ALLOY C22, UNS N06022, 2.4602, HASTELLOY® C22 - STOP NIKLU

ALLOY C22, UNS N06022, 2.4602, HASTELLOY® C-22 - STOP NIKLU WEDŁUG ASTM B 574-18 I DIN 17750:2021

Norma Gatunek Stopu
Skład Chemiczny %
Ni: Cr: Mo: W: Fe: Co: V: Mn: Si: C: P: S: Uwagi:
ASTM / ASME / UNS Alloy 22 / UNS N06022
Reszta 20,0-22,5 12,5-14,5 2,5-3,5 2,0-6,0 <2,5 <0,35 <0,5 <0,08 <0,015 <0,02 <0,02 -
ISO 21457:2010 Alloy C22 / NW6022
Reszta 20,0-22,5 12,5-14,5 2,5-3,5 2,0-6,0 <2,5 - - - <0,015 - - -
Hastelloy® International Hastelloy® C-22
56,0 22,0 13,0 3,0 3, <3,0 <0,35 <0,5 <0,08 <0,01 - - Cu<0,5
DIN 2.4602 / NiCr21Mo14W
Reszta 20,0-22,5 12,5-14,5 2,5-3,5 2,0-6,0 <2,5 <0,35 <0,5 <0,08 <0,01 <0,025 <0,015 -
GB/T H06022 / NS3308
Reszta 20,0-22,5 12,5-14,5 2,5-3,5 2,0-6,0 <2,5 <0,35 <0,5 <0,08 <0,015 <0,02 <0,02 -
GB/T H06022 / NS3308
61,0 21,0 17,0 <1,0 <2,0 <1,0 - <0,8 <0,08 <0,01 - - Cu<0,5

Alloy C22, 2.4602, Hastelloy® C-22 – opis

Alloy C-22 (N06022) to stop niklowo-chromowo-molibdenowy opracowany w 1985 roku celem uzyskania lepszej stabilności cieplnej niż Alloy C-276 oraz lepszej odporności na korozję wżerową, szczelinową i korozyjne pękanie naprężeniowe w środowisku chlorkowym niż Alloy C-4. Jako że molibden i wolfram odgrywają przeciwną do chromu rolę w środowiskach kwasów nieutleniających w porównaniu do utleniających, w Alloy C-22 te pierwiastki stoją w równowadze umożliwiającej działanie w szerokim zakresie środowisk korozyjnych.

Zastosowanie

Alloy C-22 znajduje zastosowanie w produkcji kwasu octowego, celofanu, pestycydów, kwasu fosforowego, w systemach chlorowania, systemach galwanizacji elektrolitycznej, w skruberach spalin, skruberach fluorowodoru, studniach geotermalnych, przy przetwarzaniu paliwa jądrowego, w systemach kwaszenia, w płytowych i rurowych wymiennikach ciepła, w chłodniach dwutlenku siarki, w urządzeniach do sulfonowania i przy przetwarzaniu skomplikowanych mieszanin kwasów.

Alloy C22, Hastelloy® C-22 - własności fizyczne i mechaniczne

Własności fizyczne w temperaturze pokojowej:

 • Gęstość: 8,7 g/cm3
 • Temperatura topnienia: 1357-1400°C

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w podwyższonej temperaturze, od 20°C do:

 • 100°C: 12,4 μm/m⋅K
 • 300°C: 12,6 μm/m⋅K
 • 400°C: 13,1 μm/m⋅K
 • 500°C: 13,7 μm/m⋅K
 • 600°C: 14,3 μm/m⋅K
 • 700°C: 14,9 μm/m⋅K
 • 800°C: 15,5 μm/m⋅K
 • 900°C: 15,9 μm/m⋅K

Ciepło właściwe w podwyższonej temperaturze:

 • 0°C: 414 J/kg⋅K
 • 100°C: 423 J/kg⋅K
 • 200°C: 444 J/kg⋅K
 • 300°C: 460 J/kg⋅K
 • 400°C: 476 J/kg⋅K
 • 500°C: 485 J/kg⋅K
 • 600°C: 514 J/kg⋅K

Współczynnik wyrównania temperatur w podwyższonej temperaturze:

 • 20°C: 2,7 10–6⋅m2/s
 • 100°C: 3,0 10–6⋅m2/s
 • 200°C: 3,5 10–6⋅m2/s
 • 300°C: 3,9 10–6⋅m2/s
 • 400°C: 4,2 10–6⋅m2/s
 • 500°C: 4,6 10–6⋅m2/s
 • 600°C: 4,8 10–6⋅m2/s

Współczynnik przewodzenia ciepła w podwyższonej temperaturze:

 • 20°C: 10,1 W/m · K
 • 100°C: 11,1 W/m · K
 • 200°C: 13,4 W/m · K
 • 300°C: 15,5 W/m · K
 • 400°C: 17,5 W/m · K
 • 500°C: 19,5 W/m · K
 • 600°C: 21,3 W/m · K

Oporność elektryczna w podwyższonej temperaturze:

 • 20°C: 1,14 μΩ·m
 • 200°C: 1,24 μΩ·m
 • 400°C: 1,26 μΩ·m
 • 600°C: 1,28 μΩ·m

Moduł sprężystości wzdłużnej w podwyższonej temperaturze:

 • 20°C: 206 GPa
 • 200°C: 197 GPa
 • 300°C: 191 GPa
 • 400°C: 185 GPa
 • 500°C: 179 GPa
 • 600°C: 174 GPa
 • 700°C: 168 GPa
 • 800°C: 160 GPa
 • 900°C: 152 GPa
 • 1000°C: 144 GPa

Własności wytrzymałościowe płyt ze stopu 2.4602 po obróbce cieplnej oznaczonej jako F69 w DIN 17750:2021:

 • Granica plastyczności: >310 MPa
 • Wytrzymałość na rozciąganie: >690 MPa
 • Wydłużenie: >45 %
 • Twardość HBW: >240

Typowe własności wytrzymałościowe blach o grubości 0,71-3,2mm ze stopu Hastelloy® C-22 w stanie przesyconym według zapewnień producenta:

 • 20°C:
  • Granica plastyczności: 407 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 800 MPa
  • Wydłużenie: 57 %
 • 316°C:
  • Granica plastyczności: 290 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 676 MPa
  • Wydłużenie: 62 %
 • 427°C:
  • Granica plastyczności: 28 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 655 MPa
  • Wydłużenie: 67 %
 • 538°C:
  • Granica plastyczności: 276 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 627 MPa
  • Wydłużenie: 61 %
 • 649°C:
  • Granica plastyczności: 248 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 586 MPa
  • Wydłużenie: 65 %
 • 760°C:
  • Granica plastyczności: 241 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 524 MPa
  • Wydłużenie: 63 %

Typowe własności wytrzymałościowe płyt o grubości 6,4-19mm ze stopu Hastelloy® C-22 w stanie przesyconym według zapewnień producenta:

 • 20°C:
  • Granica plastyczności: 372 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 786 MPa
  • Wydłużenie: 62 %
  • Moduł sprężystości wzdłużnej: 206 GPa
 • 316°C:
  • Granica plastyczności: 248 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 655 MPa
  • Wydłużenie: 68 %
  • Moduł sprężystości wzdłużnej: 190 GPa
 • 427°C:
  • Granica plastyczności: 241 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 634 MPa
  • Wydłużenie: 68 %
 • 538°C:
  • Granica plastyczności: 234 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 607 MPa
  • Wydłużenie: 67 %
  • Moduł sprężystości wzdłużnej: 177 GPa
 • 649°C:
  • Granica plastyczności: 221 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 572 MPa
  • Wydłużenie: 69 %
 • 760°C:
  • Granica plastyczności: 214 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 534 MPa
  • Wydłużenie: 68 %

Typowe własności wytrzymałościowe prętów o grubości 13-50mm ze stopu Hastelloy® C-22 w stanie przesyconym według zapewnień producenta:

 • 20°C:
  • Granica plastyczności: 359 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 765 MPa
  • Wydłużenie: 70 %
 • 316°C:
  • Granica plastyczności: 234 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 634 MPa
  • Wydłużenie: 79 %
 • 427°C:
  • Granica plastyczności: 214 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 614 MPa
  • Wydłużenie: 79 %
 • 538°C:
  • Granica plastyczności: 200 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 579 MPa
  • Wydłużenie: 80 %
 • 649°C:
  • Granica plastyczności: 193 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 552 MPa
  • Wydłużenie: 80 %
 • 760°C:
  • Granica plastyczności: 200 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 496 MPa
  • Wydłużenie: 77 %

Udarność płyt ze stopu Hastelloy® C-22 w stanie przesyconym:

 • -195°C: 353 J
 • 20°C: 351 J

Odporność na korozję

Alloy C-22 wykazuje bardzo dobrą odporność na utlenianie oraz wyjątkową odporność na korozję wżerową, szczelinową i korozyjne pękanie naprężeniowe w środowiskach chlorkowych. Skutecznie opiera się działaniu mediów wodnych, w tym mokrego chloru oraz mieszanin zawierających kwas azotowy lub mieszanin kwasów z jonami chlorkowymi. Stop jest wysoce wszechstronny i szczególnie dobrze przystosowany do środowisk, gdzie naprzemiennie występują warunki utleniające i redukujące. Jest też stosowany jako uniwersalny materiał w spawalnictwie, ze względu na swoją odporność na korozję w strefie wpływu ciepła spawu.

Korozja wżerowa w środowisku chlorkowym - bardzo dobra odporność. Krytyczna temperatura wystąpienia wżerów w 6% roztworze FeCl3 przy 24 godzinnym badaniu wynosi 70°C - niemal dwukrotnie więcej niż dla alloy C-4. Dla mieszaniny 11,5% H2SO4 + 1,2% HCl + 1% FeCl3 + 1% CuCl2 temperatura ta wynosi 120°C.

Korozyjne pękanie naprężeniowe w środowisku chlorkowym - bardzo dobra odporność. Test we wrzącym 45% roztworze chlorku magnezu (zgodnie z ASTM G 36) wykazał brak pęknięć po 1008 h badań.

Korozyjne pękanie naprężeniowe w innych środowiskach - dobra odporność. Testy z dwupunktowym zginaniem próbek zaskutkowały pęknięciami po 1000h testów w 1% roztworze HCl i brak pęknięć po 12 miesiącach testowania w 4,7% ZnBr2 ani w 43% CaBr2. Wszystkie testy przeprowadzono w temperaturze 204°C.

Prędkość korozji w innych środowiskach korozyjnych:

 • Kwas octowy (CH₃COOH) 99%, wrzący: 0 mm/rok
 • Chlorek żelaza (FeCl3) 10%, wrzący: 0,025 mm/rok
 • Kwas mrówkowy (CH₂O₂) 88%, wrzący: 0,0125 mm/rok
 • Kwas solny (HCl) 1%, wrzący: 0,075 mm/rok
 • ^ 1,5%, wrzący: 0,35 mm/rok
 • ^ 2%, w temp. 90°C: 0 mm/rok
 • ^ 2%, wrzący: 1,525 mm/rok
 • ^ 2,5%, w temp. 90°C: 0,0125 mm/rok
 • ^ 2,5%, wrzący: 3,525 mm/rok
 • ^ 10%, wrzący: 10 mm/rok
 • ^ 1% + 42g/L Fe2(SO4)3, w temp. 93°C: 0,05 mm/rok
 • ^ 5% + 42g/L Fe2(SO4)3, w temp. 66°C: 0,05 mm/rok
 • ^ 5% + 2% HF, w temp. 70°C: 1,475 mm/rok
 • Kwas fluorowodorowy (HF) 2%, w temp. 70°C: 0,225 mm/rok
 • ^ 5%, w temp. 70°C: 0,35 mm/rok
 • Pięciotlenek fosforu (P2O5) 38%, w temp. 85°C: 0,05 mm/rok
 • ^ 44%, w temp. 116°C: 0,525 mm/rok
 • ^ 52%, w temp. 116°C: 0,275 mm/rok
 • ^ 38% + 200 ppm Cl, w temp. 85°C: 0,025 mm/rok
 • ^ 38% + 2% HF, w temp. 85°C: 0,175 mm/rok
 • Kwas azotowy (HNO3) 10%, wrzący: 0,0125 mm/rok
 • ^ 65%, wrzący: 3,35 mm/rok
 • ^ 5% + 6% HF, w temp. 60°C: 1,225 mm/rok
 • ^ 5% + 25% H2SO4 + 4% NaCl, wrzący: 0,3 mm/rok
 • ^ 5% + 1% HCl, wrzący: 0,0125 mm/rok
 • ^ 5% + 2,5% HCl, wrzący: 0,05 mm/rok
 • ^ 9% + 15,8% HCl, w temp. 52°C: 0,1 mm/rok
 • Kwas siarkowy (H2SO4) 2%, w temp. 66°C: 0 mm/rok
 • ^ 2%, wrzący: 0,125 mm/rok
 • ^ 5%, w temp. 79°C: 0,0125 mm/rok
 • ^ 5%, wrzący: 0,225 mm/rok
 • ^ 10%, wrzący: 0,3 mm/rok
 • ^ 20%, w temp. 66°C: 0,0125 mm/rok
 • ^ 20%, w temp. 79°C: 0,025 mm/rok
 • ^ 20%, wrzący: 0,825 mm/rok
 • ^ 30%, w temp. 66°C: 0,0125 mm/rok
 • ^ 30%, w temp. 79°C: 0,075 mm/rok
 • ^ 30%, wrzący: 1,6 mm/rok
 • ^ 40%, w temp. 38°C: 0,0125 mm/rok
 • ^ 40%, w temp. 66°C: 0,0125 mm/rok
 • ^ 40%, w temp. 79°C: 0,225 mm/rok
 • ^ 50%, w temp. 38°C: 0,0125 mm/rok
 • ^ 50%, w temp. 66°C: 0,025 mm/rok
 • ^ 50%, w temp. 79°C: 0,4 mm/rok
 • ^ 60%, w temp. 38°C: 0,0125 mm/rok
 • ^ 70%, w temp. 38°C: 0 mm/rok
 • ^ 80%, w temp. 38°C: 0 mm/rok
 • ^ 5% + 0,1% HCl, wrzący: 0,65 mm/rok
 • ^ 5% + 0,5% HCl, wrzący: 1,525 mm/rok
 • ^ 10% + 1% HCl, w temp. 70°C: 0,0125 mm/rok
 • ^ 10% + 1% HCl, w temp. 90°C: 2,35 mm/rok
 • ^ 10% + 1% HCl, wrzący: 5,625 mm/rok
 • ^ 10% + 2% HF, wrzący: 0,725 mm/rok
 • ^ 25% + 200 ppm Cl-, w temp. 70°C: 0,275 mm/rok
 • ^ 25% + 200 ppm Cl-, wrzący: 5,375 mm/rok
 • ^ 12% + 1,2% HCl + 1% FeCl3 + 1% CuCl2, wrzący: 0,075 mm/rok
 • ^ 23% + 1,2% HCl + 1% FeCl3 + 1% CuCl2, wrzący: 0,2 mm/rok
 • ^ 50% + 42g/L Fe2(SO4)3 (ASTM G 28A), wrzący: 1 mm/rok
 • Kwas fosforowy (H3PO4) 108%, w temp. 280°C: 2,6 mm/rok
 • ^ 112%, w temp. 280°C: 3,9 mm/rok
 • ^ 112%, w temp. 280°C: 3,9 mm/rok

Spawanie

Alloy C-22 ma dobrą spawalność. Jest używany jako uniwersalny materiał spawalniczy ze względu na swoją odporność na korozję w obszarach spawanych. Literatura podaje przykłady użycia alloy C22 do odnowienia skorodowanych spoin w urządzeniu do mieszania wybielacza w młynie papierniczym ze stopu Alloy C-276. Należy do grupy spawalniczej 43 (wg. ISO 15608).

Obróbka cieplna, plastyczna i obróbka skrawaniem

Zalecane parametry pracy i obróbki cieplnej:

 • Kucie: 1232-954°C
 • Przesycanie: 1120±14°C; 30 min; WQ

Kucie - stop może być kuty na gorąco, walcowany, tłoczony, wyciskany i formowany. Umiarkowane redukcje i częste ponowne podgrzewanie stopu są zalecane dla uzyskania optymalnych rezultatów.

Obróbka na zimno nie zmniejsza ogólnej odporności na korozję, ani odporności na korozję wżerową i szczelinową w środowisku chlorkowym, ale może obniżać odporność na korozyjne pękanie naprężeniowe. Wyżarzanie pomaga zniwelować ten problem.

Wyżarzanie polega na podgrzaniu do temperatury 1120°C i schłodzeniu w wodzie (małe przekroje można schładzać w powietrzu w trybie przyspieszonym). Zalecany jest czas utrzymywania w temperaturze wyżarzania od 10 do 30 minut, przy czym grubsze struktury wymagają pełnych 30 minut. Wyżarzanie jest niezbędne po obróbce na gorąco i obróbce na zimno powodującej wydłużenie włókien zewnętrznych o co najmniej 7%.

Dla wyżej wymienionych gatunków dostarczamy:

 • Pręty, druty, odkuwki według ASMT B 574 / ASME SB-574, ASMT B 564 / ASME SB-564, DIN 17752
 • Blachy, taśmy i płyty według ASTM B 575 / ASME SB-575, DIN 17750
 • Rury spawane według ASTM B 617 / ASME SB-619
 • Rury bezszwowe według ASTM B 622 / ASME SB-622
 • Materiały do wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej według NACE MR-01-75

Zamienniki, odpowiedniki i inne oznaczenia gatunku

ALLOY C22
BOHLER L022
BOHLER L328 VMR
CORALLOY 22
JUNKERALLOY C22S
NISTELLE C-22
NISTELLE C-22C
HASTELLOY® C-22
HASTELLOY® C-22HS
HAYNES® 622 ALLOY
PHYWELD® 22
UR 22 ARCELORMITTAL
H06022
NS3308
2.4602
NICR21MO14W
ALLOY 22
N06022
NW6022
NICR21MO13FE4W2
AMS 5388
AMS 5389
AMS 5530
AMS 5750
ASTM A 474 / ASME SA-494
ASTM A 494 GRADE CX2MW
ASTM B 366 (CRHC22) / ASME SB-366 (CRHC22)
ASTM B 366 (WPHC22) / ASME SB-366 (WPHC22)
ASTM B 462 (N06022) / ASME SB-462 (N06022)
ASTM B 472 (N06022) / ASME SB-472 (N06022)
ASTM B 474 (N06022) / ASME SB-474 (N06022)
ASTM B 564 (N06022) / ASME SB-564 (N06022)
ASTM B 574 (N06022) / ASME SB-574 (N06022)
ASTM B 575 (N06022) / ASME SB-575 (N06022)
ASTM B 619 (N06022) / ASME SB-619 (N06022)
ASTM B 622 (N06022) / ASME SB-622 (N06022)
ASTM B 626 (N06022) / ASME SB-626 (N06022)
INCONEL® ALLOY 22

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub napisz wiadomość, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin!

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.