X9CrNiSiNCe21-11-2, 1.4835) jest gatunkiem łatwospawalnym i mimo struktury austenitycznej, dogania odpornością na związki siarki stale H18JS, X10CrAlSi18, 1.4742, oraz stale H24JS, X10CrAlSi24, 1.4762.

Gatunek X9CrNiSiNCe21-11-2 wykazuje dobrą odporność w atmosferach nawęglania, nawęglania gazowego i azotowania, jednak i tak dużo lepszym wyborem pozostają stale chromowo-krzemowo-niklowe - AISI 310 oraz AISI 314 (odpowiedniki X15CrNiSi25-21, 1.4841, H25N20S2).

253 MA®, 1.4835 oraz X9CrNiSiNCe21-11-2 jest stosowana m.in. jako stal na osłony zsypów na popiół, formy odlewnicze do szkła, haki do rur, wymienniki ciepła, rekuperatory, zawory, osłony rurowe, komory spalania, separatory udarowe, wirniki turbin i wentylatorów, kotwy ogniotrwałe, kotły CFBC, kolektory wydechowe, obudowy pieców do obróbki cieplnej, podstawki do obróbki cieplnej, rury dla stalowni, oraz dla przemysłu szklarskiego i cementowego, rury chłodnic, rury do podgrzewania powietrza w konwerterach gazowych kwasu siarkowego, rury termoparowe, elementy palników, rury do pieców od obróbki cieplnej i reaktorów produkcji styrenu, oraz rury konwekcyjne.


Stal 253 MA®, X9CrNiSiNCe21-11-2, 1.4835 - Granica pełzania i wytrzymałość na pełzanie w podwyższonych temperaturach.

Własności w temperaturach podwyższonychTemperatury
600℃700℃800℃900℃1000℃
Wytrzymałość na pełzanieRz/1000238 MPa105 MPa50 MPa24 MPa12 MPa
Wytrzymałość na pełzanieRz/10000157 MPa63 MPa27 MPa13 MPa7 MPa
Wytrzymałość na pełzanieRz/10000088 MPa35 MPa15 MPa8 MPa4 MPa
Granica pełzaniaR1/1000170 MPa66 MPa31 MPa15.5 MPa8 MPa
Granica pełzaniaR1/10000126 MPa45 MPa19 MPa10 MPa5 MPa
Granica pełzaniaR1/10000080 MPa26 MPa11 MPa6 MPa3 MPa

 


Własności mechaniczne i fizyczne stali 253 MA®, X9CrNiSiNCe21-11-2, 1.4835 w stanie wyżarzonym +AT

Własności mechaniczne X9CrNiSiNCe21-11-2 wg EN 10095
Wytrzymałość na rozciąganieRm650 - 850 MPa
Granica plastycznościRe< 310 MPa
WydłużenieA> 37%
TwardośćHB< 210 HB
Gęstośćρ7,80 kg/dm3
Pojemność cieplnacp20-100℃500 J ⋅ kg-1 K-1
Współczynnik rozszerzalności liniowejα20-100℃17.0 - 19.5 ⋅ 10-6 K-1
Przewodność cieplnaλ20℃15 W ⋅ m-1 ⋅ K-1
Opór elektrycznyρ0.85 ⋅ 10-4 Ω ⋅ cm

 


Obróbka cieplna i plastyczna na gorąco stali 253 MA®, X9CrNiSiNCe21-11-2, 1.4835 - temperatury i proces

Obróbka cieplna i plastyczna
ProcesChłodzenieczasTemperatury
Wyżarzanie zmiękczająceszybkie w powietrzu lub wodzie5 - 20 min.1020 - 1120℃
Wyżarzanie odprężająceszybkie w powietrzu< 30 min.850 - 950℃
Obróbka plastyczna na gorąco900 - 1150℃

 


Gięcie, formowanie i spawanie stali 253 MA®, X9CrNiSiNCe21-11-2, 1.4835

Tak jak w innych stalach wysokostopowych austenitycznych gatunek X9CrNiSiNCe21-11-2 nie sprawia większych kłopotów przy wykonywaniu obróbki plastycznej na zimno. W stosunku do stali H25N20S2, X15CrNiSi25-21, 1.4841, przy wyrobach 253 MA ze względu na dodatek azotu - N, konieczne jest użycie większej siły przy formowaniu stali na zimno.

Stal ma skłonności do sprężynowania, zatem konieczne będzie zastosowanie kompensacji. Po gięciu na zimno nie trzeba, jednak zaleca się w przypadku gięcia m.in. rur wyżarzyć wyrób, który będzie pracował w temperaturach powyżej 800?. Gięcie na gorąco powinno się przeprowadzać w temperaturach rzędu 850 - 1100?. Plastyczność stali X9CrNiSiNCe21-11-2 jest dużo lepsza niż stali ferrytycznych.

Spawanie stali X9CrNiSiNCe21-11-2 wykonuje się łukowo elektrodami otulonymi w temperaturach 650 - 950?, metodą TIG czystym argonem, plazmowo, oraz metodą MIG (Ar + 0.03% NO, lub Ar + 30% He + ok.2,25% Co2). Metoda TIG i MIG zapewnia najlepsze wyniki odporności na pełzanie w wysokich temperaturach.


W gatunku X9CrNiSiNCe21-11-2, 253 MA®, 1.4835 firma zaopatrza w:

 


Spis odpowiednikówi, zbliżonych gatunków i innych oznaczeń stali X9CrNiSiNCe21-11-2, 1.4835:

X 9 CrNiSiNCe 21-11-2, 4835, X7CrNiSiNCe21-11, 253 MA®, 253MA®, MA253, UNS S 30815, UNS S30815, 1.4893, 4893, X8CrNiSiN21-11, X 8 CrNiSiN 21-11, RA 253 MA, RA253MA, RA 253MA.


Wykorzystujemy pliki cookies
W celu prawidłowej obsługi Strony oraz do celów statystycznych, a jeżeli wyrazisz na to zgodę również w celu personalizacji reklam, remarketingu oraz retargetingu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj koniecznie politykę prywatności i plików cookies. Szczegółową konfigurację możesz określić klikając poniżej przycisk "Ustawienia".
Ustawienia plików cookies
Wykorzystujemy pliki cookies

W celu prawidłowej obsługi Strony oraz do celów statystycznych, a jeżeli wyrazisz na to zgodę również w celu personalizacji reklam, remarketingu oraz retargetingu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj koniecznie politykę prywatności i plików cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookies prosimy o kontakt.