Stal żaroodporna ferrytyczna X8CrTi25, 1.4746, H25T, X18CrN28, 1.4749 przeznaczona do pracy w środowisku gazów i spalin do 1000℃ wg PN-H-86022.

 

Norma Gatunek Stali
Skład Chemiczny %
C: Mn: Si: P: S: Cr: Ni: Ti: N:
DIN X8CrTi25 - X 8 CrTi 25 - 1.4746
<0.12 <1.0 <1.0 <0.040 <0.030 24.0 - 27.0 - <0.8 -
EN X18CrN28 - X 18 CrN 28 - 1.4749
0.15 - 0.20 <1.0 <1.0 <0.040 <0.015 26.0 - 29.0 - - 0.15 - 0.25
PN H25T
<0.15 <0.8 <1.0 <0.045 <0.030 24.0 - 27.0 <0.6 4xC <0.8 -
PN H25
<0.20 <0.8 <1.0 <0.035 <0.030 23.0 - 27.0 <0.7 - -
GOST 15Ch25T - 15Х25Т
<0.15 <0.8 <1.0 <0.035 <0.025 24.0 - 27.0 - 5xC <0.9 -

 

X8CrTi25, 1.4746, H25T - specyfikacja i zastosowanie

X8CrTi25 / H25T to jeden z lepszych żaroodpornych ferrytycznych gatunków stali z dodatkiem Tytanu przeznaczonych do pracy w wysokich temperaturach, środowiskach gazów i spalin do 1000℃ zaraz obok H24JS / 1.4762 / X10CrAlSi25. Dostarczany najczęsciej w postaci blach, rur, oraz prętów, najlepiej sprawdza się podczas pracy bez znacznych obciążeń i z ograniczeniem ilości łączeń spawanych.

Pierwowzorem H25T był gatunek H25 nie zawierający Tytanu w składzie chemicznym. Ulepszenie gatunku, poprzez wprowadzenie dodatku stopowego było spowodowane niekorzystnym rozrostem ziarn w strukturze materiału podczas pracy przewyższającej temperatury 950℃.

Stal charakteryzuje się dostateczną spawalnością ze względu na wymóg stosowania dodatkowych zabiegów cieplnych w trakcie i po procesie. Z uwagi na strukturę ferrytyczną, wyrobów nie poddaje się obróbce hartowania i odpuszczania - materiały dostarczane są w stanie wyżarzonym +A. Do spawania materiałów H25T stosuje się austenityczne elektrody ES-24-18

H25T, oraz odpowiednik X8CrTi25 / 1.4746 wykorzystywany jest przy produkcji naczyń do wyżarzania, skrobaków do pieców pirytowych, skrzynek do nawęglania, rynn pieców, płyt dennych, konstrukcji palników, części czadnic i gazogeneratorów, rusztów pieców, przewodów i instalacji w kopalniach, części pieców dla energetyki i instalacji gazowych, mufli pieców, tygli do kąpieli ołowianych, oraz osłon pirometrów.


Własności mechaniczne i fizyczne - H25T, X8CrTi25, 1.4746

 • Wytrzymałość na rozciąganie, Rm: >440 MPa
 • Granica plastyczności, Re: >295 MPa
 • Wydłużenie (dla prętów i rur), A: >20%
 • Wydłużenie (dla blach), A: >12%
 • Pojemność cieplna, cp20℃: 500 J * Kg-1 * K-1
 • Przewodność cieplna, λ: 16,5 W * m-1 * K-1
 • Moduł sprężystości, E: 205 GPa
 • Oporność, Ω: 0.67 mkOhm * m

 


Własności mechaniczne i fizyczne X18CrN28, 1.4749 w stanie wyżarzonym +A wg EN 10297-2, EN 10088-1

 • Wytrzymałość na rozciąganie, Rm: >500 MPa
 • Granica plastyczności, Re: >280 MPa
 • Wydłużenie, A: >15%
 • Pojemność cieplna, cp20℃: 500 J * Kg-1 * K-1
 • Przewodność cieplna, λ: 17.0 W * m-1 * K-1
 • Oporność, Ω: 0.70 mkOhm * m
 • Współczynnik rozszerzalności liniowej, α: 10.0 * 10-6 K-1

 


Własności mechaniczne w temperaturach podwyższonych - X8CrTi25, 1.4746, H25T

Własności (MPa) Temperatury ℃
500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000
Granica pełzania, R1/1000 - - 29.4 - 9.8 - 3.9 - 1.5 0.7
Granica pełzania, R1/10000 78.4 34.3 17.6 8.8 3.9 1.9 - - - -
Granica pełzania, R1/100000 53.9 24.5 10.8 4.9 1.9 0.9 - - - -
Wytrzymałość na pełzanie, Rz/1000 - - 39.2 27.4 18.6 12.7 7.8 4.9 - -
Wytrzymałość na pełzanie, Rz/10000 82.3 51.9 29.4 16.6 9.8 6.8 3.9 2.9 - -
Wytrzymałość na pełzanie, Rz/100000 58.8 35.3 19.6 11.7 7.8 4.9 2.9 1.9 - -
Wsp. rozsz. liniowej, α 11.3 - 11.4 - 11.7 - 12.2 - 12.7 13.4

 


Procesy obróbki cieplnej:

 • Wyżarzanie +A w temperaturze 730 - 850℃ z chłodzeniem w wodzie lub powietrzu
 • Obróbka plastyczna na gorąco w w temperaturze 1050 - 700℃ z chłodzeniem w powietrzu

 


W wyżej wymienionych gatunkach dostarczamy:

 


Inne oznaczenia gatunku:

15Ch25T, 15Х25Т, H25T, stal H25, X8CrTi25, X 8 CrTi 25, 1.4746, 1Cr25Ti, S12560, X18CrN28, 1.4749, X 8 CrN 28.


Wykorzystujemy pliki cookies
W celu prawidłowej obsługi Strony oraz do celów statystycznych, a jeżeli wyrazisz na to zgodę również w celu personalizacji reklam, remarketingu oraz retargetingu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj koniecznie politykę prywatności i plików cookies. Szczegółową konfigurację możesz określić klikając poniżej przycisk "Ustawienia".
Ustawienia plików cookies
Wykorzystujemy pliki cookies

W celu prawidłowej obsługi Strony oraz do celów statystycznych, a jeżeli wyrazisz na to zgodę również w celu personalizacji reklam, remarketingu oraz retargetingu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj koniecznie politykę prywatności i plików cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookies prosimy o kontakt.