ALLOY 925, UNS N09925, INCOLOY® 925 - STOP NIKLU

ALLOY 925, UNS N09925, INCOLOY® 925 - STOP NIKLU WEDŁUG ASMT B637, API 6ACRA I INNYCH NORM

Norma Gatunek Stopu
Skład Chemiczny %
Ni: Fe: Cr: Mo: Cu: Ti: Al: Mn: Nb: Si: C: S: UwagI:
Special Metals Incoloy® 925
42,0-46,0 >22,0 19,5-22,5 2,5-3,5 1,5-3,0 1,9-2,4 0,1-0,5 <1,0 <0,5 <0,5 <0,03 <0,03 -
ASTM / UNS Alloy 925 / UNS N09925
38,0-46,0 >22,0 19,5-23,5 2,5-3,5 1,5-3,0 1,9-2,4 0,1-0,5 <1,0 <0,5 <0,5 <0,03 <0,03 -
GB/T H09925 / NS2401
42,0-46,0 >22,0 19,5-22,5 2,5-3,5 1,5-3,0 1,9-2,4 0,1-0,5 <1,0 <0,5 <0,5 <0,03 <0,03 P<0,03
ISO Alloy 925 / N09925
38,0-46,0 >22,0 19,5-23,5 2,5-3,5 - 1,9-2,4 - <1,0 - <0,5 <0,03 - -

Alloy 925, Incoloy® 925 – opis

Alloy 925 (N0925) to wysokowytrzymały, odporny na korozję, umacniany wydzieleniowo stop Ni-Cr-Fe z dodatkami stopowymi molibdenu, miedzi, tytanu i aluminium. Może być postrzegany jako ulepszona wersja alloy 825 z porównywalną odpornością na korozję, lecz z polepszonymi własnościami wytrzymałościowymi osiąganymi dzięki utwardzaniu wydzieleniowemu.

Zastosowanie

Alloy 925 jest wykorzystywany głównie w przemyśle naftowym i gazowym na elementy odwiertów i powierzchniowych studni gazowych, w tym rurociągi, zawory i elementy złączne. Jest również stosowany w przemyśle morskim.

Własności fizyczne i mechaniczne

Własności fizyczne w temperaturze pokojowej:

 • Gęstość: 8,08 g/cm3
 • Temperatura topnienia: 1311-1366 °C
 • Przenikalność magnetyczna: <1,001
 • Oporność elektryczna: 1,17 μΩ·m

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w podwyższonej temperaturze, od 20°C do:

 • 100°C: 13,2 μm/m⋅K
 • 200°C: 14,2 μm/m⋅K
 • 300°C: 14,7 μm/m⋅K
 • 400°C: 15,0 μm/m⋅K
 • 500°C: 15,3 μm/m⋅K
 • 600°C: 15,7 μm/m⋅K
 • 700°C: 16,3 μm/m⋅K
 • 800°C: 17,2 μm/m⋅K

Współczynnik przewodzenia ciepła:

 • 20°C: 12,0 W/m · K
 • 100°C: 12,9 W/m · K
 • 200°C: 14,3 W/m · K
 • 300°C: 15,9 W/m · K
 • 400°C: 17,4 W/m · K
 • 500°C: 19,3 W/m · K
 • 600°C: 22,2 W/m · K
 • 700°C: 24,0 W/m · K
 • 800°C: 28,2 W/m · K
 • 900°C: 27,7 W/m · K
 • 1000°C: 24,6 W/m · K
 • 1100°C: 26,0 W/m · K
 • 1150°C: 26,9 W/m · K

Ciepło właściwe:

 • 20°C: 435 J/kg⋅K
 • 100°C: 456 J/kg⋅K
 • 200°C: 486 J/kg⋅K
 • 300°C: 507 J/kg⋅K
 • 400°C: 532 J/kg⋅K
 • 500°C: 561 J/kg⋅K
 • 600°C: 586 J/kg⋅K
 • 700°C: 611 J/kg⋅K
 • 800°C: 641 J/kg⋅K
 • 900°C: 666 J/kg⋅K

Liczba Poissona:

 • 20°C: 0,293
 • 40°C: 0,299
 • 100°C: 0,308
 • 150°C: 0,316
 • 200°C: 0,315
 • 260°C: 0,317
 • 315°C: 0,319
 • 370°C: 0,319
 • 427°C: 0,323
 • 482°C: 0,323
 • 540°C: 0,324
 • 600°C: 0,326
 • 650°C: 0,330
 • 700°C: 0,334
 • 760°C: 0,338
 • 815°C: 0,335
 • 870°C: 0,330
 • 925°C: 0,326

Moduł sprężystości wzdłużnej:

 • 20°C: 199 GPa
 • 40°C: 199 GPa
 • 100°C: 195 GPa
 • 150°C: 192 GPa
 • 200°C: 188 GPa
 • 260°C: 185 GPa
 • 315°C: 182 GPa
 • 370°C: 178 GPa
 • 427°C: 175 GPa
 • 482°C: 172 GPa
 • 540°C: 168 GPa
 • 600°C: 164 GPa
 • 650°C: 160 GPa
 • 700°C: 155 GPa
 • 760°C: 150 GPa
 • 815°C: 145 GPa
 • 870°C: 139 GPa
 • 925°C: 132 GPa

Moduł sprężystości poprzecznej:

 • 20°C: 77 GPa
 • 40°C: 76 GPa
 • 100°C: 75 GPa
 • 150°C: 73 GPa
 • 200°C: 72 GPa
 • 260°C: 70 GPa
 • 315°C: 69 GPa
 • 370°C: 68 GPa
 • 427°C: 66 GPa
 • 482°C: 65 GPa
 • 540°C: 64 GPa
 • 600°C: 62 GPa
 • 650°C: 60 GPa
 • 700°C: 58 GPa
 • 760°C: 56 GPa
 • 815°C: 54 GPa
 • 870°C: 52 GPa
 • 925°C: 50 GPa

Własności mechaniczne prętów ze stopu Incoloy® alloy 925 po obróbce na zimno i umacnianiu wydzieleniowym, wedle wskazań producenta Special Metals:

 • Granica plastyczności: >724 MPa
 • Wytrzymałość na rozciąganie: >965 MPa
 • Wydłużenie: >18%
 • Przewężenie względne: >25 %
 • Twardość: 26-38 HRC
 • Udarność KV -60°C: 47,4J

Własności mechaniczne prętów ze stopu Incoloy® alloy 925 po obróbce na gorąco i umacnianiu wydzieleniowym, wedle wskazań producenta Special Metals:

 • Granica plastyczności: >758 MPa
 • Wytrzymałość na rozciąganie: >965 MPa
 • Wydłużenie: >18%
 • Przewężenie względne: >25 %
 • Twardość: 26-38 HRC
 • Udarność KV -60°C: 47,4J

Stop 925 zachowuje dobre własności mechaniczne do 650°C.

Maksymalna dopuszczalna twardość w zależności od obróbki plastycznej i cieplnej według NACE MR0175/ISO 15156-2015:

 • Po obróbce na zimno: 35 HRC
 • W stanie wyżarzonym przesycająco: 35 HRC
 • W stanie wyżarzonym przesycająco i umocnionym wydzieleniowo: 38 HRC
 • Po obróbce na zimno i umacnianiu wydzieleniowym: 40 HRC
 • Po obróbce wykańczającej na gorąco i umacnianiu wydzieleniowym: 40 HRC

Parametry wykończenia na gorąco opisano w sekcji "Obróbka cieplna".

Odporność na korozję

Alloy 925 jest odporny na wiele środowisk korozyjnych (gaz ziemny, ropa naftowa) i jest przydatny w przemyśle gazowym i naftowym. Poniżej wymienione testy przeprowadzane były w zgodzie ze wskazówkami NACE.

Odsiarczkowe pękanie naprężeniowe w symulowanym środowisku gazu ziemnego - alloy 925 w testach nie wykazał pęknięć po 30-42 dniach testowania w mieszaninie zawierającej 5% chlorku sodu (NaCl), 0,5% kwasu mrówkowego (CH₃COOH), nasyconej siarkowodorem (H2S). Podczas testu alloy 925 poddany był naprężeniu równemu granicy plastyczności i połączony ze stalą węglową. Testy przeprowadzano w temperaturze pokojowej

Odporność na korozyjne pękanie naprężeniowe w środowisku gazu ziemnego - dobra odporność. Poniżej wyniki testów na obecność pęknięć w próbce C-kształtnej:

 • 15 dni pod naprężeniem równym granicy plastyczności w 15% roztworze chlorku sodu + 1380 kPa siarkowodoru (H2S) + 690 kPa dwutlenku węgla (CO2) + 1g/l siarki w temperaturze 232°C: wystąpiły pęknięcia.
 • 15 dni pod naprężeniem równym granicy plastyczności w 25% roztworze chlorku sodu + 1380 kPa siarkowodoru (H2S) + 690 kPa dwutlenku węgla (CO2) + 1g/l siarki w temperaturze 204°C: wystąpiły pęknięcia.
 • 42 dni pod naprężeniem równym granicy plastyczności w 25% roztworze chlorku sodu nasyconym siarkowodorem (H2S) + 6900 kPa fazy gazowej złożonej w 1% z H2, 50% z CO2 i w 49% z N2 w temperaturze 204°C: NIE wystąpiły pęknięcia.

Woda morska - bardzo dobra odporność.

Prędkość korozji w konkretnych środowiskach kwasowych:

 • Kwas solny (HCl) 0,2%, wrzący: <0,01 mm/rok
 • 1%, w temp. 70°C°C: 0,28 mm/rok
 • Kwas siarkowy (H2SO4) 10%, w temp. 70°C°C: 0,05 mm/rok
 • Kwas fosforowy (H3PO4) 85%, w temp. 90°C°C: <0,03 mm/rok
 • 85%, wrzący: 1,19 mm/rok
 • Kwas octowy (CH₃COOH) 80%, wrzący: <0,01 mm/rok

Spawanie

Dobra spawalność. Zaleca się spawanie metodami MIG i TIG. Wybór materiałów spawalniczych:

 • ERNiCrMo-17 / SG-NiCr23Mo16Cu / 725NDUR® (drut spawalniczy)

Dla osiągnięcia optymalnych rezultatów, spawane części powinny być wyżarzone przed spawaniem oraz poddane przesycaniu i starzeniu po spawaniu.

Obróbka cieplna, plastyczna i obróbka skrawaniem

Rekomendowane parametry obróbki plastycznej na gorąco i obróbki cieplnej:

 • Kucie: 1175-870°C
 • Wyżarzanie przesycające: 980-1040°C 0,5-4h; dla przekrojów do 25mm chłodzenie powietrzem lub wodą, dla przekrojów większych chłodzenie wodą.
 • Umacnianie wydzieleniowe: 730-750°C 8h; Chłodzenie w piecu: 55°C/h przez 2h; Umacnianie wydzieleniowe: 610-630°C 8h; Chłodzenie powietrzem lub wodą

Uwagi:Dla uzyskania najlepszej odporności na korozję i własności mechanicznych produktu finalnego, końcowa obróbka plastyczna powinna odbyć się w temperaturze 980-870°C.

Obróbka skrawaniem - stop dość łatwo poddaje się skrawaniu, gdy jest w stanie przesyconym. W stanie umocnionym skrawanie jest dużo trudniejsze. Zalecana jest obróbka zgrubna w stanie wyżarzonym, a następnie obróbka wykańczająca w stanie umocnionym. Ogólne parametry pracy:

 • Obróbka zgrubna stopu w stanie wyżarzonym (węglik spiekany):
  • Posuw: 0,25 mm/obr
  • Prędkość skrawania: 53-76 m/min
  • Głębokość skrawania: 6,4 mm
  • Materiał narzędzia: C-6
 • Obróbka zgrubna stopu w stanie wyżarzonym (stal szybkotnąca):
  • Posuw: 0,25 mm/obr
  • Prędkość skrawania: 12-15 m/min
  • Głębokość skrawania: 6,4 mm
  • Materiał narzędzia: T-5
 • Obróbka wykańczająca w stanie umocnionym (węglik spiekany):
  • Posuw: 0,13 mm/obr
  • Prędkość skrawania: 12-30 m/min
  • Głębokość skrawania: 1,3 mm
  • Materiał narzędzia: C-2
 • Obróbka wykańczająca w stanie umocnionym (stal szybkotnąca):
  • Posuw: 0,13 mm/obr
  • Prędkość skrawania: 4-6 m/min
  • Głębokość skrawania: 1,3 m/min
  • Materiał narzędzia: M-36

Dla wyżej wymienionych gatunków dostarczamy:

 • Rury
 • Pręty
 • Odkuwki

Zamienniki, odpowiedniki i inne oznaczenia gatunku

INCONEL® ALLOY 925
INCONEL® 925
ALLOY 925
H09925
NS2401
N09925
VDM® ALLOY 925
NICROFER 4320 TI
ASTM B 1007 (N09925) / ASME SB-1007 (N09925)
ASTM B 1020 (N09925) / ASME SB-1020 (N09925)
ASTM B 637 (N09925) / ASME SB-637 (N09925)
ASTM B 805 (N09925) / ASME SB-805 (N09925)
ASTM B 872 (N09925) / ASME SB-872 (N09925)
ASTM B 983 (N09925) / ASME SB-983 (N09925)

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub napisz wiadomość, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin!

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.