Metaloznawstwo po polsku i angielsku - wyżarzanie

Autor:

Piotr Sompoliński

Data dodania:

W polskim internecie brakuje godnych zaufania polsko-angielskich słowników technicznych. Seria wpisów "metaloznawstwo po polsku i angielsku" ma za zadanie to zmienić. Ten wpis poświęcony będzie wyżarzaniu.

Wyżarzanie po angielsku i po polsku

Patentowanie (drutów) - patenting - odmiana wyżarzania izotermicznego, polegająca na wygrzewaniu w temperaturze 900-1100°C, chłodzeniu izotermicznym w 500-550°C i na końcu na obróbce plastycznej na zimno. Ze względu na medium, w jakim następuje chłodzenie izotermiczne, wyróżnia się:
~ w kąpieli ołowiowej - lead patenting
~ w kąpieli solnej - salt-bath patenting
~ w powietrzu - air patenting, old process patenting

Wyżarzalnia - annealing plant, annealing department, annealing bay - pomieszczenie, w którym się wyżarza wyroby metalowe.

Wyżarzanie - annealing - obróbka cieplna, której celem jest uzyskanie struktur zbliżonych do stanu równowagi termodynamicznej. Polega na nagrzaniu materiału do określonej temperatury, wygrzaniu jej w niej i wystudzeniu.

Wyżarzanie bez nalotu - bright annealing, white annealing, non-oxidizing annealing, clean annealing - wyżarzanie w atmosferze ochronnej, co zapobiega utlenianiu, przez co powierzchnia stali pozostaje względnie czysta.

Wyżarzanie ciemne - open annealing, black annealing - wyżarzanie bez atmosfery ochronnej, w wyniku którego powierzchnia metalu pokrywa się ciemnym kolorem.

Wyżarzanie czyste - close annealing, box annealing - ma miejsce w zamkniętej skrzyni w celu zapobieżenia utlenianiu.

Wyżarzanie grafityzujące - graphitizing - przeprowadzane w temperaturze, w której następuje rozkład cementytu na ferryt i grafit. Zmniejsza twardość, zwiększa skrawalność.
~ żeliwa ciągliwego - blackheart process - wyżarzanie żeliwa, w wyniku którego przełam ma ciemną barwę.

Wyżarzanie izotermiczne - isothermal annealing, cycle annealing - odmiana wyżarzania zupełnego, stosowana do stali stopowych, które po wyżarzaniu zupełnym byłyby nadal zbyt twarde. Proces wygląda następująco: należy stal nagrzać do temperatury o 30-50°C wyższej od Ac1, wygrzać w tej temperaturze, szybko ochłodzić do temperatury nieco niższej od Ac1, wykonać wytrzymanie izotermiczne w tej temperaturze aż do zakończenia przemiany perlitycznej, po czym można ją schłodzić w powietrzu.

Wyżarzanie jasne - patrz: wyżarzanie bez nalotu.

Wyżarzanie międzyoperacyjne - intermediate annealing, interannealing - przeprowadza się między kilkoma operacjami obróbki na zimno. Porównaj: wyżarzanie rekrystalizujące.

Wyżarzanie miejscowe - selective annealing

Wyżarzanie niezupełne - under-annealing - proces podobny do wyżarzania zupełnego, z tym, że temperatura wyżarzania mieści się w przedziale od Ac1 do Ac3 dla stali podeutektoidalnych oraz od Ac1 do Acm dla stali nadeutektoidalnych.

Wyżarzanie normalizujące - normalizing, normalization, heat refining - odmiana wyżarzania, ma na celu uzyskanie jednorodnej struktury drobnoziarnistej, a przez to polepszenie własności mechanicznych stali. Temperatura wyżarzania jest o 30-50°C wyższa od Ac3. Chłodzić w spokojnym powietrzu. Stosuje się do stali węglowych konstrukcyjnych oraz staliwa.

Wyżarzanie odprężające - stress relieving, stress relief annealing - odmiana wyżarzania, ma na celu usunięcie naprężeń spowodowanych odlewaniem, spawaniem, obróbką plastyczną lub udarem cieplnym. Polega na nagrzaniu stali do temperatury niższej od Ac1, wygrzaniu w tej temperaturze oraz powolnym studzeniu. Czas i temperatura wyżarzania obejmuje dość szeroki zakres. Wyżarzanie odprężające zmienia strukturę w bardzo niewielkim stopniu.

Wyżarzanie odwęglające - whiteheart process, decarburization annealing - wyżarzanie żeliwa, w wyniku którego węgiel z powierzchni ulega utlenieniu.

Wyżarzanie pakietami (blach) - pack annealing

Wyżarzanie płomieniowe - flame annealing

Wyżarzanie podkrytyczne - sub-critical annealing

Wyżarzanie próżniowe - vacuum bright annealing - przeprowadza się w próżni, co zapobiega utlenianiu

Wyżarzanie przeciwpłatkowe - dehydrogenation

Wyżarzanie przyspieszone - short-cycle annealing

Wyżarzanie rekrystalizujące - recrystallization annealing - odmiana wyżarzania, stosowana zwykle pomiędzy kilkoma operacjami obróbki na zimno, na przykład walcowania lub ciągnienia i mająca na celu uzdatnienie stali do dalszej obróbki plastycznej na zimno poprzez zwiększenie ciągliwości i zmniejszenie twardości materiału. Polega na wygrzaniu stali w temperaturze wyższej od temperatury rekrystalizacji. Szybkość chłodzenia nie ma znaczenia.

Wyżarzanie samorzutne (sezonowanie, odprężanie sezonujące) - seasoning - odmiana wyżarzania odprężającego, zachodzi w temperaturze pokojowej i trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Wykorzystywane do usunięcia naprężeń z wyrobów wielkogabarytowych.

Wyżarzanie sferoidyzujące - spheroidizing annealing, spheroidizing - rodzaj wyżarzania, który ma na celu uzyskanie struktury cementytu kulkowego (sferoidytu) w osnowie ferrytu, co zapewnia niewielką twardość, dobrą skrawalność i podatność na obróbkę plastyczną na zimno. Przebieg procesu: stal nagrzać do temperatury wygrzewania (ok. Ac1, więcej poniżej), wygrzać w tej temperaturze, bardzo wolno chłodzić do temperatury ok. 600°C, po czym chłodzić dowolnie szybko do temperatury pokojowej. Temperatura wygrzewania to Ac1 plus minus 20°C. Można też krótko wygrzewać powyżej temperatury Ac1, a następnie wygrzewać z wytrzymaniem izotermicznym poniżej temperatury Ac1.

Wyżarzanie stabilizujące (stabilizowanie, odprężanie stabilizujące) - stabilizing - odmiana wyżarzania odprężającego, polega na wygrzewaniu w temperaturze 150°C. Usuwa naprężenia odlewnicze przy zapewnieniu niezmienności wymiarowej. Znane też jako odprężanie stabilizujące, wyżarzanie stabilizujące.

Wyżarzanie taśm w kręgach luźno zwiniętych - open coil annealing

Wyżarzanie ujednorodniające - homogenizing, homogenizing treatment - odmiana wyżarzania, mająca na celu zwiększenie jednorodności składu chemicznego stali, którego zaburzenia są spowodowane mikrosegregacją i likwacją. Polega na nagrzaniu stali do temperatury niższej o ok. 100-200°C od temperatury początku topnienia, wygrzaniu w tej temperaturze i studzeniu.

Wyżarzanie w atmosferze wodoru - hydrogen annealing

Wyżarzanie w piecu - bell annealing

Wyżarzanie zmiękczające - soft annealing, softening

Wyżarzanie zupełne - full annealing, dead annealing, true annealing - odmiana wyżarzania, która ma na celu uzyskanie struktur zbliżonych do stanu równowagi dla stali stopowych, zmniejszenie ich twardości i poprawienie ciągliwości. Polega na nagrzaniu stali do temperatury o 30-50°C wyższej od Ac3, Acm (linia GSE w układzie żelazo-węgiel). Chłodzenie w zakresie od Ac3, Acm do Ac1 musi przebiegać bardzo powoli, na przykład razem z piecem. Dalsze chłodzenie może odbywać się w powietrzu.

Autor wpisu

Piotr Sompoliński

Właściciel firmy w VIRGAMET.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub napisz wiadomość, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin!

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.