1.4372, X12CRMNNIN17-7-5, AISI 201, 1H17N4G9 - STAL NIERDZEWNA

1.4372, X12CRMNNIN17-7-5, AISI 201, 1H17N4G9 - STAL NIERDZEWNA WEDŁUG EN 10088-1:2014 ORAZ GOST 5632-72

Norma Gatunek Stali
Skład Chemiczny %
C: Si: Mn: P: S: Cr: Ni: N:
EN 1.4372 - X12CrMnNiN17-7-5
<0,15 <1,0 5,5-7,5 <0,045 <0,015 16,0-18,0 3,5-5,5 0,05-0,25
EN 1.4373 - X12CrMnNiN18-9-5
<0,15 <1,0 7,5-10,5 <0,045 <0,015 17,0-19,0 4,0-6,0 0,05-0,25
GOST 12Ch17G9AN4 - 12Х17Г9АН4 - EI878 - ЭИ878
<0,12 <0,8 8,0-10,5 <0,035 <0,02 16,0-18,0 3,5-4,5 0,15-0,25
GB/T 12Cr17Mn6Ni5N
<0,15 <1,0 5,5-7,5 <0,05 <0,03 16,0-18,0 3,5-5,5 0,05-0,25
GB/T 12Cr18Mn9Ni5N
<0,15 <1,0 7,5-10,0 <0,05 <0,03 17,0-19,0 4,0-6,0 0,05-0,25
NF Z12CMN17-07Az
<0,12 <0,75 6,0-7,0 <0,04 <0,015 16,0-17,0 4,0-5,0 0,15-0,20
ISO X12CrMnNiN18-9-5
<0,15 <1,0 7,5-10,0 <0,06 <0,03 17,5-19,0 4,0-6,0 0,15-0,30
JIS SUS201
<0,15 <1,0 5,5-7,5 <0,06 <0,03 16,0-18,0 3,5-5,5 <0,25
JIS SUS202
<0,15 <1,0 7,5-10,0 <0,06 <0,03 17,0-19,0 4,0-6,0 <0,25
PN 1H17N4G9
<0,12 <0,8 8,0-10,5 <0,05 <0,03 16,0-18,0 3,5-4,5 0,15-0,25
KS STS201
<0,15 <1,0 5,5-7,5 <0,06 <0,03 16,0-18,0 3,5-5,5 <0,25
ASTM AISI 201 - UNS S20100
<0,15 <1,0 5,5-7,5 <0,06 <0,03 16,0-18,0 3,5-5,5 <0,25
ASTM AISI 202 - UNS S20200
<0,15 <1,0 7,5-10,0 <0,06 <0,03 17,0-19,0 4,0-6,0 <0,25

1.4372, X12CrMnNiN17-7-5, AISI 201, 1H17N4G9 – opis

Stal stosowana jest na urządzenia i wyposażenia gospodarstw domowych (garnki, roboty, tace, zlewozmywki, pralki, lodówki), urządzenia i wyposażenia mleczarń (zbiorniki, kadzie, cysterny, pasteryzatory, wirówki, bańki), urządzenia browarnicze (zbiorniki fermentacyjne, beczki), urządzenia gastronomiczne (szafy chłodnicze, stoły bufetowe, przy czym kotły tłoczone przeznaczone do gotowania solonych potraw muszą być po tłóczeniu przesycone), urządzenia i armaturę w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i celulozowo-papierniczym (wymienniki ciepła, chłodnice, zbiorniki, pompy, rurociągi), architektoniczne wykładziny fasad i wnętrz, oraz ramy okienne, akcesoria samochodowe (wycieraczki, zderzaki, kołpaki), wyposażenie wagonów osobowych i statków, a także instrumenty i naczynia medyczne i dentystyczne.

Stal charakteryzuje się niemagnetycznością, wysoką granicą plastyczności, dobrą udarnością w temperaturach ujemnych, dobrą ciągliwością, tłocznością, odkształcalnością na zimno, bardzo dobrą podatnością do mechanicznego i elektrochemicznego polerowania, dobrą spawalnością i stwarza duże możliwości utwardzania przez zgniot. Po stronie wad należy wymienić nienajlepszą skrawalność.

Stal jest zadowalająco odporna na działanie atmosfery miejskiej, wiejskiej i niezbyt agresywnej atmosfery przemysłowej, wody destylowanej, pitnej i rzecznej, roztworów soli (azotanów, fosforanów, chromianów, węglanów, niektórych kwasów organicznych) oraz produktów żywnościowych (mleka, piwa, kawy, herbaty, olejów jadalnych, spirytusu, soków owocowych i warzywnych).

Stal jest odporna w ograniczonym zakresie na działanie korozji wżerowej i szczelinowej oraz na działanie kwasów nieorganicznych, na przykład kwasu azotowego.

Stal nie jest odporna na działanie korozji międzykrystalicznej, korozji naprężeniowej wywołanej obecnością chlorków i wodorotlenków, środowisk redukujących (na przykład kwasu solnego) oraz większości siarczanów i chlorków.

Stal należy do grupy spawalniczej 8.3 według ISO. Można spawać łukowo ręcznie elektrodami otulonymi, łukiem krytym oraz w osłonie gazów ochronnych (argonu lub helu) metodą MIG lub TIG. Wstępnie podgrzewanie niewymagane, także po spawaniu obróbka cieplna jest w większości wypadków niepotrzebna. Jednakże w warunkach, gdy spoina ma pracować w środowisku sprzyjającym wystąpieniu korozji międzykrystaliczne należy zastosować zabieg polegający na nagrzaniu połączenia spawanego do ponad 1050 °C i ochłodzeniu w wodzie lub powietrzu.

Własności fizyczne i mechaniczne

Własności fizyczne i ogólne własności mechaniczne dla 1.4372:

 • W temperaturze pokojowej:
  • Gęstość: 7,8 g/cm3
  • Ciepło właściwe: 0,5 kJ/(kg*K)
  • Oporność elektryczna: 0,7 Ω*cm
  • Współczynnik przewodzenia ciepła: 15 W/(m*K)
  • Moduł sprężystości wzdłużnej E: 200 GPa
 • W temperaturze 100°C:
  • Moduł sprężystości wzdłużnej E: 194 GPa
 • W temperaturze 200°C:
  • Moduł sprężystości wzdłużnej E: 186 GPa
 • W temperaturze 300°C:
  • Moduł sprężystości wzdłużnej E: 179 GPa
 • W temperaturze 400°C:
  • Moduł sprężystości wzdłużnej E: 172 GPa
 • W temperaturze 500°C:
  • Moduł sprężystości wzdłużnej E: 165 GPa

Własności fizyczne taśm na sprężyny ze stali 1.4372:

 • W stanie dostawy (przesyconym)
  • Moduł sprężystości wzdłużnej E: 200 GPa
 • W stanie zimnowalcowanym i po obróbce cieplnej:
  • Moduł sprężystości wzdłużnej E: 210 GPa

Własności mechaniczne stali 1.4372:

 • Taśmy na sprężyny:
  • W stanie umocnionym przez zgniot +C850
   • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: 850-1000 MPa
   • Wydłużenie A: > 25 %
  • W stanie umocnionym przez zgniot +C1000
   • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: 1000-1150 MPa
   • Wydłużenie A: > 13 %
  • W stanie umocnionym przez zgniot +C1150
   • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: 1150-1300 MPa
   • Wydłużenie A: > 5 %
  • W stanie umocnionym przez zgniot +C1300
   • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: 1300-1500 MPa
   • Wydłużenie A: > 2 %
  • W stanie umocnionym przez zgniot +C1500
   • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: 1500-1700 MPa
   • Wydłużenie A: > 1 %
 • Taśmy zimnowalcowane:
  • Granica plastyczności Re: > 350 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: 750-950 MPa
  • Wydłużenie A: > 45 %
 • Taśmy i blachy gorącowalcowane:
  • Granica plastyczności Re: > 330 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: 750-950 MPa
  • Wydłużenie A: > 40 %
  • Udarność KV: > 60 J

Własności mechaniczne stali 1.4372 w wysokiej temperaturze:

 • W temperaturze 100°C:
  • Granica plastyczności Re: > 295 MPa
 • W temperaturze 150°C:
  • Granica plastyczności Re: > 260 MPa
 • W temperaturze 200°C:
  • Granica plastyczności Re: > 230 MPa
 • W temperaturze 250°C:
  • Granica plastyczności Re: > 220 MPa
 • W temperaturze 300°C:
  • Granica plastyczności Re: > 205 MPa
 • W temperaturze 350°C:
  • Granica plastyczności Re: > 185 MPa

Własności mechaniczne wyrobów ze stali 12Ch17G9AN4, 12Х17Г9АН4, ЭИ878:

 • Taśmy:
  • W stanie nieutwardzonym:
   • Grubość: <0,2 mm
    • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: > 640 MPa
    • Wydłużenie A: > 20 %
   • Grubość: 0,2-2,0 mm
    • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: > 640 MPa
    • Wydłużenie A: > 40 %
  • W stanie na wpół utwardzonym pracą na zimno:
   • Grubość: <0,2 mm
    • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: 830-1000 MPa
    • Wydłużenie A: > 15 %
   • Grubość: 0,2-2,0 mm
    • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: 830-1000 MPa
    • Wydłużenie A: > 30 %
  • W stanie utwardzonym pracą na zimno:
   • Grubość: <0,2 mm
    • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: > 1000 MPa
    • Wydłużenie A: > 7 %
   • Grubość: 0,2-2,0 mm
    • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: > 1000 MPa
    • Wydłużenie A: > 13 %
  • W stanie silnie utwardzonym pracą na zimno:
   • Grubość: <0,2 mm
    • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: > 1200 MPa
    • Wydłużenie A: > 3 %
   • Grubość: 0,2-2,0 mm
    • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: > 1200 MPa
    • Wydłużenie A: > 5 %
 • Pręty:
  • W stanie zmiękczonym:
   • Granica plastyczności Re: > 345 MPa
   • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: > 690 MPa
   • Wydłużenie A: > 40 %
   • Przewężenie względne Z: > 55 %
  • W stanie ciągnionym:
   • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: > 980 MPa
   • Wydłużenie A: > 15 %

Obróbka cieplna i plastyczna

Obróbka plastyczna i dla stali 1.4372:

 • Kucie: 1150-900 °C
 • Walcowanie: 1150-900 °C
 • Przesycanie: 1020-1100 °C

Dla wyżej wymienionych gatunków dostarczamy:

Zamienniki, odpowiedniki i inne oznaczenia gatunku

1.4372
12CH17G9AN4
12Х17Г9АН4
ЭИ878-Ш
EI878
12H17G9AN4
12CR17MN6NI5N
12CR18MN9NI5N
Z12CMN17-07
X12CRMNCIN18-9-5
SUS201
SUS 202
1H17N4G9
STS201KSD
201
202
S20100
S20200
1.4373
X12CRMNNIN18-9-5

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub napisz wiadomość, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin!

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.