Stale narzędziowe węglowe:

 

Gatunki stali do płytkiego i głębokiego hartowania
Stal N7E - N7
Stal N8E - N8
Stal N9E - N9
Stal N10E - N10 - C105W1 - C105W2 - 1.1545 - 1.1645 - C105U
Stal N11E - N11
Stal N12E - N12

 

Stale stopowe narzędziowe do pracy na zimno:

 

Gatunki do pracy na zimno
Stal NMV
Stal NC6
Stal NC10
NCV1 - 80CrV2 - 1.2235
Stal NC11
Stal NC11LV
Stal NZ3 - NZ2
Stal NWC
Stal NPW
Stal NCMS
Stal NC7V1 - NC7V2 - NC7V3 - NC7V4 - NC7VL

 

Stal narzędziowa stopowa do pracy na gorąco:

 

Gatunki do pracy na gorąco
Stal WCL
Stal WCLV
Stal WNL - WNLV
Stal WWS1 - WWS
Stal WWN1
Stal WWV
Stal WLV

 

Stale narzędziowe - specyfikacja i przeznaczenie

Jak sama nazwa mówi, stale narzędziowe służą do wyrobu licznych narzędzi do obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej lub kształtowania tworzyw w temperaturach niskich i podwyższonych, na tyle twardych i odpornych na ścieranie, aby określony stop spełniał określone parametry przy podwyższonych temperaturach.

Stale narzędziowe wykorzystywane są do nadawania kształtów metalom, tworzywom sztucznym, kształtowania szkła w hutach, obróbki drewna, czy również produkcji papieru, na gilotyny, ostrza, wiertła, oraz urządzenia skrawające do obróbki. Są to tylko przykładowe zastosowania, a określenie stali – narzędziową, przyznano na stałe przez wykonywane z nich narzędzia w trakcie początkowego rozwoju całej podgrupy. Dziś zakres zastosowań jest na tyle szeroki, że ciężko jednoznacznie zakatalogować wszystkie gatunki do jednego działu.

Stale narzędziowe - środowisko pracy i dobór gatunku

Temperatura pracy narzędzi nie powinna przekraczać stopnia, przy którym występuje odpuszczanie określonego gatunku. Za temperatury pracy i zwiększenie granicy temperatury odpuszczania odpowiadają takie dodatki stopowe jak Chrom – Cr, Molibden – Mo, Wanad – V, Kobaltu – Co, oraz Wolfram – W. Ponadto węgiel występujący na poziomie nawet 2,5% w składzie, również stanowi najważniejszy pierwiastek decydujący o twardości i wytrzymałości końcowego materiału, jednak wpływa on niekorzystnie na ciągliwość stali przez co charakterystyczną cechą wyrobów narzędziowych jest kruchość.

Dobór odpowiedniego gatunku narzędziowego powinien gwarantować np. w agregatach obróbczych i elementach narzędzi długoterminową trwałość kształtu, dokładność, odporność na ścieranie i obciążenia, oraz skuteczność. Odpowiednie funkcjonowanie wyrobów ze stali narzędziowych uzależnione jest również od poprawnej konstrukcji elementu, prawidłowej eksploatacji wyrobu, oraz właściwego wykonania narzędzia.

W wielu przypadkach stale narzędziowe podczas pracy nagrzewają się do niebywale wysokich temperatur. Często towarzyszy temu nawet ułamek sekundy, a wyrób potrafi podbić ciepło własne do nawet 1000℃, a w wyniku przegrzania i wysokich naprężeń ulec odkształceniu bądź nawet pęknięciu. Poza samą produkcją wyrobów walcowanych i kutych, spotykane są również inne wyroby zbliżone do grupy, takie jak – węgliki spiekane o charakterystycznym składzie chemicznym dla stali szybkotnących jak i narzedziowych, oraz stellity.

Podział stali narzędziowych

Wyróżniamy 5 podgrup stali narzędziowych:

Pręty, blachy, taśmy i odkuwki ze stali narzędziowych

Powyżej opisane stale narzędziowe węglowe niestopowe, stale narzędziowe do pracy na zimno, oraz stale narzędziowe do pracy na gorąco określają Normy PN-84/H-85020, PN-86/H-85023, PN-86/H-85021, Normy branżowe BN-69/0661-10, BN-69/0644-18, BN-68/0631-03, BN-63/0644-02 oraz normy PN-EN ISO 4957, wg których dostarczane są: