Twoje zaopatrzenie

Nasze doświadczenie

60SGH - Stal sprężynowa resorowa konstrukcyjna

60SGH - Stal sprężynowa i resorowa konstrukcyjna stopowa krzemowo-manganowo-chromowa na sprężyny wysoko obciążone wg PN-74/H-84032.

 

Norma Gatunek Stali
Skład chemiczny %
C: Mn: Si: P: S: Cr: Ni: Cu:
PN 60SGH
0.55 - 0.65 0.90 - 1.10 1.00 - 1.30 <0.035 <0.035 0.40 - 0.60 <0.40 <0.25
EN / DIN 60SiCr8 - 61SiCr7 - 1.7108
0.57 - 0.65 0.70 - 1.00 1.60 - 2.00 <0.025 <0.025 0.20 - 0.45 - -
AFNOR 56SiCr7 - 56 SiCr 7
0.53 - 0.59 0.60 - 0.90 1.60 - 2.00 <0.025 <0.025 0.20 - 0.45 - -
EN 67SiCr5 - 67 SiCr 5 - 1.7103 - 7103
0.62 - 0.72 0.40 - 0.60 1.20 - 1.40 <0.035 <0.035 0.20 - 0.40 - -
AFNOR 61 SC 7 - 61SC7 
0.57 - 0.64 0.60 - 0.90 1.60 - 2.00 <0.035 <0.035 0.20 - 0.45 - -
JUS C2430 - C 2430
0.55 - 0.65 0.70 - 1.00 1.50 - 1.80 <0.04 <0.04 0.20 - 0.40 - -
DIN 62SiMnCr4 - 62 SiMnCr 4 - 1.2101 - 2101
0.58 - 0.66 0.90 - 1.20 0.90 - 1.20 <0.03 <0.03 0.40 - 0.70 - -
ČSN / STN CSN 14 260 - 14260
0.50 - 0.60 0.50 - 0.80 1.30 - 1.60 <0.035 <0.035 0.50 - 0.70 <0.50 <0.30
PN 60SG
0.56 - 0.64 0.80 - 1.10 1.30 - 1.80 <0.03 <0.03 <0.30 <0.40 <0.25
EN 54SiCr6 - 54 SiCr 6 - 1.7102 - 7102
0,51 - 0.59 0.5 - 0.8 1.2 - 1.6 <0.025 <0.025 0.5 - 0.8 - -
BS EN48A - EN 48 A
0.50 - 0.60 0.60 - 0.90 1.35 - 1.65 <0.04 <0.04 0.55 - 0.85 - -
GB/T 60Si2CrA - A21603
0.56 - 0.64 0.40 - 0.70 1.40 - 1.80 <0.025 <0.025 0.70 - 1.00 <0.35 <0.25

 

Stal 60SGH - specyfikacja i zastosowanie

 

60SGH - Stal o dużej hartownosci, wytrzymałości i znacznej ciągliwości stosowana na sprężyny i elementy sprężynujące wysoko obciążone, oraz narażone na uderzenia. Stal dla kolejnictwa wykorzystywana w taborze kolejowym m.in. na pierścienie do zderzaków wagonów kolejowych.

 

60SGH może pracować w temperaturach podwyższonych do 300℃. Posiada dodatkowe zastosowania jako stal na sprężyny zaworowe, wałki skrętne, pierścienie sprężynujące. Stal 60SGH jest niespawalna i nie wykazuje odporności na środowiska korozyjne, w tym atmosferyczne.

 

 


Własności mechaniczne i fizyczne stali 60SGH

 

 

Własności mechaniczne i fizyczne
Wytrzymałość na rozciąganie, Rm ≥ 1370 MPa
Granica plastyczności, Re ≥ 1230 MPa
Przewężenie, Z -
Wydłużenie, A ≥ 7%
Twardość w stanie surowym ≤ 302 HB
Twardość w stanie zmiękczonym ≤ 269 HB
Twardość w stanie ulepszonym cieplnie 380 - 520 HB
Gęstość ρ  ~7,85 kg/dm³
Przewodność cieplna  λ20℃ 37.3 W ⋅ m⁻¹ K⁻¹
Pojemność cieplna c20-100℃  511 J ⋅​ kg⁻¹ K⁻¹
Współczynnik rozszerzalności liniowej α20-100℃ 12.0 ⋅ 10⁻⁶ K⁻¹

 

 


Obróbka cieplna stali 60SGH

 

 

Obróbka cieplna - temperatury i procesy
Wyżarzanie zmiękczające powolne 640 - 680℃
Wyżarzanie normalizujące w spokojnym powietrzu 830 - 850℃
Hartowanie w oleju 840 - 860℃
Odpuszczanie w powietrzu lub oleju 450 - 510℃

 

 


Własności mechaniczne dla określonych temperatur

 

 

Skład chemiczny materiału Obróbka cieplna Udarność KM, J/cm3 (kG ⋅ m/cm2) przy temperaturach
+50℃ +20℃ 0℃ -20℃ -40℃ -60℃ -70℃
C: Mn: Si: Cr: Ni: Hartowanie w oleju - 850℃
Odpuszczanie w oleju - 480℃
3.4 2.4 2.6 2.5 2.5 2.5 2.0
0.61 1.04 1.00 0.57 0.08 33 23 25 24 24 24 19

 

 


Spis odpowiednikówi i innych oznaczeń stali 60SGH:

 

60SiCr8, 61SiCr7, 1.7108, 56SiCr7, 56 SiCr 7, 67SiCr5, 67 SiCr 5, 1.7103, 7103, 61 SC 7, 61SC7, C2430, C 2430, 62SiMnCr4, 62 SiMnCr 4, 1.2101, 2101, ČSN 14 260, ČSN 14260, stal 60SG, EN48A, EN 48 A, 60Si2CrA, A21603, 54SiCr6, 54 SiCr 6, 1.7102, 7102

 


W gatunku 60SGH firma zaopatrza w:

 

Top