ALLOY C-276, 2.4819, UNS N10276 - STOP NIKLU

ALLOY C-276, UNS N10276, 2.4819 - INACZEJ STOP HASTELLOY C-276, CRNIMO15-60-16, NIMO16CR15FE6W4 WEDŁUG ASTM B462 I ISO 9722

Norma Gatunek Stopu
Skład Chemiczny %
Ni: Mo: Cr: Fe: W: Co: Mn: V: Si: P: S: C: Uwagi:
ASTM, UNS C-276, Alloy 276, W80276, Hastelloy C-276
Reszta 15,0-17,0 14,5-16,5 4,0-7,0 3,0-4,5 <2,5 <1,0 <0,35 <0,08 <0,03 <0,03 <0,01 <0,01
ISO CrNiMo 15-60-16
Reszta 15,0-17,0 14,5-16,5 4,0-7,0 3,0-4,5 <2,5 <1,0 <0,35 <0,08 <0,04 <0,03 <0,01 Ni + Co > 52,0
ISO NiMo16Cr15Fe6W4
Reszta 15,0-17,0 14,5-16,5 4,0-7,0 - <2,5 <1,0 <0,35 <0,08 <0,04 <0,03 <0,01 <0,01
DIN 2.4886, 2.4887, Sg-NiMo16Cr16W, EL-NiMo15Cr15W
>50,0 15,0-17,0 14,5-16,5 4,0-7,0 3,0-4,5 <1,0 <1,0 <0,4 <0,08 - <0,015 <0,02 Ni: Ni + Co; ET < 0,5
DIN 2.4537
>52,0 15,0-18,0 14,0-18,0 <7,0 3,0-5,0 - <1,0 - <1,0 <0,045 <0,03 <0,1 Cu: <0,5
GOST 02Ch15N60M16
Reszta 15,0-17,0 14,5-16,5 4,0-7,0 - <2,5 <1,0 <0,35 <0,08 <0,04 <0,03 <0,01 Ni: Ni + Co

N10276, Alloy C-276, hastelloy c-276, CrNiMo 16-60-16, NiMo16Cr15Fe6W4 – opis

Stop C-276 (N10276), znany powszechnie pod nazwą handlową Hastelloy C-276, należy do rodziny stopów niklowo-chromowo-molibdenowych, gdzie głównym składnikiem jest nikiel. Jak inne stopy z tej rodziny, wykazuje niezwykłe własności żarowytrzymałe.

Historia i skład - Stop C-276 jest ulepszeniem stopu C (N30002) z wyraźnie obniżoną zawartością węgla i krzemu. Stop C był używany w przetwórstwie chemicznym przez wiele lat, jednak został zastąpiony ze względu na swoje wyraźne ograniczenia. Stop C musiał być przesycany, celem pozbycia się szkodliwych wydzieleń powstałych wskutek spawania w strefie wpływu ciepła. W środowiskach utleniających i zawierających chlor, stop ten był w stanie po spawaniu podatny na korozję międzykrystaliczną. Stop C-276 został zaprojektowany, by rozwiązać te problemy i może być spawany bez zwiększania ryzyka korozji międzykrystalicznej. Odporność na korozję jak i dalsze odmiany tego stopu są omówione w dalszych częściach tego artykułu.

Zastosowanie

Alloy C-276 jest wykorzystywany w przetwórstwie chemicznym, do produkcji masy celulozowej, w przetwórstwie odpadów przemysłowych i komunalnych i przy odzyskiwaniu kwaśnego gazu ziemnego.

Zastosowania obejmują wykładziny kominowe, kanały, przepustnice, płuczki, podgrzewacze gazu, wentylatory, obudowy wentylatorów, wymienniki ciepła, zbiorniki reakcyjne, parowniki i rurociągi przesyłowe.

N10276 - własności fizyczne i mechaniczne

Własności fizyczne w temperaturze pokojowej:

 • Gęstość: 8,9 g/cm3
 • Współczynnik rozszerzalności liniowej: 11,2 *10-6m/(m*K)
 • Współczynnik przewodzenia ciepła: 9,8 W/(m*K)
 • Ciepło właściwe: 427 J/(kg*K)
 • Moduł sprężystości wzdłużnej: 205 GPa
 • Oporność elektryczna: 1,3 μΩ*m
 • Nadprzewodnik w temperaturze -73°C
 • Moduł sprężystości poprzecznej: 79 GPa
 • Temperatura topnienia: 2415-2500 °C

Własności mechaniczne dla N10276 / C-276 w stanie wyżarzonym (wyżarzanie rozpuszczające):

 • Granica plastyczności: > 283 MPa
 • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: > 690 MPa
 • Wydłużenie: > 40 %
 • Twardość: 90 HRB

Średni współczynnik sprężystości w zależności od temperatury, pod naprężeniem:

 • W temperaturze pokojowej: 205 GPa
 • 204°C: 195 GPa
 • 316°C: 188 GPa
 • 427°C: 182 GPa
 • 538°C: 176 GPa

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w zależności od temperatury:

 • 24-93°C: 11,2 *10-6m/(m*K)
 • 24-205°C: 12,0 *10-6m/(m*K)
 • 24-315°C: 12,8 *10-6m/(m*K)
 • 24-425°C: 13,2 *10-6m/(m*K)
 • 24-540°C: 13,4 *10-6m/(m*K)
 • 24-650°C: 14,1 *10-6m/(m*K)
 • 24-760°C: 14,9 *10-6m/(m*K)
 • 24-870°C: 15,9 *10-6m/(m*K)
 • 24-925°C: 16,0 *10-6m/(m*K)

Współczynnik przewodzenia ciepła w zależności od temperatury:

 • -168°C: 7,2 W/(m*K)
 • -73°C: 8,6 W/(m*K)
 • -18°C: 9,4 W/(m*K)
 • 38°C: 10,2 W/(m*K)
 • 93°C: 11,1 W/(m*K)
 • 205°C: 13,0 W/(m*K)
 • 315°C: 15,0 W/(m*K)
 • 425°C: 16,9 W/(m*K)
 • 540°C: 19,0 W/(m*K)
 • 650°C: 20,9 W/(m*K)
 • 760°C: 23,0 W/(m*K)
 • 870°C: 24,9 W/(m*K)
 • 980°C: 26,7 W/(m*K)
 • 1090°C: 28,2 W/(m*K)

Odporność na korozję

N10276 wykazuje wysoką odporność na agresywne media, w tym kwasy redukujące i utleniające, silnie utleniające neutralne i kwaśne chlorki, rozpuszczalniki, kwas mrówkowy i octowy, bezwodnik octowy, mokry chlor gazowy, podchloryny i roztwory chloru.

Odporność na korozję wobec wybranych korozyjnych mediów:

 • Kwas solny HCl, 2%, wrzący: 1,09 mm/rok
 • Kwas solny HCl, 3%, 66°C: <0,03 mm/rok
 • Kwas solny HCl, 5%, 66°C: 0,13-0,51 mm/rok
 • Kwas solny HCl, 10%, 66°C: 0,51 mm/rok
 • Kwas solny HCl, 15%, 66°C: 0,7 mm/rok
 • Kwas solny HCl, 15%, 93°C: 1,7 mm/rok
 • Kwas solny HCl, 15%, 121°C: 6,4 mm/rok
 • Kwas siarkowy H2SO4, 10%, wrzący: 0,51 mm/rok
 • Kwas siarkowy H2SO4, 80%, 80°C: 0,58 mm/rok
 • 10% H2SO4 + 2% HCl, wrzące: 3,51 mm/rok
 • Kwas azotowy HNO3, 10%, wrzący: 0,41 mm/rok
 • Kwas fosforowy H3PO4, 30%, wrzący: <0,13 mm/rok
 • Kwas fosforowy H3PO4, 85%, wrzący: 0,13-0,64 mm/rok
 • Kwas octowy, 99%, wrzący: 0,0076 mm/rok
 • Kwas mrówkowy, 88%, wrzący: 0,03 mm/rok
 • Chlorek żelazowy, 10%, wrzący: 0,05 mm/rok

Korozja wżerowa N10276 wykazuje wysoką odporność na korozję wżerową w utleniających środowiskach chlorkowych. Krytyczna temperatura występowania wżerów w 6% roztworze FeCl33 w okresie 24h wynosi 60-65°C.

Korozja międzykrystaliczna - niska zawartość węgla i krzemu sprawia, że alloy C-276 jest mało podatny na korozję międzykrystaliczną. Oznacza to wolniejsze tempo powstawania wydzieleń, w porównaniu do stopów o wyższym stężeniu węgla i krzemu. Wydzielenia w stopie C-276 powstają po czasie około 30 razy dłuższym, niż w przypadku stopu C.

Kruchość wodorowa - stop C-276 jest odporny na odsiarczkowe pękanie naprężeniowe i korozyjne pękanie naprężeniowe w środowiskach kwaśnego gazu z siarkowodorem, dwutlenkiem węgla i chlorkami.

Ograniczenia - odporność na korozję tego stopu nie może osiągnąć najwyższych poziomów ze względu na powstawanie zawierających wolfram i molibden wydzieleń. Stop jest szczególnie podatny na tworzenie się fazy μ, gdy jest wystawiony na działanie temperatur w zakresie od 650 do 1095 °C.

Spawanie

Spawanie - stop C-276 należy do 43 grupy spawalniczej według ISO 15608. Jeśli chodzi o lutowanie mosiądzem, p-numer stopu wynosi 111, według ASME/AWS.

Wybór materiałów spawalniczych dla stopu C-276

 • Elektrody otulone: ENiCrMo3
 • Spoiwo: ERNiCrMo-4 aż do 10

Osłona azotowa jest ważna dla trwałości spawu. Odporność na korozję stopu Hastelloy C-276 w zależności od zastosowanej osłony przy spawaniu wynosi (70% roztwór fluorowodoru):

 • W osłonie azotowej: 0,008 mm/rok
 • W osłonie tlenowej: 0,94 mm/rok

Obróbka cieplna i plastyczna

Rekomendowane parametry obróbki cieplnej i plastycznej stopu C-276:

 • Wyżarzanie rozpuszczające: 1107-1135 °C

Dla wyżej wymienionych gatunków dostarczamy:

 • Odkuwki
 • Druty
 • Pręty
 • Taśmy
 • Blachy
 • Płyty

Dalsze odmiany C-276 o nieco innym składzie chemicznym, własnościach i przeznaczeniu:

 • N06455 / Alloy C-4 - ulepszona stabilność cieplna
 • N06022 / Alloy C-22 - lepsza odporność na korozję miejscową wywołaną chlorkami i odsiarczkowe pękanie naprężeniowe
 • N06059 / Alloy 59 - lepsza odporność na korozję
 • C06200 / Alloy C-2000 - lepsza odporność na kwas siarkowy i korozyjne media redukujące

Zamienniki, odpowiedniki i inne oznaczenia gatunku

C-276
N10276
AL276
NICKELVAC C-276
UNITEMP HN
INCONEL ALLOY C-276
02CH15N60M16
EP375
CRNIMO15-60-16
NIMO16CR15
NIMO16CR15C
2.4886
SG-NIMO16CR16W
2.4887
EL-NIMO15CR15W
NIMO16CRW
2.4537
NA48
NIMO16CR15FE6W
DNICRMO-4
DNICRMO-5
YNICRMO-4
ALLOY C-276
BOHLER L276
VRC 279
HGH3113
NS333
NS334
CH15N55M16V
NISTELLE C-276 DELORO
HASTELLOY C-276
PHYWELD 276
SY 276
W80276

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub napisz wiadomość, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin!

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.