ALLOY 200, ALLOY 201, 2.4066, 2.4068, NIKIEL 200, NIKIEL 201 - KOMERCYJNIE CZYSTY NIKIEL

ALLOY 200, ALLOY 201, 2.4066, 2.4068, NIKIEL 200, NIKIEL 201 - KOMERCYJNIE CZYSTY NIKIEL WEDŁUG DIN 17750 I ASTM B 160

Norma Gatunek Stopu
Skład Chemiczny %
Ni: C: Si: Mn: S: Cu: Fe: Uwagi
ASTM / UNS Alloy 200 / N02200
Reszta <0,15 <0,35 <0,35 <0,01 <0,25 <0,4 Ni:Ni+Co
DIN 2.4066 / Ni99,6
Reszta <0,1 <0,25 <0,35 <0,005 <0,25 <0,4 Ti<0,1; Co<1,0; Mg<0,15
GB/T H02200 / NS5200
Reszta <0,15 <0,35 <0,35 <0,01 <0,25 <0,4 -
BS NA 11
Reszta <0,15 <0,35 <0,35 <0,01 <0,025 <0,4 Ti<0,1; Mg<0,2; Ni:Ni+Co
ISO NW2200 / Ni99,0 / Ni99.0/LC / N5
Reszta <0,15 <0,3 <0,3 <0,01 <0,2 <0,4 Co<1,5
JIS NNCB / NNCP
Reszta <0,15 <0,35 <0,35 <0,01 <0,25 <0,4 -
ISO C-Ni99 / NC2100 / C-Ni99-HC / NC2100-HC - stop odlewany
>95,0 <1,0 <2,0 <1,5 <0,03 <1,25 <3,0 P<0,03
PN L210H21
Reszta <0,15 <0,35 <0,35 <0,01 <0,25 - -
GOST NP / NP2
Reszta <0,1 <0,15 <0,05 <0,005 <0,1 <0,1 #
NF Ni-01
Reszta <0,15 <0,35 <0,35 <0,01 <0,25 <0,4 -
ASTM / UNS Alloy 201 / UNS N02201
>99,0 <0,02 <0,35 <0,35 <0,01 <0,25 <0,4 Ni:Ni+Co
DIN 2.4068 / Ni99,2
>99,0 <0,02 <0,35 <0,35 <0,01 <0,25 <0,4 Ti<0,1; Co<1,0; Mg<0,15
GB/T H02201 / NS5201
Reszta <0,02 <0,35 <0,35 <0,01 <0,25 <0,4 -
BS NA 12
>99,0 <0,02 <0,35 <0,35 <0,01 <0,25 <0,4 Ti<0,1; Co<2,0; Mg<0,2
ISO NW2201 / N5
>99,0 <0,02 <0,3 <0,3 <0,01 <0,2 <0,4 Co<1,5
JIS NLCP / NLCB
>99,0 <0,02 <0,35 <0,35 <0,01 <0,25 <0,4 -
GOST NP4
>99,0 <0,1 <0,15 <0,2 <0,015 <0,15 <0,3 CO<0,6; Mg<0,1; OT<1,0
NF Ni-02
>99,0 <0,02 <0,1 <0,35 <0,005 <0,1 <0,1 Co<1,0; Mg<0,15; Ti<0,1

# - P<0,002; Pb<0,002; Co<0,2; As<0,002; Bi<0,002; Cd<0,002; Mg<0,1; Sb<0,002; Sn<0,002; Zn<0,002; OT<0,5

Alloy 200 i Alloy 201 – opis

Alloy 200 i Alloy 201 (znane powszechnie jako Nikiel 200 oraz Nikiel 201) to komercyjnie czysty nikiel z zawartością Ni przekraczającą 99%.

Zarówno Nikiel 200, jak i Nikiel 201 są wysoce odporne na środowiska korodujące, szczególnie żrące zasady. Wykazują również wysoką przewodność elektryczną.

Ze względu na nominalną zawartość węgla wynoszącą maksymalnie 0,15%, Nikiel 200 nie powinien być używany powyżej 315 °C. W zakresie temperatur od 425 do 650 °C w tym stopie wytrąca się grafit, co poważnie obniża jego ciągliwość. Z kolei Nikiel 201 ma niższą maksymalną zawartość węgla (0,02%) i może być używany w temperaturach powyżej 290 °C.

Zastosowanie

Alloy 200 znajduje powszechne zastosowanie w przetwórstwie chemicznym i spożywczym, komponentach elektronicznych i sprzęcie lotniczym, gdy temperatura nie przekracza 315°C. Z kolei Alloy 201 nadaje się do wyższych temperatur i jest stosowany w parownikach żrących, łodziach spalinowych, prętach galwanicznych i komponentach elektronicznych.

Nickel 200, Nickel 201 - własności fizyczne i mechaniczne

Własności fizyczne w temperaturze pokojowej:

 • Gęstość: 8,89 g/cm3
 • Ciepło właściwe: 456 J/kg⋅K
 • Przewodność elektryczna: 18,2% IACS
 • Temperatura Curie: 360°C °C
 • Ferromagnetyk
 • Moduł sprężystości wzdłużnej: 204 GPa
 • Temperatura topnienia: 1435-1446 °C

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w podwyższonej temperaturze, od 20°C do:

 • -253°C: 8,5 μm/m⋅K
 • -184°C: 10,4 μm/m⋅K
 • -90°C: 11,2 μm/m⋅K
 • 93°C: 13,3 μm/m⋅K
 • 204°C: 13,9 μm/m⋅K
 • 316°C: 14,4 μm/m⋅K

Oporność elektryczna w podwyższonej temperaturze

 • -184°C: 27 nΩ·m
 • -90°C: 58 nΩ·m
 • 0°C: 80 nΩ·m
 • 20°C: 95 nΩ·m
 • 93°C: 126 nΩ·m
 • 204°C: 188 nΩ·m
 • 316°C: 273 nΩ·m

Współczynnik przewodzenia ciepła w podwyższonej temperaturze

 • -184°C: 77,2 W/m · K
 • -18°C: 72,1 W/m · K
 • 93°C: 67,1 W/m · K
 • 204°C: 61,3 W/m · K
 • 316°C: 56,3 W/m · K

Własności wytrzymałościowe płyt ze stopu Alloy 200 w zależności od obróbki plastycznej i cieplnej według DIN 17750:2021:

 • W stanie wyżarzonym zmiękczająco (typu F37)
  • Granica plastyczności: >100 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: >370 MPa
  • Wydłużenie: >40 %
  • Twardość HBW: <130
 • W stanie częściowo odpuszczonym (typu F49)
  • Granica plastyczności: >290 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: >490 MPa
  • Wydłużenie: >15 %
  • Twardość HBW: 150
 • W stanie twardym (typu F59)
  • Granica plastyczności: >490 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: >590 MPa
  • Wydłużenie: >2 %
  • Twardość HBW: 200

Własności wytrzymałościowe prętów ze stopu Alloy 200 w zależności od obróbki plastycznej i cieplnej według DIN 17752:2019:

 • W stanie wyżarzonym zmiękczająco (typu F37)
  • Granica plastyczności: >100 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: >370 MPa
  • Wydłużenie: >40 %
  • Twardość HBW: <130
 • W stanie częściowo odpuszczonym (typu F49)
  • Granica plastyczności: >340 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: >490 MPa
  • Wydłużenie: >15 %
  • Twardość HBW: 150
 • W stanie twardym (typu F59)
  • Granica plastyczności: >540 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: >590 MPa
  • Wydłużenie: >5 %
  • Twardość HBW: 200

Własności wytrzymałościowe płyt ze stopu Alloy 201 w zależności od obróbki plastycznej i cieplnej według DIN 17750:2021:

 • W stanie wyżarzonym zmiękczająco (typu F34)
  • Granica plastyczności: >80 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: >340 MPa
  • Wydłużenie: >40 %
  • Twardość HBW: <130
 • W stanie częściowo odpuszczonym (typu F43)
  • Granica plastyczności: >150 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: >430 MPa
  • Wydłużenie: >15 %
  • Twardość HBW: 150
 • W stanie twardym (typu F54)
  • Granica plastyczności: >430 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: >540 MPa
  • Wydłużenie: >540 %
  • Twardość HBW: 180

Własności wytrzymałościowe prętów ze stopu Alloy 201 w zależności od obróbki plastycznej i cieplnej według DIN 17752:2019:

 • W stanie wyżarzonym zmiękczająco (typu F34)
  • Granica plastyczności: >80 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: >340 MPa
  • Wydłużenie: >40 %
  • Twardość HBW: <130
 • W stanie częściowo odpuszczonym (typu F43)
  • Granica plastyczności: >150 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: >430 MPa
  • Wydłużenie: >15 %
  • Twardość HBW: 150

Wysokotemperaturowe własności wytrzymałościowe stopu Nickel 201 w stanie wyżarzonym zmiękczająco:

 • 204°C:
  • Granica plastyczności: 102 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 372 MPa
  • Wydłużenie: 44 %
 • 260°C:
  • Granica plastyczności: 101 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 372 MPa
  • Wydłużenie: 41 %
 • 316°C:
  • Granica plastyczności: 105 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 362 MPa
  • Wydłużenie: 42 %
 • 371°C:
  • Granica plastyczności: 97 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 325 MPa
  • Wydłużenie: 53 %
 • 427°C:
  • Granica plastyczności: 93 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 284 MPa
  • Wydłużenie: 58 %
 • 482°C:
  • Granica plastyczności: 89 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 269 MPa
  • Wydłużenie: 58 %
 • 538°C:
  • Granica plastyczności: 83 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 228 MPa
  • Wydłużenie: 60 %
 • 593°C:
  • Granica plastyczności: 77 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 186 MPa
  • Wydłużenie: 72 %
 • 649°C:
  • Granica plastyczności: 70 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 153 MPa
  • Wydłużenie: 74 %

Typowa wytrzymałość zmęczeniowa dla Nickel 200 w zależności od obróbki:

 • W stanie wyżarzonym zmiękczająco
  • 105 cykli: 358 MPa
  • 106 cykli: 276 MPa
  • 107 cykli: 234 MPa
  • 108 cykli: 228 MPa
 • W stanie zimnociągnionym, bez zmiękczania:
  • 104 cykli: 751 MPa
  • 105 cykli: 579 MPa
  • 106 cykli: 434 MPa
  • 107 cykli: 358 MPa
  • 108 cykli: 345 MPa

Typowa udarność Charpiego V stopu Nickel 200 w zależności od obróbki cieplnej i plastycznej:

 • W stanie walcowanym na gorąco: 271 J
 • W stanie zimnociągnionym, odprężonym: 277 J
 • W stanie zimnociągnionym i wyżarzonym zmiękczająco: 309 J

Odporność na korozję

Nikiel 200 i 201 są szeroko stosowane w produkcji ługów oraz procesach związanych z zastosowaniem wodorotlenku sodu (NaOH) i wodorotlenku potasu (KOH) o różnych stężeniach i temperaturach. Mimo że nikiel jest odporny na większość zasad, nie jest odporny na roztwory wody amoniakalnej (NH4OH). Stop ceniony jest głównie ze względu na swoją odporność na środowiska zasadowe i nieutleniające, lecz wykazuje też odporność na wiele kwasów. Jest odporny na korozyjne pękanie naprężeniowe w środowiskach zawierających jodki, gdzie jodek potasu jest używany jako katalizator do tworzenia kwasu octowego.

Wszystkie poniżej zaprezentowane wyniki badań przeprowadzone w temperaturze poniżej 300°C dotyczą zarówno Alloy 200, jak i Alloy 201. Wyniki powyżej 300°C dotyczą wyłącznie Alloy 201.

Prędkość korozji w roztworach sody kaustycznej (wodorotlenku sodu NaOH):

 • Badania laboratoryjne w roztworze 4% w 20°C: 1 μm/rok
 • Badania laboratoryjne w roztworze 4% z cyklicznym zanurzaniem w 20°C: 14 μm/rok
 • Testy zakładowe w roztworze 14% w pierwszym etapie wielostopniowego parownika w 88°C: 0,5 μm/rok
 • Testy zakładowe w roztworze 23% w zbiorniku odbierającym płyn z parownika w 104°C: 4,1 μm/rok
 • Testy zakładowe w parowniku jednoetapowym koncentrującym roztwór od 30 do 50% w 82°C: 2,5 μm/rok
 • Testy zakładowe w parowniku koncentrującym roztwór do 50%: 3 μm/rok
 • Badania laboratoryjne podczas koncentracji od 32 do 52% w warunkach próżni w 85-91°C: 33 μm/rok
 • Testy w zbiorniku magazynowym zawierającym roztwór 49–51% o temp. 55-75°C: 0,5 μm/rok
 • Testy w zbiorniku magazynowym zawierającym roztwór 49–51% o temp. 121°C: 0,5 μm/rok
 • Badania laboratoryjne w roztworze 75% w 204°C: 20 μm/rok
 • Testy zakładowe w elektrolitycznym roztworze 70% w zbiorniku odbiorczym w 90-115°C: 3 μm/rok
 • 45% NaOH + 5% NaCl w temp. 40°C: 7 3 μm/rok
 • 45% NaOH + 5% NaCl w temp. 140°C: 10 3 μm/rok

Prędkość korozji dla innych środowisk korozyjnych:

 • Chlorek tionylu (SOCl₂), w temp. 40°C: 7 3 μm/rok
 • Kwas fosforowy (H3PO4), w temp. 40°C: 10 3 μm/rok
 • Trichlorek fosforylu (POCl₃), w temp. 40°C: 10 3 μm/rok
 • Trichlorobenzen (C₆H₅CCl₃), w temp. 40°C: 5,1 3 μm/rok
 • Chlorek benzoilu (C₇H₅ClO), w temp. 40°C: 5,1 3 μm/rok
 • Kwas mrówkowy (CH₂O₂) 40%, wrzący: 0,26-0,27 mm/rok
 • Kwas mrówkowy (CH₂O₂) 88%, wrzący: 0,31-0,34 mm/rok
 • Boiling 100% concentrated acetic acid (CH₃COOH) with no air: 0.036 mm/year
 • Boiling 100% concentrated acetic acid (CH₃COOH) with air sparge: 0.025 mm/year
 • Boiling 100% concentrated acetic acid (CH₃COOH) with Cu anions: 0.81 mm/year
 • Boiling 50% concentrated acetic acid (CH₃COOH) with no air: 0.076 mm/yea
 • Boiling 50% concentrated acetic acid (CH₃COOH) with air sparge: 1.6 mm/year
 • Boiling 50% concentrated acetic acid (CH₃COOH) with Cu anions: 0.71 mm/year

Odporność na wodę - doskonała odporność na korozję w wodzie destylowanej i słodkiej wodzie. Prędkość korozji wynosi mniej niż 0,0025 mm/rok w zbiornikach na wodę destylowaną i mniej niż 0,005 mm/rok w serwisie ciepłej wody użytkowej.

Stop wykazuje też dobrą odporność na korozję w wodzie morskiej. Należy jednak zauważyć, że w stojącej lub w bardzo wolno płynącej wodzie morskiej istnieje potencjał wystąpienia korozji punktowej lub szczelinowej, zwłaszcza pod osadami organizmów morskich lub innymi zanieczyszczeniami.

Chlorki - bardzo dobra odporność, nikiel jest znany z wzmacniania odporności przeciw środowiskom chlorkowym. Utrata masy w środowiskach chlorkowych w zależności od temperatury i trwania testu wynosi:

 • Ar-30Cl2 500 h; 400°C: 0,2 mg/cm2
 • Ar-30Cl2 500 h; 500°C: 0,3 mg/cm2
 • Ar-30Cl2 500 h; 600°C: 47-101 mg/cm2
 • Ar-30Cl2 500 h; 705°C: 97 mg/cm2
 • HCl 300h; 400°C: 1,19 mg/cm2
 • HCl 1000h; 400°C: 0,91 mg/cm2
 • HCl 100h; 500°C: 1,60 mg/cm2
 • HCl 300h; 500°C: 2,89 mg/cm2
 • HCl 1000h; 500°C: 4,86 mg/cm2
 • HCl 100h; 600°C: 11,46 mg/cm2
 • HCl 300h; 600°C: 37,7 mg/cm2
 • HCl 96h; 700°C: 377 mg/cm2

Spawanie

Grupa spawalnicza 41 (ISO 15608), p-numer lutowania mosiądzem 110 (ASME section IX).

Wybór materiałów spawalniczych:

 • ENi-1 (elektroda); ERNi-1 (drut spawalniczy)
 • Przy łączeniu ze stalą nierdzewną do 9% Ni: ENiCrFe-2 (elektroda); ERNiCr-3 (drut spawalniczy)
 • Przy łączeniu z miedzią lub miedzioniklem: ENiCu-7; elektroda: ERNiCu-7 drut spawalniczy

Obróbka cieplna po spawaniu - jeśli spawany element ma być wykorzystywany do pracy w środowisku żrących zasad, należy zastosować wyżarzanie odprężające po spawaniu, opisane poniżej.

Obróbka cieplna, plastyczna i obróbka skrawaniem

Zalecane parametry pracy i obróbki cieplnej:

 • Kucie ciężkie: 1230-870 °C
 • Kucie lekkie: 870-550 °C
 • Wyżarzanie zmiękczające długookresowe w piecach kołpakowych: 705-760 °C; 2-6 h; AC
 • Wyżarzanie zmiękczające ciągłe: 815-925 °C; 5 min; AC / WQ
 • Wyżarzanie odprężające: 480-705 °C; 30-120 min; AC
 • Wyżarzanie wyrównujące naprężenia: 260-480 °C; 1-2 h; AC
 • Wyżarzanie po spawaniu: 705 °C; AC

Kucie - proces dla stopu Alloy 200 polega na podgrzaniu go w piecu, natychmiastowym wyjęciu po osiągnięciu pożądanej temperatury i szybkiej obróbce. Zalecany zakres temperatur kucia wynosi od 650 do 1230 °C. Kluczowe jest prowadzenie ciężkiego kucia i gięcia na gorąco w temperaturze powyżej 870 °C, ponieważ metal sztywnieje gwałtownie poniżej tej temperatury. Wysokie właściwości mechaniczne można osiągnąć poprzez lekką obróbkę w temperaturze poniżej 650 °C.

Obróbka na zimno to jedyny sposób na utwardzenie stopu. Późniejsza obróbka cieplna lub jej brak wpłynie na właściwości wytrzymałościowe i mechaniczne.

Wyżarzanie - stop można wyżarzać zmiękczająco (705-925°C), odprężyć (480-705°C) lub wyrównać naprężenia (260-480°C). Wybór wyższej temperatury skutkuje wyższą plastycznością. W każdym przypadku można zastosować chłodzenie powietrzem.

Obróbka cieplna po spawaniu dla zastosowań żrących - Podgrzać materiał do 705 °C i utrzymywać tę temperaturę przez co najmniej 0,5 godziny na 25 mm grubości. Określić szybkość nagrzewania i chłodzenia na podstawie kształtu części. W przypadku skomplikowanych kształtów o niejednolitej grubości należy stosować szybkość nagrzewania i chłodzenia 111 °C na godzinę. Kształty o jednolitej grubości mogą wymagać szybszego nagrzewania i chłodzenia powietrzem.

Obróbka skrawaniem - stop jest łatwo obrabialny. Wykazuje gumowate zachowanie w stanie wyżarzonym. Jest utwardzany tylko przez obróbkę na zimno.

Dla wyżej wymienionych gatunków dostarczamy:

 • Pręty, druty, odkuwki według ASTM B 160, ASTM B 730, ASME SB-160, ASME SB-730, DIN 17752
 • Blachy, taśmy i płyty według ASTM B 162, ASME SB-162, DIN 17750
 • Rury spawane według ASTM B 163, ASTM B 730, ASTM B 751, ASTM B 755, ASME SB-163, ASME SB-730, ASME SB-751, ASME SB-755
 • Rury bezszwowe według ASTM B 829, ASME SB-829
 • Spawane elementy łączne według ASTM B 366, ASME SB-366

Zamienniki, odpowiedniki i inne oznaczenia gatunku

ALLOY 200
N02200
ASTM A 494
AMS5553
ASTM B 160
ASTM B 161
ASTM B 162
ASTM B 163
ASTM B 366
ASTM B 474
ASTM B 564
ASMT B 725
ASTM B 730
ASTM B 775
ASTM B 730
ASME SB-160
ASME SB-161
ASME SB-162
ASME SB-163
ASME SB-366
ASME SB-564
ASME SB-730
ASME SB-775
ASME SB-829
H02200
NS5200
NI-01
L210H21
EMVAC 200
NICKEL 200
CORALLOY® 200
JUNKERALLOY® G-NI95
VDM® CW NICKEL
PHYWELD® 200
SG 1
REDI-NICKEL 5000 KANTHAL
NI200 HYNDMAN
C-NI99
C-NI99-HC
NC2100
NC2100-HC
2.4068
NI99
2
NA 12 BS 3072
NA 12 BS 3073
NA 12 BS 3074
NA 12 BS 3075
NA 12 BS 3076
N7
NW2200
NW2201
NI99.0
NI99.0-LC
NLCP
NNCB
NNCP
NP4
AL 201
CARPENTER NICKEL 201 ALLOY
JS 201
NICHEL 201
JS ALLOY 201
DMV 201
AL 200
CARPENTER NICKEL ALLOY 200
DMV 200
JS ALLOY 200
NICHEL 200

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub napisz wiadomość, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin!

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.