Twoje zaopatrzenie

Nasze doświadczenie

C75S, Ck75, 1.1248, C75, gat. 75 - Stal sprężynowa węglowa

Stal 75 - Stal konstrukcyjna sprężynowa węglowa niskostpowa do hartowania w oleju na mniej obciążone sprężyny wg PN-74/H-84032 i EN 10132-4.

 

Norma Gatunek Stali
Skład chemiczny %
C: Mn: Si: P: S: Cr: Mo: Ni: Cu:
PN 75
0.72 - 0.80 0.50 - 0.80 0.17 - 0.37 <0.040 <0.040 <0.30 - <0.30 <0.25
EN / DIN C75S - C 75 S - 1.1248 - 1248
0.70 - 0.80 0.60 - 0.90 0.15 - 0.35 <0.025 <0.025 <0.40 <0.10 <0.40 -
AFNOR XC 75 - XC75
0.70 - 0.80 0.40 - 0.70 0.15 - 0.30 <0.035 <0.025 - - - -
DIN C75 - C 75 - 1.0605
0.70 - 0.80 0.60 - 0.80 0.15 - 0.35 <0.045 <0.045 - - - -
GOST 75
0.72 - 0.80 0.30 - 0.70 0.17 - 0.37 <0.035 <0.035 <0.15 - <0.15 <0.20
DIN Ck 75 - Ck75
0.70 - 0.80 0.60 - 0.80 0.15 - 0.35 <0.035 <0.035 - - - -
DIN 75Cr1 - 75 Cr 1 - 1.2003 - 2003
0.70 - 0.80 0.60 - 0.80 0.25 - 0.50 <0.03 <0.03 0.30 - 0.40 - - -
BS CS80
0.75 - 0.85 0.50 - 0.90 0.05 - 0.35 <0.045 <0.045 - - - -
JIS S 75 CM - S75CM
0.70 - 0.80 0.60 - 0.90 0.15 - 0.35 <0.030 <0.035 <0.20 - <0.20 <0.30
STAS OLC 75A - OLC75A
0.70 - 0.80 0.50 - 0.80 0.17 - 0.37 <0.040 <0.040 <0.30 - <0.30 <0.25
ČSN / STN 12081 - 12 081
0.70 - 0.80 0.40 - 0.65 <0.35 <0.035 <0.035 - - - -
ASTM AISI 1075
0.70 - 0.80 0.40 - 0.70 - <0.040 <0.050 - - - -

 


Stal C75 - gat. 75 - specyfikacja i zasotosowanie

 

 

Stal 75 - C75S - Stal sprężynowa węglowa o małej hartowności na mniej obciążone sprężyny do hartowania w oleju. Charakteryzuje się odpornością na ścieranie i dużą wytrzymałością. Stosowana na mało obciążone sprężyny i resory, części sprężynujące, sprężyny zegarków, piły do cięcia kamieni w postaci taśm i blach.

 

Jako stal konstrukcyjna wykorzystywana jest na średnio obciążone części maszyn takie jak sworznie i ogniwa do czerpaków, walce, płyty formierskie, części maszyn rolniczych, płyty do pras i młynów kulowych, trzpienie tłoczące, oraz części do pras brykietowych. Stal niespawalna, niewrażliwa na kruchość odpuszczania, podatna na odwęglenie i utlenianie podczas obróbki cieplnej.

 

 


Własności mechaniczne i fizyczne gat. 75 - C75

 

 

Własności mechaniczne i fizyczne

Stan ulepszony cieplnie C75S +QT
Wytrzymałość na rozciąganie Rm 1200 - 1900 MPa
Twardość HV HRC 370 - 580 HV 38.5 - 54.0 HRC
Stan walcowany na zimno C75S +CR
Wytrzymałość na rozciąganie Rm ≤ 1170 MPa
Twardość HV ≤ 320 HV
Stan miękki po walcowaniu wygładzającym C75S +A+LC
Wytrzymałość na rozciąganie Rm ≤ 640 MPa
Granica plastyczności Re ≤ 510 MPa
Wydłużenie A > 15%
Twardość HV HRC < 200 HV < 93 HB
Ogólne własności gat. 75
Wytrzymałość na rozciąganie Rm ≥ 1080 MPa
Granica plastyczności Re ≥ 880 MPa
Twardość w stanie surowym ≤ 285 HB
Twardość w stanie zmiękczonym ≤ 241 HB
Przewężenie Z ≥ 30%
Wydłużenie A ≥ 9%
Gęstość ρ ~7.85 kg/dm³
Współrzynnik rozszerzalności liniowej α20-100℃ ~11.4 ⋅ 10⁻⁶ K⁻¹
Pojemność cieplna cp 20-100℃ ~483 J ⋅ ​kg⁻¹ K⁻¹
Przewodność cieplna λ20℃ 49.81 W ⋅ m⁻¹ K⁻¹

 

 


Obróbka cieplna stali 75 - proces i temperatury

 

 

Obróbka cieplna
Proces chłodzenie Temperatury
Wyżarzanie normalizujące w powietrzu 790 - 820℃
Wyżarzanie zmiękczające 660 - 700℃
Hartowanie w oleju 810 - 830℃
Odpuszczanie w powietrzu 460 - 500℃

 

 


Spis odpowiednikówi i innych oznaczeń stali C75S:

 

gat. 75, C75S, C 75 S, 1.1248, 1248, XC 75, XC75, C75, C 75, 1.0605, 75, CS80, S 75 CM, S75CM, OLC 75A, OLC75A, ČSN 12081, ČSN 12 081, AISI 1075, 75Cr1, 75 Cr 1, 1.2003, 2003

 

 


W gatunku 75 i C75S firma zaopatrza w:

 

 

 


Pozostałe gatunki stali sprężynowej węglowej:

 

- Stal C55S, 1.1204, Ck55, CS50, XC50, 2CS55, C50RR, 1.1203, gat. 55 - Stal sprężynowa węglowa 

- Stal C67S, 1.1231, Ck67, C67, Ck 68, C68E, 70Cr2, gat. 65 - Stal sprężynowa węglowa

- Stal C85S, 1.1269, Ck85, XC85, CS85, 2CS85, 85Cr1, gat. 85 - Stal sprężynowa węglowa

- Stal C90S, 1.1217, C90RR, C90E2U, C90, XC90, 95Cr1, CS95 - Stal sprężynowa węglowa

- Stal C100S, 1.1274, Ck101, C101E, XC100, C100, 2CS100 - Stal sprężynowa węglowa

- Stal C125S, 1.1224, C125RR, XC130, C120E3UCr4, XC125, 125Cr1, 125Cr2 - Stal sprężynowa węglowa

 

Top