Twoje zaopatrzenie

Nasze doświadczenie

37HS - Stal stopowa do ulepszania cieplnego

37HS - Stal stopowa konstrukcyjna chromowo-krzemowa do budowy części maszyn bardzo obciążonych i na konstrukcje obciążone, do ulepszania cieplnego wg PN-72/H-84030.

 

Norma Gatunek Stali
Skład chemiczny %
C: Mn: Si: P: S: Cr: Mo: Ni: V: Ti: Cu: W: N:
PN 37HS
0.34 - 0.42 0.3 - 0.6 1.0 - 1.4 <0.035 <0.035 1.3 - 1.6 - <0.3 - - - - -
GOST 38HS - 38ChS - 38KhS - 38ХС
0.34 - 0.42 0.3 - 0.6 1.0 - 1.4 <0.035 <0.035 1.3 - 1.6 <0.15 <0.3 <0.05 <0.03 <0.30 <0.2 <0.008
БДС 38ChS
0.34 - 0.42 0.3 - 0.6 1.0 - 1.4 <0.035 <0.035 1.3 - 1.6 <0.15 <0.3 <0.05 <0.03 <0.30 <0.2 -
ČSN
STN
ČSN 14 341 - ČSN 14341
0.34 - 0.42 0.3 - 0.6 1.0 - 1.3 <0.035 <0.035 1.3 - 1.6 - - - - - - -
GOST 38ChS-Sh - 38KhS-Sh - 38ХС-ш
0.34 - 0.42 0.3 - 0.6 1.0 - 1.4 <0.025 <0.015 1.3 - 1.6 <0.15 <0.3 <0.05 <0.03 <0.25 <0.2 <0.008
GB/T 38CrSi - A21382 - A 21382
0.35 - 0.43 0.3 - 0.6 1.0 - 1.3 <0.035 <0.035 1.3 - 1.6 <0.15 <0.3 - - <0.30 - -

 


Stal 37HS - Specyfikacja i zastosowanie

 

Stal o podwyższonej hartowności do ulepszania cieplnego wykazująca swoje własności po hartowaniu w oleju i odpuszczaniu. Jest odporna na ścieranie, nadaje się na części o dużych i zmiennych obciążeniach. Przeznaczona na części silnie zużywające się i odporne na skręcanie, w budowie ciężkich maszyn o średniej wielkości takie jak - tarcze cierne, krzywki, tarcze sprzęgieł, przekładnie zębate, wały, krzywki, wodzidła, czopy, osie, śruby a nawet na zawory ssące.

Stosowana również na średniej wielkości części samochodów, koparek, czy traktorów. Stal 37HS jest trudnospawalna.

 

37HS wykazuje również własności stali sprężynowych przy niskim odpuszczaniu - charakteryzuje się dużą wytrzymałością, odpornością na zużycie, sprężystością oraz plastycznością. 

 

 


Własności mechaniczne i fizyczne

 

 

- Wytrzymałość na rozciąganie Rm ≥ 930 MPa

- Granica plastycznosci KU2 ≥ 56 J

- Wydłużenie A ≥ 12%

- Przewężenie Z ≥ 50%

- Gęstość ρ = 7.74 - 7.85 kg/dm3

- Opór elektryczny przy 20℃, ρ = 0.20 ⋅ 10-4 Ω ⋅ cm

- Ciepło właściwe przy 20℃, cp = 0.11 cal/(g ⋅ ℃

- Twardość w stanie zmiękczonym, HB = max. 255

- Twardość po ciągnieniu w stanie zmiękczonym, HB = max. 255

- Twardość po ciągnieniu w stanie utwardzonym, HB = max. 293

 

 


Orientacyjne własności mechaniczne dla danych przekrojów

 

 

Własność Przekroje i wartości
16 - 40mm 40 - 100mm 100 - 160mm 160 - 250mm
Wytrzymałość na rozciąganie Rm ≥ 930 MPa ≥ 830 MPa ≥ 740 MPa ≥ 740 MPa
Praca łamania KU2 ≥ 30 J ≥ 30 J ≥ 30 J ≥ 30 J
Granica plastyczności Re ≥ 740 MPa ≥ 640 MPa ≥ 540 MPa ≥ 540 MPa
Przewężenie Z ≥ 50% ≥ 55% ≥ 60% ≥ 60%
Wydłużenie A ≥ 12% ≥ 14% ≥ 15% ≥ 15%

 

 


Obróbka cieplna

 

Obróbka cieplna - temperatury i proces
Wyżarzanie normalizujące chłodzenie w spokojnym powietrzu 900 - 930℃
Wyżarzanie zmiękczające powolne chłodzenie 680 - 720℃
Hartowanie w oleju 880 - 990℃
Odpuszczanie w oleju lub w wodzie 530 - 670℃
Odpuszczanie dla uzyskania własności sprężystych 250 - 280℃

 

 


Moduł sprężystości wzdłużnej E

 

 

Moduł sprężystości wzdłużnej E ⋅ 10-3
20℃ 100℃ 200℃ 300℃ 400℃
21.0 kG/mm2 19.5 kG/mm2 18.5 kG/mm2 - 17.5 kG/mm2

 


Cięcie, Spawanie i zgrzewanie stali 37HS

 

Półwyroby z gatunku 37HS przed cięciem należy rozgrzać do temperatur przedziału 250 - 300℃. Stal można ciąć plazmą, płomieniem propanowo-butanowo-tlenowym bądź acetylenowo-tlenowym. Po zabiegu należy wyrób ostudzić w spokojnym powietrzu.

 

 

37HS można również zgrzewać w stanie wyżarzonym zmiękczająco, lub ulepszonym cieplnie - oporowo, tarciowo lub elektrycznie. Jednak należy pamiętać, aby dobrać optymalne parametry w węższych zakresach niż parametry stosowane przy stalach niskowęglowych.

 

 

37HS nie należy do gatunków łatwospawalnych, zatem należy unikać spawania i stosować zabieg w wyjątkowych przypadkach w stanie zmiękczonym. Tak samo jak przy cięciu, stal należy rozgrzać do odpowiedniej temperatury w zależności od przekroju wyrobu. Stal 37HS spawa się metodą łukową elektrodami otulonymi - ES1.76, ES1.55, ES1.50, ES18-8-6 lub w osłonie CO2 - SP1GS.

 

Stal zaleca się spawać w stanie zmiękczonym. W sytuacji spawania części ulepszonych cieplnie, strefa wokół miejsc łączenia zyska gorszych własności wytrzymałościowych, niż w miejscach spawanych, zatem należy po spawaniu od razu przed ostygnięciem materiału poniżej temperatur nagrzania, materiał w miejscach połączeń ulepszać cieplnie bądź wyżarzać zmiękczająco.

 

W przypadku braku możliwości wykonania obróbki cieplnej stal należy studzić nakrywając ją matami azbestowymi, chłodzić w gorącym piasku po wyjęciu z pieca bądź studzić powoli stal razem z piecem. Przed spawaniem dużych wyrobów lub elementów o większych przekrojach zaleca się przeprowadzić międzyoperacyjne wyżarzenie odprężające.

 

 

Temperatury nagrzania wyrobów 37HS przed spawaniem
przekrój temperatura
≤ 15mm 150 - 250℃
15 - 25mm 200 - 300℃
≥ 25mm 250 - 350℃

 


Spis odpowiednikówi i innych oznaczeń stali 37HS:

 

38HS, 38ChS, 38KhS, 38ХС, ČSN 14 341, ČSN 14341, 38ChS-Sh, 38KhS-Sh, 38ХС-ш, 38CrSi, A21382, A 21382

 


W gatunku 37HS firma zaopatrza w:

 

 

Top