Stal 35NiCrMoV12-5, 1.6959, 30HN2MFA, 38HN3MFA do ulepszania cieplnego, stosowana w przemyśle lotniczym i zbrojeniowym do wyrobu części obciążonych wg GOST 4543-71, PN-72/H-84035.

Norma Gatunek Stali
Skład Chemiczny %
C: Mn: Si: P: S: Cr: Mo: Ni: V: Cu: Ti: Al: W:
PN 30HN2MFA
0.26 - 0.33 0.3 - 0.6 0.17 - 0.37 <0.030 <0.030 0.6 - 0.9 0.2 - 0.3 2.0 - 2.5 0.15 - 0.30 <0.2 - - -
DIN 1.6959 - 35NiCrMoV12-5
0.3 - 0.4 0.4 - 0.70 0.17 - 0.37 <0.015 <0.015 1.0 - 1.4 0.35 - 0.60 2.5 - 3.5 0.08 - 0.20 - - <0.015 -
GOST 30ChN2MFA - 30KhN2MFA - 30ХН2МФА
0.27 - 0.34 0.3 - 0.6 0.17 - 0.37 <0.025 <0.025 0.6 - 0.9 0.2 - 0.3 2.0 - 2.4 0.10 - 0.18 <0.3 <0.03 - <0.2
GOST 30ChN3M2FA - 30HN3M2FA - 30KhN3M2FA - 30ХН3М2ФА
0.26 - 0.32 0.2 - 0.5 0.17 - 0.37 <0.025 <0.022 1.2 - 1.7 0.40 - 0.65 3.0 - 3.5 0.10 - 0.20 <0.25 - - -
GOST 38ChN3MFA - 38KhN3MFA - 38ХН3МФА
0.33 - 0.40 0.25 - 0.50 0.17 - 0.37 <0.025 <0.025 1.2 - 1.5 0.35 - 0.45 3.0 - 3.5 0.10 - 0.18 <0.30 - - <0.2
GOST 30ChN2MFA-Sh - 30KhN2MFA-Sh - 30ХН2МФА-Ш
0.33 - 0.40 0.25 - 0.50 0.17 - 0.37 <0.025 <0.025 1.2 - 1.5 0.35 - 0.45 3.0 - 3.5 0.10 - 0.18 <0.3 <0.03 - <0.2

 

30HN2MFA i 38ChN3MFA - opis i zastosowanie

Materiał 30HN2MFA to specjalny, rzadko spotykany gatunek o dobrej hartowności, przeznaczony na części o średnich i większych przekrojach, który stosowany jest do produkcji szczególnie obciążonych podzespołów maszyn, silników, pojazdów, oraz luf karabinów w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, energetycznym oraz zbrojeniowym w środowisku temperatur podwyższonych i obniżonych. Najlepsze własności uzyskuje do grubości przekrojów 80mm.

Gatunek 38ChN3MFA z kolei - produkowany wg normy GOST klasyfikowany jest jako stal na szczególnie obciążone części i elementy maszyn, urządzeń i konstrukcji dla energetyki / lotnictwa - wirniki turbin, wały, turbiny, podzespoły narażone na wysokie ciśnienia sprężonego powietrza, konstrukcje lotnicze. Od 30HN2MFA gatunek 38HN3MFA dzieli dużo wyższy zakres Węgla, Chromu i Niklu w składzie chemicznym.

Stal stosowana jest do produkcji wałów napędowych, obciążonych osi, korbowodów, wałów sterujących, wirników, tarcz, części przekładni planetarnych, wałów kardanowych, oraz luf karabinów. Wyroby w gatunku 30HN2MFA wykazują ograniczoną spawalność, skłonność do tworzenia płatków, są niewrażliwe na kruchość odpuszczania a ich obróbka cieplna przeprowadzana jest z chłodzeniem w oleju.

Materiały walcowane i kute w owym gatunku nie wykazują odporności na korozję, a ich spawalność jest szczególnie ograniczona - wymaga wczesnego podgrzania wyrobu. Stal najczęściej dostarczana w stanie wyżarzonym zmiękczająco.


Ogólne własności mechaniczne i fizyczne:

 • Wytrzymałość na rozciąganie, Rm > 880 MPa
 • Granica plastyczności, Re > 780 MPa
 • Wydłużenie, A > 9%
 • Przewężenie, Z > 45%
 • Praca łamania, KU2 > 48J
 • Współczynnik rozszerzalności liniowej, α20-100℃ = ~10,9 ⋅ 10-6 K-1
 • Przewodność cieplna λ20℃= 54,34 W ⋅ m-1 ⋅ K-1
 • Twardośc w stanie wyżarzonym zmiękczająco < 241 HB

 

Własności mechaniczne gatunku 30HN2MFA dla poszczególnych przekrojów:

Własności mechanicze Przekroje wyrobów
< 16mm 16 - 40mm 40 - 100mm 100 - 250mm
Wytrzymałość na rozciąganie, Rm (MPa) 980 - 1130 880 - 1030 780 - 930 690 - 830
Granica plastyczności, Re (MPa) 880 - 1030 740 - 880 640 - 780 590 - 740
Wydłużenie, A5 (%) 9 - 15 9 - 15 10 - 16 12 - 18
Udarność, KM (J/cm2) 60 - 120 70 - 140 70 - 140 90 - 180

Własności fizyczne dla 38ChN3MFA:

 • Gęstość: 7,88 g/cm3

Własności mechaniczne 38ChN3MFA:

 • Pręty ciągnione:
  • Granica plastyczności Re: > 1080 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: > 1180 MPa
  • Wydłużenie A: > 12 %
  • Udarność KCU, 20°C: > 78 J/sm2
  • Przewężenie względne Z: > 50 %
  • Twardość HB: < 269 %
  • Średnica stożka odcisku: 3,7 %
 • Bezszwowe rury stalowe formowane na gorąco dla lotnictwa:
  • Granica plastyczności Re: > 980 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: > 1078 MPa
  • Wydłużenie A: > 11 %
 • Próbki do badań wzdłużnych:
  • Grupa wytrzymałościowa KP 640:
   • Grubość: < 100 mm
    • Granica plastyczności Re: > 640 MPa
    • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: > 785 MPa
    • Wydłużenie A: > 13 %
    • Udarność KCU, 20°C: > 59 J/sm2
    • Przewężenie względne Z: > 42 %
    • Twardość HB: 248-293 %
    • Średnica stożka odcisku: 3,55-3,85 %
   • Grubość: 100-300 mm
    • Granica plastyczności Re: > 640 MPa
    • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: > 785 MPa
    • Wydłużenie A: > 12 %
    • Udarność KCU, 20°C: > 49 J/sm2
    • Przewężenie względne Z: > 38 %
    • Twardość HB: 248-293 %
    • Średnica stożka odcisku: 3,55-3,85 %
   • Grubość: 300-500 mm
    • Granica plastyczności Re: > 640 MPa
    • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: > 785 MPa
    • Wydłużenie A: > 11 %
    • Udarność KCU, 20°C: > 44 J/sm2
    • Przewężenie względne Z: > 33 %
    • Twardość HB: 248-293 %
    • Średnica stożka odcisku: 3,55-3,85 %
   • Grubość: 500-800 mm
    • Granica plastyczności Re: > 640 MPa
    • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: > 785 MPa
    • Wydłużenie A: > 10 %
    • Udarność KCU, 20°C: > 39 J/sm2
    • Przewężenie względne Z: > 30 %
    • Twardość HB: 248-293 %
    • Średnica stożka odcisku: 3,55-3,85 %
  • Grupa wytrzymałościowa KP 685:
   • Grubość: < 100 mm
    • Granica plastyczności Re: > 685 MPa
    • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: > 835 MPa
    • Wydłużenie A: > 13 %
    • Udarność KCU, 20°C: > 59 J/sm2
    • Przewężenie względne Z: > 42 %
    • Twardość HB: 262-311 %
    • Średnica stożka odcisku: 3,45-3,75 %
   • Grubość: 100-300 mm
    • Granica plastyczności Re: > 685 MPa
    • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: > 835 MPa
    • Wydłużenie A: > 12 %
    • Udarność KCU, 20°C: > 49 J/sm2
    • Przewężenie względne Z: > 38 %
    • Twardość HB: 262-311 %
    • Średnica stożka odcisku: 3,45-3,75 %
   • Grubość: 300-500 mm
    • Granica plastyczności Re: > 685 MPa
    • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: > 835 MPa
    • Wydłużenie A: > 11 %
    • Udarność KCU, 20°C: > 39 J/sm2
    • Przewężenie względne Z: > 33 %
    • Twardość HB: 262-311 %
    • Średnica stożka odcisku: 3,45-3,75 %
   • Grubość: 500-800 mm
    • Granica plastyczności Re: > 685 MPa
    • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: > 835 MPa
    • Wydłużenie A: > 10 %
    • Udarność KCU, 20°C: > 39 J/sm2
    • Przewężenie względne Z: > 30 %
    • Twardość HB: 262-311 %
    • Średnica stożka odcisku: 3,45-3,75 %
  • Grupa wytrzymałościowa KP 735:
   • Grubość: < 100 mm
    • Granica plastyczności Re: > 735 MPa
    • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: > 880 MPa
    • Wydłużenie A: > 13 %
    • Udarność KCU, 20°C: > 59 J/sm2
    • Przewężenie względne Z: > 40 %
    • Twardość HB: 277-321 %
    • Średnica stożka odcisku: 3,40-3,65 %
   • Grubość: 100-300 mm
    • Granica plastyczności Re: > 735 MPa
    • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: > 880 MPa
    • Wydłużenie A: > 12 %
    • Udarność KCU, 20°C: > 49 J/sm2
    • Przewężenie względne Z: > 35 %
    • Twardość HB: 277-321 %
    • Średnica stożka odcisku: 3,40-3,65 %
   • Grubość: 300-500 mm
    • Granica plastyczności Re: > 735 MPa
    • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: > 880 MPa
    • Wydłużenie A: > 11 %
    • Udarność KCU, 20°C: > 39 J/sm2
    • Przewężenie względne Z: > 30 %
    • Twardość HB: 277-321 %
    • Średnica stożka odcisku: 3,40-3,65 %
  • Grupa wytrzymałościowa KP 785:
   • Grubość: < 100 mm
    • Granica plastyczności Re: > 785 MPa
    • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: > 930 MPa
    • Wydłużenie A: > 12 %
    • Udarność KCU, 20°C: > 59 J/sm2
    • Przewężenie względne Z: > 40 %
    • Twardość HB: 293-331 %
    • Średnica stożka odcisku: 3,40-3,65 %
   • Grubość: 100-300 mm
    • Granica plastyczności Re: > 785 MPa
    • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: > 930 MPa
    • Wydłużenie A: > 11 %
    • Udarność KCU, 20°C: > 49 J/sm2
    • Przewężenie względne Z: > 35 %
    • Twardość HB: 293-331 %
    • Średnica stożka odcisku: 3,40-3,65 %
   • Grubość: 300-500 mm
    • Granica plastyczności Re: > 785 MPa
    • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: > 930 MPa
    • Wydłużenie A: > 10 %
    • Udarność KCU, 20°C: > 39 J/sm2
    • Przewężenie względne Z: > 30 %
    • Twardość HB: 293-331 %
    • Średnica stożka odcisku: 3,40-3,65 %

 


Obróbka cieplna - proces, chłodzenie i temperatury:

 • Wyżarzanie zmiękczające z możliwie powolnym chłodzeniem w temperaturze 650 - 700℃
 • Wyżarzanie normalizujące z chłodzeniem w spokojmy powietrzu w temperaturze 840 - 880℃
 • Hartowanie w oleju w temperaturze 845 - 875℃
 • Odpuszczanie z chłodzeniem w wodzie lub oleju w przedziale temperatur 630 - 730℃

 


Firma Virgamet w wyżej wymienionym gatunku dostarcza:

 


Stal 30HN2MFA, jej zamienniki i odpowiedniki wg innych norm:

30ChN2MFA, 30KhN2MFA, 30ХН2МФА, 30ChN3M2FA, 30HN3M2FA, 30KhN3M2FA, 30ХН3М2ФА, 30HN2MFAŻ, 30ChN2MFA-Sh, 30KhN2MFA-Sh, 30ХН2МФА-Ш, 38ChN3MFA, 38KhN3MFA, 38ХН3МФА.


Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM