Twoje zaopatrzenie

Nasze doświadczenie

Stale narzędziowe do pracy na zimno

Stopowe stale narzędziowe do pracy na zimno

 

Gatunki do pracy na zimno
Stal NMV 
Stal NC6
Stal NC10
Stal NC11
Stal NC11LV
Stal NZ3 - NZ2
Stal NWC
Stal NPW
Stal NCMS
Stal NC7V1 - NC7V2 - NC7V3 - NC7V4 - NC7VL

 


Stale do pracy na zimno stopowe, stanowią dużo lepszą alternatywę dla stali narzędziowych węglowych. Przez zawarte dodatki Chromu – Cr, Managanu – Mn, Molibdenu – Mo, stale te wykazują dużo lepszą hartowność. Ponadto również zawarte w nich dodatki Wolframu – W, i Wanadu – V wpływają na wzrost ilości węglików stopowych w stalach narzędziowych, dzięki którym poprawia się odporność na ścieranie.

 

Objaśniając dokładniej – Chrom wpływa na powiększenie głębokości hartowania, twardości oraz odporności na ścieranie, Wanad – przeciwidziała rozrostowi ziarn w strukturze i wspomaga tworzeniu się węglików, Wolfram – odpowiada również za zwiększenie odporności na ścieranie, oraz nadaje materiałom zdolność do obróbki skrawaniem. Stale narzędziowe do pracy na zimno wykorzystywane są przy temperaturach rzędu 200℃, a zakresy węgla w gatunkach występują w przedziale 0,40-2,20%.

 

Charakteryzują się dużo większą odpornością na ścieranie, odpornością na uderzenia, niską skłonnością do odkształceń i deformację, podwyższoną odpornością na utlenianie, odpornością na zmęczenie cieplne oraz na paczenie. Jako stale narzędziowe wyższej jakości, nadają się na noże i części skrawające, tnące, część z gatunków nadaje się idealnie do obróbki plastycznej i obróbki tworzyw na zimno, matryce do pracy na zimno, płyty tnące do wykrojników, narzędzia pneumatyczne oraz dłuta i wybijaki.

 

Od gatunków Cr-W-Si niskowęglowych i innych stali zawierających niski zakres węgla, oczekuje się odpowiednio zwiększonej ciągliwości, miękkości rdzenia, oraz twardej powierzchni, która wykorzystywana jest na udarowe działanie obciążeń.

 

Skład chemiczny części stali narzędziowych sprzyja występowaniu w ich strukturze dyspersyjnych węglików stopowych takich jak MC, M₇C₃, M₃C, M₄C₃, M₂C, M₂₃C₆, oraz M₆C, które wpływają na trwałość twardości materiałów.

 

Ze względu na strukturę stali wyróżniamy stale podeutektoidalne, stale nadeutektoidalne oraz stale edeburytyczne. Dzieląc je na podstawie wglądu w skład chemiczny, wymienić możemy – stale narzędziowe niskostopowe wysokowęglowe, stale narzędziowe wysokostopowe, stale średniowęglowe i średniowęglowe wysokochromowe.

Temat obróbki cieplnej jest zbyt obszerny do jednolitego rozpisania, jednak głównym założeniem jest doprowadzenie stali narzędziowej do struktury martenzytu bez rozrostu ziarna przy temperaturze hartowania w oleju lub w wodzie w przedziale 720-1020℃, oraz odpuszczania w powietrzu w przedziale 150-450℃.


 

Top