Stal, staliwo, żeliwo - tłumacz techniczny z angielskiego

Autor:

Piotr Sompoliński

Data dodania:

Acid resistant steel - stal kwasoodporna - Stal odporna na działanie kwasów. W Europie obecnie normy nie zawierają określenia "kwasoodporna", a wszystkie stale tego typu są włączone w zbiór stali odpornych na korozję, przede wszystkim w podzbiór stali nierdzewnych.

Acid steel - stal kwaśna - Stal wytopiona w piecu o wyłożeniu kwaśnym.

Age-resisting steep - stal odporna na starzenie.

Ageing steel - stal starzejąca się.

Air-hardening steel - stal samohartowna.

Alkali-resisting steel - stal ługoodporna - Stal odporna na działanie silnych zasad, na przykład wodorotlenku sodu.

Alloy cast iron - żeliwo stopowe - Wzbogacowe dodatkami stopowymi celem nadania własności specjalnych.

Alloy cast steel - staliwo stopowe - Zawiera wprowadzone celowo domieszki stopowe; Zobacz: Cast steel.

Alloy pig iron - surówka stopowa.

Alloy steel - stal stopowa - Zawierające żelazo, węgiel oraz inne dodatki stopowe wprowadzone celowo dla poprawy własności. Minimalne wartości graniczne dodatków stopowych określające, czy dany gatunek jest uznawany za stal stopową, czy też nie, mogą się różnić.

Alpha iron - żelazo alfa - Odmiana alotropowa, zwana też ferrytem.

Alternate steel - stal oszczędnościowa, stal zastępcza - Używana jako tańszy zamiennik.

Aluminium steel - stal aluminiowa; Zobacz: Aluminized steel.

Aluminized steel - stal aluminiowa - Stal pokryta powłoką aluminiową; Inaczej - Aluminium steel.

Arc electric steel - stal elektrotechniczna; Zobacz: Electrical steel.

Armoured cast iron - żeliwo zbrojone.

Austenitic cast-iron - żeliwo austenityczne.

Austenitic steel - stal austenityczna - Rodzaj stali nierdzewnej o strukturze austenitu (mogą zawierać niewielką ilość ferrytu lub nie zawierać go wcale, wtedy są stalami "całkowicie austenitycznymi"). Zwykle zawierają od 16 do 26 % chromu i do 35% niklu. Bardzo odporne na korozje, niemagnetyczne i niepodatne na umocnienie w wyniku obróbki cieplnej; Zobacz: Stainless steel.

Austenitic-ferritic steel - stal austenityczno-ferrytyczna - Stal typu duplex. Rodzaj stali nierdzewnej o strukturze dwufazowej, o zmiennym udziale ferrytu i austenitu, z zawartością ferrytu w zakresie od 30 do 50%. Łączą w sobie cechy stali austenitycznych i ferrytycznych; Inaczej - duplex steel; Zobacz: Stainless steel.

Bainitic cast steel - żeliwo iglaste, żeliwo bainityczne - Zawiera mikrostruktury bainitu.

Bainitic steel - stal bainityczna - Zawiera mikrostruktury mikrostrukturami bainitu. Stale bainityczne wytwarza się w dość niskiej temperaturze, są wytrzymałe i ciągliwe.

Balanced steel - stal półuspokojona; Zobacz: Semi-killed steel.

Ball iron - stal świeżarska.

Band steel - stal taśmowa; Zobacz: Strip steel.

Banding steel - stal obręczowa; Zobacz: Tyre steel.

Bar iron - stal prętowa; Zobacz: Bar steel.

Bar steel - stal prętowa - Przeznaczona na pręty; Inaczej - bar iron, rod iron.

Basic pig iron - surówka zasadowa.

Basic steel - stal zasadowa - Stal z pieca zasadowego.

Bearing cast iron - żeliwo łożyskowe, żeliwo przeciwcierne - Przeznaczone na łożyska.

Bearing steel - stal łożyskowa - Przeznaczona na łożyska toczne. Gatunki z tej grupy charakteryzują się bardzo dużą twardością, jednorodnością struktury i dużą hartownością.

Bessemer pig iron - surówka besemerowska - Przeznaczona na stal besemerowską.

Bessemer steel - stal besemerowska - Stal otrzymywana w konwektorze Bessemera.

Beta iron - żelazo beta - Stare określenie na żelazo alfa wykazujące własności paramagnetyczne.

Blackhearth malleable - żeliwo ciągliwe czarne - Powstaje w wyniku wyżarzania grafityzującego (blackheart process) żeliwa białego w atmosferze ochronnej. Przełam na ciemną barwę.

Blister steel - stal cementowa - Wytwarzana ze stali zgrzewnej w procenie cementacji.

Boiler steel - stal kotłowa - Grupa stali pokrewna stalom żaroodpornym i żarowytrzymałym. Charakteryzuje się dobrymi własnościami mechanicznymi w wysokiej temperaturze.

Bright steel - stal srebrzanka - Element z tej stali jest polerowany na wysoki połysk; Inaczej - silver steel.

Brittle timber steel - stal gruboziarnista - Charakteryzuje się dużą skłonnością do rozrostu ziaren.

Burnt steel - stal przepalona.

Capped steel - stal nakrywana; Zobacz: Plugged steel.

Carbon cast steel - staliwo węglowe - Staliwo zawierające tylko żelazo, węgiel i zanieczyszczenia przerobu hutniczego.; Zobacz: Cast steel.

Carbon steel - stal węglowa - Stal, w której zawartość domieszek stopowych jest bardzo niska (dokładne wartości określają normy); Inaczej - nonalloyed steel, unalloyed steel. common steel.

Carbon-manganese steel - stal manganowa o małej zawartości manganu.

Carbonyl iron - żelazo karbonylkowe - Uzyskiwany metodą karbonylkową proszek żelaza, cechuje się wysoką czystością i dobrą prasowalnością, lecz sam proces jest kosztowny i niebezpieczny i polega na działaniu pod znacznym ciśnieniem tlenku węgla na rudy żelaza lub niklu, prowadzącym do powstania tzw. karbonylków (związków w stanie ciekłym), które następnie w podwyższonej temperaturze rozkładają się na proszek i tlenek metalu, ponownie wykorzystywany w procesie.

Carburized steel - stal nawęglona - Element z tej stali został poddany nawęgleniu.

Carburizing steel - stal do nawęglania; Zobacz: Case-carburizing steel.

Case-carburizing steel - stal do nawęglania - Elementy z tej stali można poddać procesowi nawęglania, wskutek czego nastepuje poprawia własności powierzchni tego elementu; Inaczej - carburizing steel, case-hardening steel.

Case-hardening steel - stal do nawęglania; Zobacz: Case-carburizing steel.

Cast iron - żeliwo - Stop żelaza z węglem i innymi pierwiastkami przeznaczony na odlewy, zawierające w teorii od 2 do 6,67%, a najczęściej od 3 do 4,5% węgla. Zawartość tego pierwiastka w stopie stanowi różnicę między żeliwem (cast iron) a staliwem (cast steel).

Cast steel - staliwo, stal lana, stal zlewna - Jest to stop żelaza i węgla, pod względem chemicznym podobny stali (steel), a pod względem zastosowania pokrewny żeliwu (cast iron). Inaczej mówiąc, jest to stal, z której elementy wykonuje się metodą odlewania, a nie poprzez przeróbkę plastyczną.

Charcoal pig iron - surówka drzewnowęglowa - Surówka wysokogatunkowa. Do jej powstania wykorzystano na paliwo węgiel drzewny - bardzo dobre paliwo, zawierające zaledwie 2-3% popiołu oraz do 0,02% siarki i fosforu. Zastosowanie węgla drzewnego jest ograniczone do krajów posiadających duże zasoby drzewa, na przykład Rosji.

Chilled cast iron - żeliwo utwardzone, żeliwo zabielone - We wszystkich warstwach odlewu ma strukturę żeliwa białego lub połowicznego.

Chisel steel - stal na przecinaki.

Chromium cast iron - żeliwo chromowe.

Chromium steel - stal chromowa - Zawiera chrom jako główny dodatek stopowy.

Chromium-nickel steel - stal chromowo-niklowa - Zawiera chrom i nikiel jako główne dodatki stopowe.

Clad steel - stal platerowana - Kompozyt kilku materiałów, na przykład stali i aluminium.

Cobalt steel - stal kobaltowa - Stal szybkotnąca zawierająca kobalt, dzięki czemu jest bardziej odporna na temperaturę, twardsza i ma wyższą odporność na ścieranie, umożliwiając stosowanie wyższych prędkości skrawania.

Coke pig iron - surówka koksowa - Do jej wytworzenia wykorzystano na paliwo koks. Jakość koksu ma duże znaczenie dla jakości surówki.

Cold work tool steel - stal narzędziowa do pracy na zimno; Zobacz: Tool steel.

Commercial steel - stal handlowa, stal przemysłowa, stal techniczna - Stal gorszej jakości od "quality steel", co może mieć związek na przykład ze stężeniem siarki i fosforu. Obecnie w europejskich normach występuje tylko rozróżnienie na stal "jakościową" i "specjalną", gdzie specjalna jest lepsza od jakościowej. Stale podstawowej jakości zostały włączone w zbiór stali jakościowych.

Common steel - stal węglowa; Zobacz: Carbon steel.

Complex steel - stal wieloskładnikowa.

Composite steel - stal wielowarstwowa.

Concrete steel - stal zbrojeniowa; Zobacz: Reinforcing steel.

Constructional steel - stal konstrukcyjna - Stal przeznaczona na konstrukcje budowlane lub do budowy maszyn i urządzeń przemysłowych.

Converter steel - stal konwertorowa - Stal otrzymywana z konwertora.

Cooler plated steel - stal nakrywana; Zobacz: Plugged steel.

Copper steel - stal miedziowa - Zawiera miedź jako główny dodatek stopowy.

Creep-resistant steel - stal żarowytrzymała - Grupa stali zdolna do działania w wysokich temperaturach, powyżej 600 stopni C, zachowująca w tej temperaturze wysokie własności mechaniczne i odporna na pełzanie. Stale żarowytrzymałe często są też żaroodporne.

Crucible steel - stal tyglowa - Nazwa nawiązuje do wytwarzania stali w tyglach w czasach przed upowszechnieniem nowoczesnej metalurgii. Metoda polegała na stopieniu surówki i żelaza z topnikami w tyglu. W zależności od dostępnej techniki, następowało bądź to całkowite stopienie żelaza i surówki w wysokiej jakości stal, bądź to przeniesienie części węgla z roztopionej surówki do żelaza wskutek dyfuzji, co owocowało dwoma stopami stali o różnej zawartości węgla i charakterystycznej, niejednorodnej strukturze. Stal damasceńska to prawdopodobnie właśnie stal tyglowa.; Inaczej - pot steel.

Cutlery steel - stal na noże, stal nożowa.

Cutting steel - stal na narzędzia tnące.

Damascene steel - stal damasceńska - Historyczna stal z okresu średniowiecza; Zobacz: Crucible steel.

Dead killed steel - stal całkowicie uspokojona; Zobacz: Killed steel.

Dead soft steel - stal bardzo miękka; Zobacz: Dead soft steel.

Dead steel - stal uspokojona; Zobacz: Killed steel.

Deep-drawing steel - stal na blachy głębokotłoczne.

Deep hardening steel - stal głęboko hartująca się - Skład chemiczny tego typu stali umożliwia głębokie hartowanie.

Deep-drawing steel - stal do głębokiego tłoczenia.

Deep-drawing steel - stal głębokotłoczna - Stal o wysokiej podatności na tłoczenie, którą można poddać procesowi głębokiego tłoczenia. Tego typu materiał zwykle charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem anizotropii normalnej rn.

Delta iron - żelazo delta - Odmiana alotropowa, zwana ferrytem wysokotemperaturowym.

Die steel - stal matrycowa - Stosowana na matryce; Inaczej - die-block steel.

Die-block steel - stal matrycowa; Zobacz: Die steel.

Dirty steel - stal zanieczyszczona.

Ductile cast iron - żeliwo sferoidalne grafityzowane - Cechuje się wysoką wytrzymałością i plastycznością. Powstaje w wyniku sferoidyzowania żeliwa, poprzez wprowadzenie pierwiastków ziem rzadkich lub magnezu z dodatkiem innych pierwiastków. Do sferoizyzacji nadaje się wyłącznie żeliwo o odpowiednim składzie chemicznym; Inaczej - nodular cast iron, S.G. iron, spheroidal graphite iron.

Dynamo steel - stal prądnicowa - Przeznaczona na blachy prądnicowe.

Easy-machining steel - stal automatowa; Zobacz: Free-cutting steel.

Effervescing steel - stal nieuspokojona - O niskim stopniu odtlenienia, w której przy krzepnięciu we wlewnicy dochodzi do reakcji węgla z rozpuszczonym tlenem, w wyniku czego powstały tlenek węgla burzliwie uchodzi z ciekłej stali; Inaczej - open-poured steel, rimming steel.

Electric furnace pig iron - surówka elektropiecowa - Wytwarzana w piecu elektrycznym.

Electric steel - stal elektrotechniczna; Zobacz: Electrical steel.

Electrical steel - stal elektrotechniczna - Stal o określonych cechach magnetycznych (ograniczonej stratności magnetycznej i/lub określonej minimalnej indukcji magnetycznej albo polaryzacji, czy też przenikalności magnetycznej), wykorzystywana w elektrotechnice. Główne dodatki stopowe to krzem lub krzem i aluminium; Inaczej - arc-electric steel, electric steel.

Electrolytic iron - żelazo elektrolityczne - O wysokiej czystości.

Engineering cast iron - żeliwo maszynowe.

Eutectoid steel - stal eutektoidalna - Stal o strukturze perlitu, powstała przez chłodzenie austenitu przy stali o zawartości węgla 0,77%. Stale węglowe eutektoidalne charakteryzuje wysoka (jak na stal węglową) gęstość energii magnetycznej, dzięki czemu stale te, zahartowane na martenzyt, były używane na magnesy trwałe.

Extra-fine steel - stal wysokogatunkowa.

Extra-hard steel - stal diamentowa - Stal o bardzo wysokiej twardości.

Extra-soft steel - stal bardzo miękka; Inaczej - dead soft steel.

Ferritic cast iron - żeliwo ferrytyczne - Żeliwo szare, w którym cały węgiel wydzielony jest jako grafit na tle osnowy ferrytycznej.

Ferritic steel - stal ferrytyczna - Rodzaj stali nierdzewnej o strukturze ferrytycznej. Zawierają mało węgla i zwykle nie zawierają niklu. Zawartość chromu przynajmniej 10,5%. Ciągliwe i magnetyczne. Nie mogą być umacniane przez obróbkę cieplną. Mniej odporne na korozję od stali austenitycznych; Zobacz: Stainless steel.

Ferritic-pearlitic cast iron - żeliwo ferrytyczne - Żeliwo szare, w którym węgiel wydzielony jest jako grafit na tle osnowy ferrytyczno-perlitycznej, toteż węgiel występuje zarówno w postaci wolnej, jako grafit, jak i w postaci związanej w cementycie będącym składnikiem perlitu.

Ferro-steel - żeliwo staliste; Zobacz: Semi-steel.

Fine-grained steel - stal drobnoziarnista - Charakteryzuje się małą skłonnością do rozrostu ziaren.

Finishing tool steel - stal na narzędzia wykończające.

Flux - topnik - Materiał dodawany do wsadu w procesie otrzymywania i rafinowania metali. Ma na celu związanie zanieczyszczeń i wytworzenie z nimi żużla, który następnie się usuwa, poprawiając stop.

Forge steel - stal kowalna.

Foundry pig iron - surówka odlewnicza - Przeznaczona do przetopu w odlewniach żeliwa.

Free-cutting steel - stal automatowa - Stal bardzo podatna na obróbkę skrawaniem, używana na automatach tokarskich z minimalnym nadzorem ludzkim. Podczas skrawania z elementu skrawanego odpadają krótkie i łamliwe wióry. Stosowana na drobne elementy złączne, na przykład śrubki, nakrętki i podkładki; Inaczej - easy-machining steel, free-machining steel, resulfurized steel.

Free-machining steel - stal automatowa; Zobacz: Free-cutting steel.

Full killed steel - stal całkowicie uspokojona; Zobacz: Killed steel.

Gamma iron - żelazo gamma - Odmiana alotropowa, zwana też austenitem.

Gear steel - stal na koła zębate.

General-purpose steel - stal ogólnego przeznaczenia.

Graphitic steel - stal grafityzowana; Zobacz: Graphitized steel.

Graphitized steel - stal grafityzowana; Inaczej - graphitic steel.

Grey cast iron - żeliwo szare - Cechuje się występowaniem węgla w postaci wolnej, w postaci grafitu. Jego własności zależne są nie tylko od struktury osnowy metalicznej, ale też postaci grafitu. Ze względu na ilość związanego węgla, żeliwa szare dzieli się na ferrytyczne, ferrytyczno-perlityczne, perlityczne i nadperlityczne (ferritic, ferritic-pearlitic, pearlitic, mottled).

Grey pig iron - surówka szara - Cechuje się tym, że węgiel występuje w postaci wolnej, w postaci grafitu i zawiera więcej krzemu od surówki białej. Przeznaczona do przeróbki na żeliwo w żeliwiakach i piecach elektrycznych.

Hadfield steel - stal hadfielda - Gatunek stali odpornej na ścieranie o oznaczeniu X120Mn13. Składa się w 12-13% z manganu i 1,1-1,3% z węgla. Stal umacniająca się w czasie pracy, stosowana na elementy maszyn i urządzeń narażone na ścieranie przy dużych i dynamicznych naciskach powierzchniowych, na przykład na kosze koparek, gąsienice do ciągników, rozjazdy kolejowe, łamacze kamienia i młyny kulowe.

Hard magnetic steel - stal magnetycznie twarda - Stal o dużej gęstości energii magnetycznej, szerokiej pętli histerezy oraz dużą wartością remanencji Br, koercji Hc oraz dużą anizotropią magnetokrystaliczną K i magnetostrykcją λs. Stosowane na magnesy stałe.

Hardened steel - stal hartowana; Zobacz: Quenched steel.

Heamatite pig iron - surówka hematytowa.

Heat-resistant steel - stal żaroodporna - Grupa stali zdolna do działania w wysokich temperaturach, powyżej 600 stopni C, odporna na działanie rozgrzanego powietrza, spalin i ich agresywnych czynników. Stale żaroodporne często są też żarowytrzymałe.

Heat-treatable steel - stal obrabialna cieplnie.

Heavy-duty cast iron - żeliwo wysokojakościowe.

Hi-steel - stal miedziowo-niklowa.

High nickel cast iron - żeliwo wysokoniklowe.

High-alloy cast iron - żeliwo wysokostopowe.

High-alloy steel - stal wysokostopowa - Zawierające większe stężenie dodatków stopowych od "medium-alloy steel" - stali średniostopowych. Według europejskich norm suma pierwiastków wynosi max 55%, a stężenie jednego pierwiastka przekracza 8%. W innych krajach dokładne wartości mogą być inne.

High-carbon pig iron - surówka wysokowęglowa.

High-carbon steel - stal wysokowęglowa - Stal węglowa o zawartości węgla powyżej 0,6%.

High-chromium steel - stal wysokochromowa - Zawiera wysoki procent chromu.

High-grade cast iron - żeliwo wysokojakościowe; Zobacz: Heavy-duty cast iron.

High-grade steel - stal najwyższej jakości; Zobacz: High-grade steel.

High-phosphorus pig iron - surówka wysokofosforowa.

High-quality steel - stal najwyższej jakości - Stal lepszej jakości od "quality steel", co może mieć związek na przykład ze stężeniem siarki i fosforu. Obecnie w europejskich normach występuje tylko rozróżnienie na stal "jakościową" i "specjalną", gdzie specjalna jest lepsza od jakościowej. Stale podstawowej jakości zostały włączone w zbiór stali jakościowych; Inaczej - high-grade steel.

High-speed steel - stal szybkotnąca - Stosowane głównie na wieloostrzowe narzędzia skrawające, ale także na narzędzia wykrojnikowe oraz do obróbki plastycznej. Cechują się dużą twardością i odpornością na ścieranie w temperaturze do 600 stopni C; Inaczej - rapid tool steel.

High-strength low-alloy steel - stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości.

High-strength steel - stal o dużej wytrzymałości - O dużej wytrzymałości na rozciąganie.

High-tensile steel - stal o dużej wytrzymałości; Zobacz: High-strength steel.

High-test cast iron - żeliwo wysokojakościowe; Zobacz: Heavy-duty cast iron.

Hoop steel - stal obręczowa; Zobacz: Tyre steel.

Hot-work die steel - stal matrycowa do kucia na gorąco.

Hot-work tool steel - stal narzędziowa do pracy na gorąco; Zobacz: Tool steel.

HSLA steel - stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości - Umacniona wydzieleniowo węglikoazotkami tytanu, niobu i wanadu; Inaczej - High-strength low-alloy steel.

HTS - stal o dużej wytrzymałości; Zobacz: High-strength steel.

Hyper-eutectoid steel - stal nadeutektoidalna - Powstaje przez chłodzenie austenitu przy stali o zawartości węgla powyżej 0,77%.

Hypo-eutectoid steel - stal podeutektoidalna - Powstaje przez chłodzenie austenitu przy stali o zawartości węgla poniżej 0,77%.

Ingot iron - żelazo technicznie czyste - Zawiera bardzo niewielkie ilości domieszek.

Ingot steel - stal we wlewkach - Wlewki stalowe powstają w wyniku odlania ciekłej stali do wlewnic. Przeznaczone są do dalszej obróbki, do walcowania, kucia lub wyrobu rur bezszwowych.

Inoculated cast iron - żeliwo modyfikowane - Powstaje przez dodanie modyfikatorów (nuclei) do kąpieli metalowej, co zwiększa zagęszczenie ziaren, poprawiając własności mechaniczne, zmniejszając skłonność do pękania na gorąco oraz zmniejszając skłonność do zabieleń.

Iron - żelazo - Pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 26.

Iron powder - proszek żelazny.

Iron-59 - żelazo-59; Zobacz: Radioiron.

Killed steel - stal uspokojona - Stal, w której przed odlaniem do wlewnicy nie dochodzi do reakcji tlenu z węglem. Podczas krzepnięcia stal zachowuje się spokojnie, w przeciwieństwie do stali półuspokojonej (semi-killed steel) oraz stali nieuspokojonej (rimming steel); Inaczej - dead steel, piping steel, solid steel.

Knobbled iron - stal pudlarska, żelazo zgrzewne; Zobacz: Puddled steel.

Lead-bearing steel - stal ołowiowa; Inaczej - ledloy.

Ledeburitic steel - stal ledeburytowa - Rodzaj stali narzędziowych zawierających ledeburyt, Stale ledeburytowe, o dużym udziale węglików pierwotnych, można hartować z temperatury wyższej od temperatury Acm. Zapewnia to nasycenie austenitu tych stali węglem i pierwiastkami stopowymi i związane z tym zwiększenie hartowności stali.

Ledloy - stal ołowiowa; Zobacz: Lead-bearing steel.

Low-alloy cast iron - żeliwo niskostopowe.

Low-alloy steel - stal niskostopowa - Zawierające większe stężenie dodatków stopowych od "micro-alloyed steel" - stali mikrostopowych. Według europejskich norm suma pierwiastków (oprócz węgla) wynosi max 3,5% lub stężenie jednego pierwiastka (oprócz węgla) wynosi max 2%. W innych krajach dokładne wartości mogą być inne.

Low-carbon steel - stal niskowęglowa - Stal niestopowa z niską zawartością węgla - 0,05-0,30% składu; Inaczej - mild steel, soft steel.

Low-chromium steel - stal niskochromowa - Zawiera pewną ilość chromu.

Low-phosphorus pig iron - surówka niskofosforowa.

Low-silicon cast iron - żeliwo niskokrzemowe.

Low-temperature steel - stal mrozoodporna - Przeznaczona do działania w ujemnych temperaturach, aż do -269 stopni C i zachowująca w nich porządane właściwości. Stosowana w chemii, petrochemii, chłodnictwie, przemyśle stoczniowym i nuklearnym oraz kosmonautyce, a także na zbiorniki ciekłych gazów; Inaczej - steel tough at subzero.

Machine steel - stal konstrukcyjna maszynowa; Zobacz: Machinery steel.

Machinery steel - stal konstrukcyjna maszynowa - Stal przeznaczona na budowę maszyn i urządzeń przemysłowych; Inaczej - machine steel.

Magnetic steel - stal magnetyczna - Posiada specjalne właściwości magnetyczne.

Malleable iron - żeliwo ciągliwe - Powstaje z żeliwa białego i ma ulepszoną ciągliwość. Wyróżnia się żeliwo ciągliwe białe i czarne (whitehearth, blackhearth).

Malleable pig iron - surówka na żeliwa ciągliwe.

Manganese steel - stal manganowa - Zawiera mangan jako główny dodatek stopowy.

Manganese-chromium steel - stal manganowo-chromowa.

Maraging steel, - stal maraging - Wysokowytrzymałe niskowęglowe stale martenzytyczne utwardzane wydzieleniowo. Cechują się znaczną wytrzymałością i plastycznością. Głównym pierwiastkiem stopowym jest nikiel; Inaczej - martensitic ageing steel.

Martensitic ageing steel - stal martenzytyczna starzona; Zobacz: Maraging steel,.

Martensitic cast iron - żeliwo martenzytyczne - O strukturze martenzytycznej.

Martensitic steel - stal martenzytyczna - Rodzaj stali nierdzewnej o strukturze częściowo lub całkowicie martenzytycznej. Skład chemiczny podobny do stali ferrytycznej, lecz z wyższą zawartością węgla, zwykle od 0,08 do 1,2%. Na tle innych stali nierdzewnych mają przeciętną odporność na korozję lecz dobre własności mechaniczne i mogą być umacniane przez obróbkę cieplną; Zobacz: Stainless steel.

Medium-alloy steel - stal średniostopowa - Zawierające większe stężenie dodatków stopowych od "low-alloy steel" - stali niskostopowych. Według europejskich norm suma pierwiastków (oprócz węgla) wynosi max 12% lub stężenie jednego pierwiastka (oprócz węgla) wynosi od 2 do 8%. W innych krajach dokładne wartości mogą być inne.

Medium-carbon steel - stal średniowęglowa - Stal węglowa o zawartości węgla od 0,3 do 0,6%.

Medium-phosphoric pig iron - surówka półhematytowa.

Meteoric iron - żelazo meteorytowe.

Micro-alloyed steel - stal mikrostopowa - Zawiera niewielkie stężenie dodatków stopowych {od 0,05 do 0,15%), włączając w to niob, wanad, tytan, molibden, cyrkon, boron i REM, co poprawia mikrostrukturę.

Mild steel - stal miękka; Zobacz: Low-carbon steel.

Mixer metal - surówka z mieszalnika.

Molybdenum steel - stal molibdenowa - Zawiera molibden jako główny dodatek stopowy.

Mottled cast iron - żeliwo połowiczne, żeliwo pstre - Żeliwo szare, w którym struktura składa się z grafitu, perlitu oraz cementytu wtórnego.

Mottled pig iron - surówka połowiczna, surówka pstra - Cechuje się tym, że węgiel w niej zawarty występuje w postaci częściowo wolnej (surówka szara), częściowo związanej (surówka biała). Przeznaczona do przeróbki na żeliwo w żeliwiakach i piecach elektrycznych.

Nickel cast iron - żeliwo niklowe.

Nickel steel - stal niklowa - Zawiera nikiel jako główny dodatek stopowy.

Nickel-chromium steel - stal niklowo-chromowa - Zawiera nikiel i chrom jako główne dodatki stopowe.

Nitralloy - stal stopowa do azotowania.

Nitrided steel - stal azotowana - Element stalowy poddany azotowaniu, w wyniku czego własności powierzchni zostały poprawione.

Nitriding steel - stal do azotowania - Elementy wykonane z tej stali mogą być poddane azotowaniu.

Nodular cast iron - żeliwo sferoidalne grafityzowane; Zobacz: Ductile cast iron.

Non-hardenable steel - stal nie hartująca się.

Non-magnetic steel - stal niemagnetyczna.

Nonalloyed steel - stal niestopowa; Zobacz: Carbon steel.

Normal steel - stal normalna.

Normalized steel - stal normalizowana - Element został poddany normalizowaniu.

Normalizing steel - stal do normalizowania - Elementy z tej stali mogą być poddane normalizowaniu.

Off-analysis iron - surówka o nietrafionym składzie chemicznym.

Off-iron - surówka nie trafiona.

Oil-hardening steel - stal hartująca się w oleju - Elementy z tej stali należy hartować w oleju.

Open-heart pig iron - surówka martenowska - Przeznaczona na stal martenowską, zawiera dużo krzemu.

Open-hearth steel - stal martenowska - Stal uzyskiwana z pieca martenowskiego.

Open-poured steel - stal nieuspokojona; Zobacz: Effervescing steel.

Ordinary steel - stal zwykła; Zobacz: Carbon steel.

Overheated steel - stal przegrzana - Stal przegrzana podczas obróbki cieplnej.

Overoxidized steel - stal przetleniona.

Oxygen steel - stal konwertorowa świeżona tlenem.

Pearlite reduced structural steel - stal konstrukcyjna niskoperlitowa; Inaczej - prs steel.

Pearlitic cast iron - żeliwo perlityczne - Żeliwo szare, w którym węgiel występuje w postaci wolnej, jako grafit, na tle osnowy perlitycznej.

Pearlitic malleable - żeliwo ciągliwe perlityczne.

Pearlitic steel - stal perlityczna.

Permanent-magnet steel - stal na magnesy trwałe.

Phosphoric pig iron - surówka fosforowa.

Pig iron - surówka - Hutniczy produkt końcowy redukcji rudy żelaza w wielkim piecu. Stop żelaza z węglem i innymi pierwiastkami, zawierający teoretycznie od 2 do 6,67% węgla, (najczęściej od 3 do 4,5%).

Piping steel - stal uspokojona; Zobacz: Killed steel.

Plain cast iron - żeliwo niestopowe.

Plain cast iron - żeliwo zwykłe.

Plugged steel - stal nakrywana - Stal otrzymywana z wlewka nakrytego; Inaczej - capped steel, cooler plated steel.

Pot steel - stal tyglowa; Zobacz: Crucible steel.

PRS steel - stal konstrukcyjna niskoperlitowa; Zobacz: Pearlite reduced structural steel.

Puddled iron - żelazo pudlarskie; Zobacz: Puddled steel.

Puddled steel - stal zgrzewna, stal pudlarska - Historyczna nazwa stali otrzymywanej dawniej w dymarkach i procesie pudlarskim; Inaczej - knobbled iron, malleable iron, pudding iron, wrought iron, puddled iron.

Puddling iron - stal pudlarska; Zobacz: Puddled steel.

Punch steel - stal na przebijaki.

Quality steel - stal jakościowa - Stal lepszej jakości od "commercial stel" - stali handlowej oraz gorszej jakości od "highest quality steel" - stali najwyższej jakości. Obecnie w europejskich normach występuje tylko rozróżnienie na stal "jakościową" i "specjalną", co dotyczy jakości danego typu stali, zależnego na przykład od stężenia siarki i fosforu, gdzie specjalna jest lepsza od jakościowej.

Quality steel - stal wyższej jakości.

Quaternary steel - stal z dwoma składnikami stopowymi - Stal z dwoma składnikami stopowymi, nie licząc węgla.

Quenched steel - stal hartowana - Elementy tak opisane zostały poddaje hartowaniu; Inaczej - hardened steel.

Radioiron - żelazo-59 - Radioizotop żelaza.

Rail steel - stal szynowa - Przeznaczona na szyny.

Rapid tool steel - stal szybkotnąca; Zobacz: High-speed steel.

Reinforcing steel - stal zbrojeniowa - Tym określeniem opisuje się gatunki stali niestopowej przeznaczone do zbrojenia betonu. Przykładowe gatunki: na pręty gładkie - PG240, na pręty żebrowane RB500W; Inaczej - concrete steel.

Resulfurized steel - stal automatowa; Zobacz: Free-cutting steel.

Rimming steel - stal nieuspokojona; Zobacz: Effervescing steel.

Rising steel - stal rosnąca.

Rivering steel - stal na nity.

Rod iron - stal prętowa; Zobacz: Bar steel.

Rotor steel - stal wytopiona w rotorze.

Rust-resisting steel - stal nierdzewna; Zobacz: Stainless steel.

Rustless steel - stal nierdzewna; Zobacz: Stainless steel.

S.G. iron - żeliwo sferoidalne grafityzowane; Zobacz: Ductile cast iron.

Screw steel - stal na śruby.

Semi-austenitic steel - stal półaustenityczna.

Semi-ferritic steel - stal półferrytyczna.

Semi-killed steel - stal półuspokojona - Stal odtleniona na tyle, że przy jej krzepnięciu we wlewnicy dochodzi jedynie do ograniczonej reakcji węgla z tym pierwiastkiem; Inaczej - balanced steel, semi-rimming steel.

Semi-rimming steel - stal półuspokojona; Zobacz: Semi-killed steel.

Semi-steel - żeliwo staliste - Otrzymywane ze wsadu o zwiększonej zawartości złomu stalowego.

Shallow-hardening steel - stal płytko hartująca się.

Ship steel - stal okrętowa.

Silico-manganese steel - stal krzemowo-manganowa - Zawiera krzem i mangan jako główne dodatki stopowe.

Silicon cast iron - żeliwo krzemowe.

Silicon steel - stal krzemowa - Zawiera krzem jako główny dodatek stopowy.

Silicospiegel - surówka zwierciadlista krzemowa; Zobacz: Silicospiegel.

Silver steel - stal srebrzanka; Zobacz: Bright steel.

Soft magnetic steel - stal magnetycznie miękka - Stal, która szybko reaguje na przyłożone pole magnetyczne, o dużej remamnencji Br i małym natężeniu koercji Hc.

Soft steel - stal miękka; Zobacz: Low-carbon steel.

Solid steel - stal uspokojona; Zobacz: Killed steel.

Sorbitic steel - stal sorbityczna.

Special-purpose steel - stal specjalna - Specjalnego przeznaczenia.

Specular pig iron - surówka zwierciadlista - Nie jest surówką odlewniczą, zawiera do 20% Mn i wykorzystywana jest przy wytwarzaniu stali jako odtleniacz oraz w produkcji staliwa i żeliwa; Inaczej - spiegel.

Spheroidal graphite iron - żeliwo sferoidalne grafityzowane; Zobacz: Ductile cast iron.

Spiegel - surówka zwierciadlista; Zobacz: Silicospiegel.

Sponge iron - żelazo gąbczaste - Produkt pośredni powstający podczas wytwarzania surówki z żelaza; także - produkt powstający w procesie redukcji bezpośredniej rud, zastępujący w procesie stalowniczym złom, wobec którego posiada wiele zalet, przede wszystkim wysoką czystość, znany skład chemiczny, określoną formę i kształt, brak szkodliwych domieszek.

Spring steel - stal sprężynowa - Szczególna grupa stali stopowych poddawanych ulepszeniu cieplnemu, przeznaczona na sprężyny i resory. Charakteryzuje się bardzo dobrymi własnościami sprężystymi, dużą wartością stosunków tej wielkości do granicy plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie oraz dobrą odpornością na zmęczenie.

Stainless steel - stal nierdzewna - Szeroka rodzina stali, których główną cechą jest odporność na korozję w różnych warunkach; Inaczej - rust-resisting steel, rustless steel.

Standard steel - stal znormalizowana.

Steel - stal - Stop żelaza z węglem i innymi pierwiastkami, z zawartością węgla do 2%, w praktyce najczęściej do 1,5%. Stopy z wyższą zawartością węgla zyskują nazwę żeliwa (cast iron). Stal zostaje też poddana obróbce plastycznej, zanim stanie się gotowym produktem, czym różni się od staliwa (cast steel) oraz żeliwa, które są przeznaczone na odlewy.

Steel tough at subzero - stal mrozoodporna; Zobacz: Steel tough at subzero.

Steeled cast iron - żeliwo staliste; Zobacz: Semi-steel.

Steelmaking pig iron - surówka przeróbcza, surówka stalownicza - Przeznaczona do przeróbki na stal.

Strand cast steel - stal odlewana sposobem ciągłym.

Strip steel - stal taśmowa - Przeznaczona na taśmy; Inaczej - band steel.

Structural steel - stal konstrukcyjna budowlana, stal budowlana - Przeznaczona na konstrukcje budowlane.

Synthetic pig iron - surówka syntetyczna - Powstaje w piecu elektrycznym, nie w wielkim piecu.

Ternary steel - stal czteroskładnikowa.

Thomas pig iron - surówka tomasowska - Przeznaczona na stal tomasowską. Zawiera dużo fosforu, pełniącego funkcję paliwa w procesie tomasowskim.

Thomas steel - stal tomasowska - Uzyskiwana w procesie tomasowskim.

Titanium steel - stal tytanowa - Zawiera tytan jako główny składnik stopowy.

Tonnage steel - stal zwykłej jakości, stal pospolita; Zobacz: Commercial steel.

Tool steel - stal narzędziowa - Stal węglowa lub stopowa przeznaczona do wyrobu narzędzi do obróbki mechanicznej lub na ważne części przyrządów pomiarowych, uchwytów itp.

Toughened steel - stal ulepszona cieplnie - Element z tej stali został ulepszony cieplnie, to jest zahartowany i odpuszczony, wszystko w celu uzyskania wymaganych własności mechanicznych.

Toughening steel - stal do ulepszania cieplnego - Elementy z tej stali mogą być ulepszone cieplnie.

Transformer steel - stal transformatorowa.

Tube steel - stal na rury.

Tungsten steel - stal wolframowa - Zawiera wolfram jako główny składnik stopowy; Inaczej - wolfram steel.

Tungsten-chromium steel - stal wolframowo-chromowa - Zawiera wolfram i chrom jako główne dodatki stopowe.

Turbine-blade steel - stal na łopatki turbin gazowych.

Tyre steel - stal obręczowa; Inaczej - banding steel, hoop steel.

Unalloyed steel - stal niestopowa; Zobacz: Carbon steel.

Uranium steel - stal uranowa.

Vacuum-melted steel - stal próżniowa - Odgazowana w próżni; Zobacz: Vacuum-treated steel.

Vacuum-treated steel - stal próżniowa - Odgazowana w próżni; Inaczej - vacuum-melted steel.

Vanadium steel - stal wanadowa - Zawierająca dodatek wanadu.

Vehicle spring steel - stal resorowa.

Washed cast iron - żeliwo odfosforzone.

Water-hardening steel - stal do hartowania w wodzie.

Weld steel - stal zgrzewalna.

Weldable steel - stal spawalna.

White cast iron - żeliwo białe - Cechuje się tym, że węgiel występuje w niej w postaci związanej jako Fe3C. Bardzo twarde, ale też kruche i daje się obrabiać praktycznie tylko przez szlifowanie. Stanowi też półprodukt w wytwarzaniu żeliw ciągliwych.

White pig iron - surówka biała - Cechuje się tym, że węgiel występuje w niej w postaci związanej jako Fe3C oraz Mn3C. Przeznaczona jest do przeróbki na stal w konwektorach tlenowych, piecach elektrycznych lub martenowskich, a także do wytwarzania żeliwa wysokiej jakości.

Whitehearth malleable - żeliwo ciągliwe białe - Powstaje w wyniku whiteheart process wyżarzania odwęglającego żeliwa białego w atmosferze utleniającej, co usuwa węgiel z jego powierzchni. Przełam na jasną barwę.

Wild steel - stal dzika.

Wolfram steel - stal wolframowa; Zobacz: Tungsten steel.

Wrought iron - stal zgrzewna, żelazo zgrzewne; Zobacz: Puddled steel.

Zirconium steel - stal cyrkonowa - Zawiera cyrkon jako główny dodatek stopowy.

Autor wpisu

Piotr Sompoliński

Właściciel firmy w VIRGAMET.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub napisz wiadomość, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin!

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.