ALLOY 601, 2.4851, UNS N06601, INCONEL 601 - STOP NIKLU

ALLOY 601, 2.4851, UNS N06601, INCONEL® 601 - STOP NIKLU WEDŁUG ASTM B166, DIN 17754

Norma Gatunek Stopu
Skład Chemiczny %
Ni: Cr: Fe: Al: Mn: Cu: Si: C: S: P: Uwagi:
ASTM / UNS Alloy 601 / N06601
58,0-63,0 21,0-25,0 Reszta 1,0-1,7 <1,0 <1,0 <0,5 <0,1 <0,015 - -
EN / DIN 2.4851 / NiCr23Fe
58,0-63,0 21,0-25,0 <18,0 1,0-1,7 <1,0 <0,5 <0,5 0,03-0,10 <0,015 <0,02 Ti<0,5; Co<1,5; B<0,006; Ni:Ni+Co
ISO NW6601 / Ni6601 / SNi6601
58,0-63,0 21,0-25,0 <20,0 1,0-1,7 <1,0 <1,0 <0,5 <0,1 <0,015 <0,03 Co<1,0; ET<0,5; Ni:Ni+Co
ISO NiCr23Fe15Al
58,0-63,0 21,0-25,0 Reszta 1,0-1,7 <1,0 <1,0 <0,5 <0,1 <0,015 - Co<1,5; Ni:Ni+Co
BS BS2901 NA49
58,0-63,0 21,0-25,0 Reszta 1,0-1,7 <1,0 <1,0 <0,5 <0,1 <0,015 <0,03 Co<1,0; Ni:Ni+Co
JIS NCF601
58,0-63,0 21,0-25,0 Reszta 1,0-1,7 <1,0 <1,0 <0,5 <0,1 <0,015 <0,03 Ni:Ni+Co
GB/T H06601 / HNS3103 / NS3103
58,0-63,0 21,0-25,0 Reszta 1,0-1,7 <1,0 <1,0 <0,5 <0,1 <0,015 <0,03 ET<0,5

Aloy 601, Inconel® 601 – opis

Alloy 601 to stop niklowo-chromowo-żelazowe o wyjątkowej wysokotemperaturowej wytrzymałości i odporności na utlenianie.

Stop może być poddany przesycaniu lub wyżarzaniu. Przesycanie jest optymalne dla zastosowań powyżej 540°C, gdzie najważniejsza są parametry zmęczeniowe. Wyżarzanie jest najlepsze dla zastosowań poniżej 540°C, gdzie najważniejsze są parametry wytrzymałościowe.

Zastosowanie

Alloy 601 jest stosowany w zakładach petrochemicznych i rafineryjnych w wysokotemperaturowych środowiskach utleniających, szczególnie tam, gdzie wymagania są zbyt wysokie dla stopu Alloy 800H/HT.

Aloy 601, Inconel® 601 - własności fizyczne i mechaniczne

Własności fizyczne w temperaturze pokojowej:

 • Gęstość: 8,1 g/cm3
 • Ciepło właściwe: 450 J/kg⋅K
 • Współczynnik przewodzenia ciepła: 11,3 W/m⋅K
 • Współczynnik rozszerzalności liniowej: 14,4-17,7 μm/m⋅K
 • Oporność elektryczna: 1,19 µΩ⋅m

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w zależności od temperatury:

 • 20-100°C: 13,75 μm/m⋅K
 • 20-200°C: 14,36 μm/m⋅K
 • 20-300°C: 14,58 μm/m⋅K
 • 20-400°C: 14,83 μm/m⋅K
 • 20-500°C: 15,19 μm/m⋅K
 • 20-600°C: 15,62 μm/m⋅K
 • 20-700°C: 16,11 μm/m⋅K
 • 20-800°C: 16,67 μm/m⋅K
 • 20-900°C: 17,24 μm/m⋅K
 • 20-1000°C: 17,82 μm/m⋅K

Pojemność cieplna w zależności od temperatury:

 • 20°C: 448 J/kg⋅K
 • 200°C: 498 J/kg⋅K
 • 400°C: 548 J/kg⋅K
 • 600°C: 603 J/kg⋅K
 • 800°C: 657 J/kg⋅K
 • 900°C: 686 J/kg⋅K
 • 1000°C: 712 J/kg⋅K

Przewodność cieplna w zależności od temperatury:

 • 20°C: 11,2 W/m·K
 • 200°C: 14,3 W/m·K
 • 400°C: 17,7 W/m·K
 • 600°C: 21,0 W/m·K
 • 800°C: 24,4 W/m·K
 • 900°C: 26,1 W/m·K
 • 1000°C: 27,8 W/m·K

Oporność elektryczna w zależności od temperatury:

 • 20°C: 1,18 μΩ·m
 • 200°C: 1,207 μΩ·m
 • 400°C: 1,229 μΩ·m
 • 600°C: 1,247 μΩ·m
 • 800°C: 1,249 μΩ·m
 • 900°C: 1,259 μΩ·m
 • 1000°C: 1,262 μΩ·m

Moduł sprężystości dynamicznej w wysokiej temperaturze:

 • 20°C: 206,5 GPa
 • 200°C: 196,8 GPa
 • 400°C: 184,8 GPa
 • 600°C: 170,8 GPa
 • 800°C: 150,2 GPa
 • 900°C: 137,9 GPa
 • 1000°C: 124,7 GPa

Typowe właściwości mechaniczne stopu 2.4851 zgodnie z normą DIN 17750:

 • Granica plastyczności: >205 MPa
 • Wytrzymałość na rozciąganie: 550-750 MPa
 • Wydłużenie: >30%
 • Twardość HB: <220

Własności wytrzymałościowe prętów ciągnionych na gorąco ze stopu Inconel® 601 w stanie wyżarzonym w temp 1090°C, według wskazań producenta:

 • W temperaturze pokojowej
  • Granica plastyczności: 290 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 741 MPa
  • Wydłużenie: 47 %
 • W temp. 300°C
  • Granica plastyczności: 221 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 674 MPa
  • Wydłużenie: 46 %
 • W temp. 500°C
  • Granica plastyczności: 203 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 640 MPa
  • Wydłużenie: 45 %

Naprężenie zrywające (1000h) blachę wykonaną z Inconel® 601 (blacha poddana przesycaniu w 1150°C):

 • 650°C: 195 MPa
 • 760°C: 60 MPa
 • 870°C: 30 MPa
 • 980°C: 15 MPa

Stabilność termiczna - alloy 601 zachowuje własności mechaniczne mimo długiego wystawienia na działanie wysokiej temperatury. Pokazuje to udarność KV po wystawieniu na wysoką temperaturę prętu wykonanego ze stopu Inconel® 601 (poddanego przesycaniu dla uzyskania stabilności termicznej).

 • Bez ekspozycji na wysoką temperaturę: 176 J
 • 540°C, 100h: 117 J
 • 540°C, 1000h: 121 J
 • 650°C, 1000h: 127 J
 • 700°C, 100h: 129 J
 • 820°C, 159h: 159 J
 • 870°C, 103h: 159 J

Odporność na korozję

Odporność na wysokotemperaturowe utlenianie - znakomita aż do 1200°C, dzięki temu, że stop formuuje ochronną chromową zgorzelinę. Należy jednak zauważyć, że powyżej temperatury 1000°C wspomniana warstwa ochronna zaczyna się rozpadać, co ma znaczenie podczas długotrwałego narażenia na tak wysokie temperatury. Stąd do zastosowań, gdzie temperatura powyżej 1000°C będzie utrzymywała się przed długi czas, lepszym wyborem będzie alloy 214.

Średnia głębokość dotkniętego korozją metalu po 1008 godzinach testów statycznego utleniania we wskazanych temperaturach:

 • 980°C: 0,033 mm
 • 1095°C: 0,067 mm
 • 1150°C: 0,135 mm
 • 1205°C: 0,19 mm

Wyniki testów odporności na utlenianie dynamiczne w strumieniu gazów spalinowych o wysokiej prędkości (próbki były poddawane cyklom do temperatury poniżej 260°C raz na 30 minut):

 • 500h, 1090°C:
  • Utrata metalu: 0,033 mm
  • Najgłębsza penetracja metalu: 0,067 mm
 • 1000h, 980°C
  • Utrata metalu: 0,076 mm
  • Najgłębsza penetracja metalu: 0,51 mm

Wyniki testów odporności na utlenianie dynamiczne w piecu opalanym gazem ziemnym. Test trwał 113 dni w temperaturze 1090-1230°C z częstymi cyklami do 540°C:

 • Utrata metalu: 0,18 mm
 • Najgłębsza penetracja metalu: 0,067 mm

Test odporności na cykle utleniania trwający 504h w mieszance powietrza z parą wodną o temperaturze 1100°C:

 • Utrata masy: -11,0 mg/cm2
 • Najgłębsza penetracja metalu: 0,067 mm

Nawęglanie wysokotemperaturowe - dobra odporność. Absorpcja węgla w 100h teście w H2M-2CH4 w temp. 1000°C wyniosła 10 mg/cm2.

Nitrowanie w wysokiej temperaturze - bardzo dobra odporność. Głębokość penetracji metalu w zależności od czynnika chemicznego oraz temperatury wynosi:

 • Amoniak 168 h; 650°C: 0,03 mm
 • Amoniak 168 h; 980°C: 0,17 mm
 • Amoniak 168 h; 1090°C: >0,58 mm
 • Czysty azot 168 h; 980°C: 1,55 mm
 • Czysty azot 168 h; 1090°C: 2,79 mm
 • Czysty azot 168 h; 1204°C: 3,81 mm

Siarczkowanie wysokotemperaturowe - bardzo słaba odporność ze względu na wysoką zawartość niklu.

Środowisko halogenkowe w wysokiej temperaturze - dobra odporność, co widać po stwierdzonych ubytkach wagi w następujących środowiskach:

 • Ar-30Cl2 500 h; 400°C: 0,3 mg/cm2
 • Ar-30Cl2 500 h; 500°C: 3 mg/cm2
 • Ar-30Cl2 500 h; 600°C: 85-200 mg/cm2
 • Ar-30Cl2 500 h; 705°C: 215 mg/cm2
 • Ar-20O2-0.25Cl2 400 h; 900°C: 20,67 mg/cm2
 • Ar-20O2-0.25Cl2 400 h; 1000°C: 124,99 mg/cm2
 • HCl 300h; 400°C: 1,58 mg/cm2
 • HCl 1000h; 400°C: 1,47 mg/cm2
 • HCl 100h; 500°C: 2,57 mg/cm2
 • HCl 300h; 500°C: 4,14 mg/cm2
 • HCl 1000h; 500°C: 9,38 mg/cm2
 • HCl 100h; 600°C: 9,01 mg/cm2
 • HCl 300h; 600°C: 19,46 mg/cm2
 • HCl 96h; 700°C: 102,5 mg/cm2

Spawanie

Podstawowe informacje: grupa spawalnicza 43 (ISO 15608), p-numer lutowania mosiądzem 111 (ASME section IX).

Wybór materiałów spawalniczych:

 • ENiCrFe-3, ENiCrMo-3 (elektroda); ERNiCr-3, ERNiCrMo-3 (drut spawalniczy)
 • Przy łączeniu ze stalą nierdzewną: ENiCrFe-2 (elektroda); ERNiCr-3 (drut spawalniczy)
 • Przy łączeniu ze stalą niskostopową ENiCrFe-2; elektroda: ERNiCr-3 drut spawalniczy
 • Przy łączeniu ze stalą z 5-9% Ni ENiCrFe-2; elektroda: ERNiCr-3 drut spawalniczy
 • Przy łączeniu z miedzią ENi-1; elektroda: ERNi-1 drut spawalniczy
 • Przy łączeniu z miedzioniklem ENi-1; elektroda: ERNi-1 drut spawalniczy

Obróbka cieplna, plastyczna i obróbka skrawaniem

Stop może być obrabiany na gorąco i na zimno oraz może być poddany przesycaniu (maksymalna wytrzymałość zmęczeniowa) lub wyżarzaniu (maksymalna wytrzymałość na rozciąganie). Zalecane parametry pracy i obróbki cieplnej:

 • Obróbka na gorąco: 1200-1000 °C
 • Przesycanie: 1100-1200 °C
 • Wyżarzanie: 1000-1100 °C

Podczas obróbki roztworowej lub wyżarzania, element powinien być trzymany w piecu przez 30-60 minut, a następnie hartowany wodą lub szybko chłodzony powietrzem (wyżarzanie ciągłe) lub trzymany przez 60-180 minut i chłodzony powietrzem (wyżarzanie długookresowe).

Obróbka skrawaniem - grupa C, co oznacza trudność w obrabianiu na poziomie mniej więcej austenitycznej stali nierdzewnej. Najlepiej obrabiać w stanie zimnociągnionym lub zimnociągnionym i odprężonym.

Zalecane parametry toczenia stalą szybkotnącą:

 • Obróbka zgrubna:
  • Posuw: 0,25 mm/obr
  • Prędkość skrawania: 15 m/min
 • Obróbka wykańczająca:
  • Posuw: 0,13 mm/obr
  • Prędkość skrawania: 18 m/min

Zalecane parametry toczenia węglikami:

 • Obróbka zgrubna:
  • Posuw: 0,25 mm/obr
  • Prędkość skrawania: 114 m/min
 • Obróbka wykańczająca:
  • Posuw: 0,13 mm/obr
  • Prędkość skrawania: 130 m/min

Wiercenie wiertłami krętymi ze stali szybkotnącej zaleca się wykonać przy następujących parametrach:

 • Średnica wiertła: 3,2-4,8 mm
 • Posuw: 0,25 mm/obr
 • Prędkość skrawania: 8-11 m/min

Dla wyżej wymienionych gatunków dostarczamy:

 • Pręty, druty, odkuwki według ASTM B 166 / ASME SB166, DIN 17752, ISO 9723, DIN 17753, ISO 9724, DIN 17754, ISO 9725, EN10095
 • Blachy, taśmy i płyty według ASTM B 168 / ASME SB168, EN10095
 • Rury bezszwowe i spawane według ASTM B 167 / ASME SB167, ASTM B 751 / ASME SB751, ASTM B 775 / ASME SB 775, ASTM B 829 / ASME SB 829, DIN 17751, ISO 6207

Zamienniki, odpowiedniki i inne oznaczenia gatunku

ALLOY 601
H06601
HNS3103
2.4851
NICR23FE
BSNA49
NW6601
NI6601
NICR23FE15AL
SNI6601
NCF601
ASTM B 163
ASTM B 166
ASTM B 167
ASTM B 168
ASTM B 474
ASTM B 516
ASME SB163
ASME SB166
ASME SB167
ASME SB516
EMVAC 601
VAT 601
NY 601
NICRIMPHY 601
CORALLOY 601
INCONEL® 601
NRX 601
GL 5 VALBRUNA

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub napisz wiadomość, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin!

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.