1.4301, AISI 304, 1.4306, AISI 304L, 1.4305, AISI 303 - STAL NIERDZEWNA

X5CRNI18-10, 1.4301, AISI 304 - STAL NIERDZEWNA AUSTENITYCZNA - BAZOWY PODSTAWOWY GATUNEK 18/8 DO OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA W PRZEMYŚLE RAZEM X2CRNI18-9, 1.4307, AISI 304L

X2CRNI19-11, 1.4306 - STAL NIERDZEWNA POCHODNA OD 1.4301 O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI WĘGLA, PODWYŻSZONEJ CHROMU I NIKLU.

X8CRNIS18-9, 1.4305, AISI 303 - STAL NIERDZEWNA AUTOMATOWA O PODWYŻSZONEJ ZAWARTOŚCI WĘGLA, SIARKI PRZEZNACZONA DO SKRAWANIA.

Norma Gatunek Stali
Skład Chemiczny %
C: Mn: Si: P: S: Cr: Ni: Mo: Cu: N:
EN X5CrNi18-10 - 1.4301
<0.07 <2.0 <1.0 <0.045 <0.015 17.5 - 19.5 8.0 - 10.5 - - <0.11
ASTM AISI 304 - UNS S30400 - TP304
<0.08 <2.0 <1.0 <0.045 <0.030 17.5 - 20.0 8.0 - 11.0 - - <0.10
EN X2CrNi19-11 - 1.4306
<0.03 <2.0 <1.0 <0.045 <0.015 18.0 - 20.0 10.0 - 12.0 - - <0.1
EN X2CrNi18-9 - 1.4307
<0.03 <2.0 <1.0 <0.045 <0.030 17.5 - 19.5 8.0 - 10.0 - <1.0 <0.11
ASTM AISI 304L - UNS S30403 - TP304L
<0.03 <2.0 <1.0 <0.045 <0.030 17.5 - 20.0 8.0 - 13.0 - - <0.10
EN 1.4305 - X8CrNiS18-9
<0.10 <2.0 <1.0 <0.045 0.15 - 0.35 17.0 - 19.0 8.0 - 10.0 - <1.0 <0.11
ASTM AISI 303 - UNS S30300
<0.15 <2.0 <1.0 <0.20 >0.15 17.0 - 19.0 8.0 - 10.0 - - -
EN 1.4303 - X4CrNi18-12
<0.06 <2.0 <1.0 <0.045 <0.030 17.0 - 19.0 11.0 - 13.0 - - <0.11
ASTM AISI 305 - UNS S30500
<0.12 <2.0 <1.0 <0.045 <0.030 17.0 - 19.0 10.5 - 13.0 - - -
EN 1.4311 - X2CrNiN18-10
<0.03 <2.0 <1.0 <0.045 <0.015 17.5 - 19.5 8.5 - 11.5 - - 0.12 - 0.22
ASTM AISI 304LN - UNS S30453
<0.03 <2.0 <1.0 <0.045 <0.030 18.0 - 20.0 8.0 - 12.0 - - 0.10 - 0.16
PN 0H18N9
<0.07 <2.0 <0.8 <0.045 <0.030 17.0 - 19.0 9.0 - 11.00 - - -
PN 00H18N10
<0.03 <2.0 <0.8 <0.045 <0.030 17.0 - 19.0 10.0 - 12.50 - - -

0H18N9, X5CRNI18-10, 1.4301, AISI 304 - SPECYFIKACJA I ZASTOSOWANIE

Najpopularniejszy, podstawowy a zarazem sprawdzony gatunek stali nierdzewnej Chromowo-Niklowej w znanym połączeniu bazowym 18/8, charakteryzujący się świetną odpornością korozyjną międzykrystaliczną, naprężeniową i wżerową. Stal 304 cechuje pełna struktura austenityczna, niska zawartość węgla, bardzo dobra udarność, tłoczność i ciągliwość, świetna spawalność, niemagnetyczność oraz podatność na gięcie i obróbkę mechaniczną. Należy również zwrócić uwagę na dużą polerowalność materiału i podatność na zgniot co tyczy się głównie taśm nierdzewnych, które po utwardzaniu osiągają wytrzymałości rzędu 1000-1200 N/mm2. Przy wymaganiu zastosowania wyższych wytrzymałości, stosuje się stal o podwyższonej zawartości węgla 1.4310 / AISI 301. Ponadto gatunki grupy 18/8 Cr-Ni są podatne na cięcie mechaniczne piłą, wodą oraz wszelkie formy cięcia termicznego (plazma i laser).

Z biegiem czasu, latach doświadczeń i praktyk powstało wiele odmian zmodyfikowanej stali 304, z ograniczoną zawartością Węgla, a nawet podwyższoną lub obniżoną zawartością Niklu, Chromu, Siarki oraz Fosforu jak 1.4305, 1.4306, 1.4307 i 1.4310. Jako bazowy, spopularyzowany i uniwersalny materiał nierdzewny, jego zastosowanie powinno zostać sklasyfikowane jako podstawowe. W środowiskach bardziej agresywnych skład chemiczny jest niestety niewystarczający, co skłania producentów do użycia materiałów "wyższej półki" zawierających Molibden oraz Tytan - jak np. 316L, 316Ti. Warto nadmienić, że stal traci odporność na korozję międzykrystaliczną pod wpływem zgniotu na zimno i gięciu elementów na zimno i o gorąco.

Gatunek stosowany jest w prawie większości kręgów przemysłowych - od dekoracji, przemysłu budowlanego, podstawowych urządzeń użytkowych po skomplikowane elementy, podzespoły w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, motoryzacyjnym, maszynowym, spożywczym a nawet morskim, lotniczym i kolejowym. Jako stal nierdzewna, doskonale znosi środowiska pracy i kontakt z parą, wodą, amoniakiem, warunkami zewnętrznymi, siarkowodorem, paliwami ciekłymi, siarką, kwasem azotowym, farbami, fenolami niektórymi związkami amonowymi i siarczanami. Sprawdza się w kontakcie z substancjami obecnymi przy produkcji żywności - kwas winowy, cytrynowy, szczawiowy, octowy, salicylowy, przetwory warzywne, alkohole, sfermentowane produkty i inne substancje organiczne.

Gorzej znosi pracę w środowisku kwasu mrówkowego, mlekowego, niekiedy również octowego w wyższych temperaturach/stężeniach, półproduktach służących do produkcji proszków czyszczących (np. boraks), większości chlorków i kwasów nieorganicznych, również kwasu siarkowego, chlorowodoru, fluorowodoru, fluoru, węglanu potasowego, węglanu sodowego, azotanu amonowego. Tyczy się to również niektórych ciekłych metali w wysokich temperaturach - Ołowiu, Kadmu, Cynku, oraz Glinu.

Stal X5CrNi18-10 oraz S30400 jest masowo stosowanym gatunkiem, występującym w większości form półproduktów począwszy od rur, blach, prętów, profili czy też taśm. Jej zastosowanie jest obecne przy produkcji wykończeń architektury budynków, konstrukcji, instalacji odprowadzających gazy i substancji chemicznych, sprzętów AGD i RTV, pozostałych urządzeń użytku codziennego, maszyn rolniczych, rurociągów przemysłowych, wymienników ciepła, silosów, kotłów destylacyjnych, części pomp, mieszadeł, urządzeń przemysłu lakierniczego i farmaceutycznego, naczyń i sztućcy, noży, tarcz, haków, a także piecy w przetwórstwie mięsnym, układów wydechowych, wirników, oprzyrządowań medycznych, separatorów, cystern i zbiorników na chemikalia, zaworów, pozostałej armatury (kołnierzy, nakrętek, śrub, kolan, łuków, trójników), sprężarek, łożysk, pierścieni, chłodnic, aparatur czy urządzeń w przemyśle spożywczym i chemicznym, sprężyn, wałów, małoobciążonych kół zębatych, filtrów i sit, a nawet części motoryzacyjnych.

1.4307, X2CRNI18-9, AISI 304L

Gatunek zbliżony do materiału 1.4301 / AISI 304 z dodatkowo obniżoną zawartością Węgla. Zastosowanie jednakowe ze wzorem gatunkiem. Stal często występuje z AISI 304 jako podwójnie certyfikowana w postaci blach, rur czy prętów

1.4306, X2CRNI19-11, 00H18N10

Stal nierdzewna kwasoodporna z dodatkiem Azotu, obniżonej zawartości Węgla a podwyższonej Chromu 18-20% i Niklu 10-12%. Inaczej - udoskonalona wersja gatunku 1.4307 / AISI 304L. Zastosowanie obecne tam, gdzie zwykły materiał 304 lub 304L nie jest wystarczający, a wymagana jest podwyższona odporność korozyjna.

1.4305, X8CRNIS18-9, AISI 303

Pochodna gatunku AISI 304, 1.4301, X5CrNi18-10 przystosowana do obróbki skrawaniem, klasyfikowana jako nierdzewna stal automatowa o podwyższonym stężeniu Siarki i Węgla. Od bazowego gatunku wyróżnia ją brak odporności na korozję międzykrystaliczną w stanie dostawy i uczulonym. Zmiana ma na celu ułatwić obróbkę mechaniczną, poprawić łamliwość wiórów dzięki wydzielającym się Siarczkom podczas procesu. Stal z nieco gorszymi parametrami odporności korozyjnej od AISI 304 / 1.4301 ze względu na stosunkowo dużą zawartość Węgla. Składem chemicznym zbliżona do gatunku 1H18N9.

Własności mechaniczne 1.4301/1.4307, X5CrNi18-10 / X2CrNi18-9, AISI 304/304L:

 • Wytrzymałość na rozciąganie, Rm: 460 - 700 N/mm2
 • Granica plastyczności, Rp0,2: >190 N/mm2
 • Wydłużenie, A: >45%
 • Udarność, KV: >60J
 • Moduł sprężystości, E: 200 GPa
 • Twardość, HB: <215
 • Współczynnik rozszerzalności cieplnej, α: 16,0 * 10-6 K-1
 • Pojemność cieplna, cp20℃: 500 J * kg-1 * K-1
 • Przewodność cieplna, λ: 15 W * m-1 * K-1
 • Opór właściwy, Ω: 0,73 mkOhm*m

Własności Blach nierdzewnych wg EN 10088-4:

 • Wytrzymałość na rozciąganie, Rm: 520 - 750 N/mm2
 • Granica plastyczności, Rp0,2: >210 N/mm2
 • Wydłużenie, A: >45%
 • Udarność, KV20℃: >60J

Własności taśm zimnowalcowanych wg EN 10151:

 • +C700 - Rm: 700 - 850 MPa, Wydłużenie A: >25%
 • +C850 - Rm: 850 - 1000 MPa, Wydłużenie A: >12%
 • +C1000 - Rm: 1000 - 1150 MPa, Wydłużenie A: >5%
 • +C1150 - Rm: 1150 - 1300 MPa, Wydłużenie A: >3%
 • +C1300 - Rm: 1300 - 1500 MPa, Wydłużenie A: >1%

Własności mechaniczne prętów i drutów wg EN 10088-3

 • przekroje <16mm - Rm: 600 - 950 MPa
 • Przekroje 16 - 40mm - Rm: 600 - 850 MPa
 • Przekroje 40 - 63mm - Rm: 580 - 850 MPa
 • Przekroje >63mm - Rm: 500 - 700 MPa
 • Przekroje 0,05 - 0,10mm - Rm: <1100 MPa
 • Przekroje 0,10 - 0,20mm - Rm: <1050 MPa
 • Przekroje 0,20 - 0,50mm - Rm: <1000 MPa
 • Przekroje 0,50 - 1,00mm - Rm: <950 MPa
 • Przekroje 1,00 - 3,00mm - Rm: <900 MPa
 • Przekroje 3,00 - 5,00mm - Rm: <850 MPa
 • Przekroje >5,00mm - Rm: <800 MPa

Parametry w temperaturach podwyższonych i obniżonych:

Własności Termperatury (℃)
-196 -150 -80 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
Wytrzymałość na rozciąganie, Rm (MPa) >1250 >1100 >860 >494 >450 >420 >400 >390 >380 >380 >380 >370 >360 >330
Granica plastyczności, Rp0,2 (MPa) >300 >315 >270 >190 >157 >142 >127 >118 >110 >104 >98 >95 >92 >90

Ogólne własności mechaniczne 1.4305, X8CrNiS18-9, AISI 303:

 • Wytrzymałość na rozciąganie, Rm: 500 - 750 N/mm2
 • Granica plastyczności, Rp0,2: >190 N/mm2
 • Wydłużenie, A: >35%
 • Twardość, HB: <230

Ogólne własności mechaniczne 1.4306, X2CrNi19-11:

 • Wytrzymałość na rozciąganie, Rm: 500 - 750 N/mm2
 • Granica plastyczności, Rp0,2: >180 N/mm2
 • Wydłużenie, A: >45%
 • Twardość, HB: <215
 • Moduł sprężystości, E: 220 GPa

Procesy obróbki cieplnej dla gatunków grupy AISI 304

 • Przesycanie w temperaturach 1000 - 1100℃
 • Obróbka plastyczna na gorąco w temperaturach 1200 - 900℃

Zamienniki, odpowiedniki i inne oznaczenia gatunku

OH18N9
0H18N9
00H18N10
OOH18N10
1.4301
X 5 CRNI 18-10
AISI 304
TP304
1.4307
X 2 CRNI 18-9
AISI 304L
TP304L
UNS S30403
304S11
304S15
304S16
304S17
304S31
304S51
304S71
SUS304
1.4305
X 8 CRNIS 18-9
AISI 303
X12CRNIS18-8
Z8CNF18-09
Z4CN19-10
Z5CN17-08
Z6CN18-09
Z7CN18-09
Z2CN18-10
Z3CN18-09
Z3CN18-10
Z3CN19-09
Z3CN18-07AZ
J-304
STS304
1.4306
X 2 CRNI 19-11
1.4311
X2CRNIN18-10
AISI 304LN
UNS S30453
STAL 18-8
18/8
02CH18N11
03CH18N11
03CH18N9
04CH18N10
07CH18N10
08CH18N10
02CH18AN10
SUS304L
07Х18Н10
08Х18Н10
02Х18Н11
03Х18Н11
02Х18АН10
X7CRNI18-10
5NICR180
18-8L
18-9
SS2332
SS2333
X5CRNI19-9

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub napisz wiadomość, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin!

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.