AIR 9160/C - gatunki stali specjalnych dopuszczonych do stosowania w przemyśle lotniczym.

 

Stale węglowe konstrukcyjne
XC18S
XC38
XC65
E26-4
E36-4
XES

 

Stale stopowe konstrukcyjne
15CDV6
25CD4S
30NCD16
35NCD16 / E35NCD16H
35CD4
35NC6
40CDV12
40CDV20

 

Stale stopowe do nawęglania i azotowania
12NC12
16NCD13
16NCD17
30CD12
32CDV13
40CAD6-10

 

Stale narzędziowe i łożyskowe
E80DCV40
100C6
Z100CD17
E-Z85WCDV6

 

Stale nierdzewne martenzytyczne
Z8CND17-04
Z12CN13
Z12CNDV12
Z15CN17-03
Z30C13

 

Stale nierdzewne austenityczne
Z2CN18-10
Z10CNT18-11

 

Stale nierdzewne utwardzane wydzieleniowo
Z6CND15-07
Z6CNUD15-04
E-Z6NCT25 (austenityczna)
Z12CND16-04

 

Stal Maraging
E-Z2NKD18

 

Stal sprężynowa
45SCD6
Z12CN18-10

 


Wyżej wymienione gatunki dostarczane są w różnorodnych formach:

 • AIR 9161 - pręty, profile, druty
 • AIR 9162 - blachy
 • AIR 9163 - taśmy i arkusze z taśm
 • AIR 9164 - rury
 • AIR 3385 - odkuwki matrycowe

 

Norma AIR 9160/C z 25 Maja 1972 roku określa grupę gatunków stali francuskich niskostopowych, stopowych oraz wykostopowych dopuszczonych do stosowania w przemyśle lotniczym - narażonych na krytyczne obciążenia, korozję, pęknięcia oraz szkodliwe działania niskich i wysokich temperatur. Wyroby winny posiadać pozytywne wyniki badań na poszczególne rodzaje występujących wad oraz niską zawartość zanieczyszczeń. Norma określa również własności mechaniczne stali w poszczególnych stanach dostawy.

 

Własności mechaniczne poszczególnych gatunków

Stal węglowa XC18S - 9160C011

Stan normalizowany - Wyżarzanie 875-900 C z chłodzeniem w powietrzu

 • Rm: 410 - 490 MPa
 • Rp0,2: >250 MPa
 • Wydłużenie, A: >26%
 • Twardość 121 - 143 HB
 • Udarność, KCU: >10

Stan ulepszony cieplnie - Hartowanie 870-890 C, odpuszczanie 580-620 C

 • Przekroje <16mm - T490
  • Rm: 490 - 640 MPa
  • Rp0,2: >330 MPa
  • Wydłużenie, A: >19%
  • Twardość 143 - 192 HB
  • Udarność, KCU: >8
 • Przekroje 16-40mm - T440
  • Rm: 440 - 590 MPa
  • Rp0,2: >270 MPa
  • Wydłużenie, A: >21%
  • Twardość 129 - 174 HB
  • Udarność, KCU: >9
 • Przekroje 40-100mm - T410
  • Rm: 410 - 560 MPa
  • Rp0,2: >250 MPa
  • Wydłużenie, A: >23%
  • Twardość 121 - 167 HB
  • Udarność, KCU: >10

 

Stal węglowa XC38 - 9160C021

Stan normalizowany N - Wyżarzanie 850-875 C z chłodzeniem w powietrzu

 • Rm: 540 - 670 MPa
 • Rp0,2: >290 MPa
 • Wydłużenie, A: >20%
 • Twardość 163 - 199 HB
 • Udarność, KCU: >5

Stan ulepszony cieplnie - Hartowanie 840-860 C, odpuszczanie 580-620 C

 • Przekroje <16mm - T680
  • Rm: 680 - 840 MPa
  • Rp0,2: >490 MPa
  • Wydłużenie, A: >16%
  • Twardość 201 - 251 HB
  • Udarność, KCU: >5
 • Przekroje 16-40mm - T620
  • Rm: 620 - 780 MPa
  • Rp0,2: >400 MPa
  • Wydłużenie, A: >17%
  • Twardość 187 - 232 HB
  • Udarność, KCU: >5
 • Przekroje 40-100mm - T580
  • Rm: 580 - 740 MPa
  • Rp0,2: >350 MPa
  • Wydłużenie, A: >18%
  • Twardość 172 - 223 HB
  • Udarność, KCU: >5

 

Stal węglowa XC65 - 9160C031

Stan zmiękczony R - Wyżarzanie 810-835 C z chłodzeniem w powietrzu

 • Rm: 730 - 880 MPa
 • Rp0,2: >440 MPa
 • Wydłużenie, A: >10%
 • Twardość 220 - 262 HB

Stan ulepszony cieplnie - Hartowanie 790-810 C, odpuszczanie >550 C

 • Przekroje <16mm - T1000
  • Rm: 1000 - 1150 MPa
  • Rp0,2: >830 MPa
  • Wydłużenie, A: >10%
  • Twardość 300 - 345 HB
  • Udarność, KCU: >4
 • Przekroje 16-40mm - T900
  • Rm: 900 - 1050 MPa
  • Rp0,2: >750 MPa
  • Wydłużenie, A: >12%
  • Twardość 269 - 318 HB
  • Udarność, KCU: >4
 • Przekroje 40-100mm - T800
  • Rm: 800 - 950 MPa
  • Rp0,2: >700 MPa
  • Wydłużenie, A: >14%
  • Twardość 241 - 285 HB
  • Udarność, KCU: >4

 

Stal węglowa E26-4 | E36-4 | XES - 9160C041 / 9160C051 / 9160C061

Stan Normalizowany

 • Blachy E26-4
  • Rm: 410 - 490 MPa
  • Rp0,2: >250 MPa
  • Wydłużenie, A: >23%
  • Twardość 121 - 143 HB
  • Udarność, KCU-20C: >3,5
 • Blachy E36-4
  • Rm: 510 - 610 MPa
  • Rp0,2: >350 MPa
  • Wydłużenie, A: >19%
  • Twardość 152 - 183 HB
  • Udarność, KCU-20C: >5
 • Blachy XES - wyżarzone
  • Rm: <340 MPa
  • Rp0,2: <225 MPa
  • Wydłużenie, A: >36%
  • Twardość <50 HRB

 

Stal niskostopowa 15CDV6 - AICMA FE-PL52S

Pręty i odkuwki 15CDV6 - 9160C071

Stan zmiękczony R

 • Twardość <197 HB

Stan ulepszony cieplnie - Hartowanie 965-985 C, odpuszczanie 600-650 C

 • Przekroje <16mm - T980
  • Rm: 980 - 1180 MPa
  • Rp0,2: >780 MPa
  • Wydłużenie, A: >12%
  • Twardość 291 - 350 HB
  • Udarność, KCU: >6
 • Przekroje 16-25mm - T1080
  • Rm: 1080 - 1280 MPa
  • Rp0,2: >930 MPa
  • Wydłużenie, A: >10%
  • Twardość 321 - 380 HB
  • Udarność, KCU: >8
 • Przekroje 25-70mm - T1080
  • Rm: 1080 - 1280 MPa
  • Rp0,2: >930 MPa
  • Wydłużenie, A: >10%
  • Twardość 321 - 380 HB
  • Udarność, KCU: >6

Blachy i rury bezszwowe 15CDV6 - 9160C072 / 9160C073

Stan ulepszony cieplnie - Hartowanie 965 - 985 C, Odpuszczanie w temperaturze 600 - 650 C.

 • Grubość <2mm - T980
  • Rm: 980 - 1180 MPa
  • Rp0,2: >780 MPa
  • Wydłużenie, A: >10%
  • Twardość >29 HRC/HRB
 • Grubość 2 - 20mm - T1080
  • Rm: 1080 - 1280 MPa
  • Rp0,2: >930 MPa
  • Wydłużenie, A: >10%
  • Twardość >33 HRC/HRB

 

Stal niskostopowa 25CD4S - AICMA FE-PL43S

Pręty i odkuwki 25CD4S - 9160C081

Stan zmiękczony R

 • Twardość <212 HB

Stan ulepszony cieplnie - Hartowanie 830 - 880 C, odpuszczanie >520 C

 • Przekroje <16mm - T880
  • Rm: 880 - 1080 MPa
  • Rp0,2: >740 MPa
  • Wydłużenie, A: >12%
  • Twardość 264 - 321 HB
  • Udarność, KCU: >7
 • Przekroje 16-40mm - T880
  • Rm: 880 - 1080 MPa
  • Rp0,2: >690 MPa
  • Wydłużenie, A: >12%
  • Twardość 264 - 321 HB
  • Udarność, KCU: >7
 • Przekroje 40 - 100mm - T780
  • Rm: 780 - 930 MPa
  • Rp0,2: >590 MPa
  • Wydłużenie, A: >14%
  • Twardość 232 - 277 HB
  • Udarność, KCU: >8
 • Przekroje 100 - 150mm - T640
  • Rm: 640 - 830 MPa
  • Rp0,2: >470 MPa
  • Wydłużenie, A: >15%
  • Twardość 190 - 248 HB
  • Udarność, KCU: >10

Blachy 25CD4S - 9160C082

Stan normalizowany - wyżarzanie 860 - 880C, chłodzenie w powietrzu

 • Grubość 0,5 - 12mm - N
  • Rm: 670 - 870 MPa
  • Rp0,2: >490 MPa
  • Wydłużenie, A: >13%
  • Twardość 197 - 258 HB
 • Grubość >12mm - N
  • Rm: 670 - 870 MPa
  • Rp0,2: >470 MPa
  • Wydłużenie, A: >13%
  • Twardość 197 - 258 HB

Stan ulepszony cieplnie - Hartowanie 860 - 880 C, odpuszczanie >520 C

 • Grubość 0,5 - 20mm - T880
  • Rm: 880 - 1080 MPa
  • Rp0,2: >690 MPa
  • Wydłużenie, A: >10%
  • Twardość 264 - 321 HB

Rury bezszwowe 25CD4S - 9160C083

Stan normalizowany

 • Średnice 0,5 - 3,5mm - N
  • Rm: 660 - 860 MPa
  • Rp0,2: >490 MPa
  • Wydłużenie, A: >15%
  • Twardość 197 - 258 HB
 • Średnice 3,5 - 5,0mm - N
  • Rm: 660 - 860 MPa
  • Rp0,2: >470 MPa
  • Wydłużenie, A: >15%
  • Twardość 197 - 258 HB
 • Średnice 5 - 12mm - N
  • Rm: 640 - 840 MPa
  • Rp0,2: >410 MPa
  • Wydłużenie, A: >15%
  • Twardość 192 - 251 HB

Stan ulepszony cieplnie - Hartowanie 860 - 880 C, Odpuszczanie >520 C

 • Średnice 2 - 12mm - T880
  • Rm: 880 - 1080 MPa
  • Rp0,2: >690 MPa
  • Wydłużenie, A: >10%
  • Twardość 267 - 324 HB

 

Stal stopowa 30NCD16 - 9160C091

Stan wyżarzony R

 • Twardość <270 HB

Stan ulepszony cieplnie

 • Przekroje <100mm - T1080 - Hartowanie 840 - 860 C, Odpuszczanie >580 C (<40mm) / >540 C (<100mm)
  • Rm: 1080 - 1230 MPa
  • Rp0,2: >880 MPa
  • Wydłużenie, A: >10%
  • Twardość 321 - 360 HB
  • Udarność, KCU: >7
 • Przekroje <40mm - T1220 - Hartowanie 840 - 860 C, Odpuszczanie >525C
  • Rm: 1220 - 1370 MPa
  • Rp0,2: >1020 MPa
  • Wydłużenie, A: >8%
  • Twardość 360 - 400 HB
  • Udarność, KCU: >8

 

Stal stopowa 35NCD16 - AICMA FE-PL76, 9160C121

Stan wyżarzony R - Wyżarzanie w temperaturze 650 - 675C z powolnym chłodzeniem

 • Twardość <295 HB

Stan ulepszony cieplnie

 • Przekroje <50mm - T1760 - Hartowanie 875 (+/-10) C, ze schładzaniem przez 2h do temperatury -70/-80C, Odpuszczanie >2h w temperaturze 200-220C
  • Rm: 1760 - 2010 MPa
  • Rp0,2: >1420 MPa
  • Wydłużenie, A: >6%
  • Przewężenie, Z: >35%
  • Twardość >48 HRC
  • Udarność, KCU: >3
 • Przekroje 50-75mm - T1230 - Hartowanie 875 (+/-10) C, Odpuszczanie przez 3h w temperaturze 550-580 C
  • Rm: 1230 - 1380 MPa
  • Rp0,2: >1030 MPa
  • Wydłużenie, A: >8%
  • Przewężenie, Z: >40%
  • Twardość 363 - 415 HB
  • Udarność, KCU: >5
 • Przekroje 75 - 100mm - T1080 - Hartowanie 875 (+/-10) C, Odpuszczanie przez 3h w temperaturze >550 C
  • Rm: 1080 - 1270 MPa
  • Rp0,2: >880 MPa
  • Wydłużenie, A: >10%
  • Twardość 321 - 376 HB
  • Udarność, KCU: >5

 

Stal stopowa 35CD4 - AICMA FE-PL45, 9160C101

Stan wyżarzony R - Wyżarzanie 850 - 875 C

 • Twardość <217 HB

Stan ulepszony cieplnie

 • Przekroje <25mm - T1080 - Hartowanie 840-860C, Odpuszczanie w temperaturze >530C
  • Rm: 1080 - 1280 MPa
  • Rp0,2: >930 MPa
  • Wydłużenie, A: >10%
  • Twardość 324-378
  • Udarność, KCU: >5
 • Przekroje <25mm - T1180 - Hartowanie 840-860C, Odpuszczanie w temperaturze >500 C
  • Rm: 1180 - 1320 MPa
  • Rp0,2: >1030 MPa
  • Wydłużenie, A: >8%
  • Twardość 352 - 388 HB
  • Udarność, KCU: >5
 • Przekroje 25-40mm - T880 - Hartowanie 840-860 C, Odpuszczanie w temperaturze >580 C
  • Rm: 880 - 1080 MPa
  • Rp0,2: >740 MPa
  • Wydłużenie, A: >12%
  • Twardość 267 - 324 HB
  • Udarność, KCU: >6

 

Stal stopowa 35NC6 - 9160C111

Stan wyżarzony R - wyżarzanie 840 - 860 C

 • Twardość <223 HB

Stan ulepszony cieplnie

 • Przekroje <16mm - T1030 - Hartowanie 840-860C, Odpuszczanie w temperaturze >530C
  • Rm: 1030 - 1230 MPa
  • Rp0,2: >880 MPa
  • Wydłużenie, A: >12%
  • Twardość 300-363 HB
  • Udarność, KCU: >6
 • Przekroje 16-40mm - T880 - Hartowanie 840-860C, Odpuszczanie w temperaturze >550 C
  • Rm: 880 - 1080 MPa
  • Rp0,2: >740 MPa
  • Wydłużenie, A: >7%
  • Twardość 267-324 HB
  • Udarność, KCU: >7
 • Przekroje 40-100mm - T780 - Hartowanie 840-860 C, Odpuszczanie w temperaturze >580 C
  • Rm: 780 - 980 MPa
  • Rp0,2: >640 MPa
  • Wydłużenie, A: >15%
  • Twardość 232 - 291 HB
  • Udarność, KCU: >7

 

Stal stopowa 40CDV12 - AICMA FE-PL56, 9160C131

Stan wyżarzony R

 • Twardość, <285 HB

Stan ulepszony cieplnie - Hartowanie w temperaturze 900-920 C, Odpuszczanie w oleju 600-620 C.

 • Przekroje <50mm - T1250
  • Rm: 1250 - 1400 MPa
  • Rp0,2: >1050 MPa
  • Wydłużenie, A: >10%
  • Udarność, KCU: >6

 

Stal nierdzewna martenzytyczna Z8CND17-04 - 9160C141

Stan wyżarzony R - wyżarzanie w temperaturze 830 C

 • Twardość <255 HB

Stan ulepszony cieplnie

 • T900 - Hartowanie w temperaturze 1010-1030 C, Odpuszczanie 580-600 C
  • Rm: 900 - 1050 MPa
  • Rp0,2: >700 MPa
  • Wydłużenienie, A: >16%
  • Udarność, KCU: >10
 • T1100 - Hartowanie w temperaturze 1010-1030 C, Odpuszczanie 380-400 C
  • Rm: 900 - 1050 MPa
  • Rp0,2: >700 MPa
  • Wydłużenienie, A: >16%
  • Udarność, KCU: >10

 

Stal nierdzewna martenzytyczna Z12CN13 - AICMA FE-PM32, 9160C151

Stan wyżarzony R - wyżarzanie w temperaturze >730C

 • Twardość <207 HB

Stan ulepszony cieplnie - Hartowanie w temperaturze 980-1000 C, Odpuszczanie >640C

 • Przekroje <70mm - T590
  • Rm: 590 - 790 MPa
  • Rp0,2: >410 MPa
  • Wydłużenie, A: >16%
  • Twardość 174-235 HB
  • Udarność, KCU: >8

 

Stal nierdzewna martenzytyczna Z12CNDV12 - AICMA FE-PM37, 9160C161

Stan wyżarzony R - wyżarzanie w temperaturze 680C

 • Twardość ~255 HB

Stan ulepszony cieplnie - Pręty

 • Przekroje <40mm - T1080 - Hartowanie w temperaturze 1040-1060 C, Odpuszczanie >560 C
  • Rm: 1080 - 1310 MPa
  • Rp0,2: >890 MPa
  • Wydłużenienie, A: >8%
  • Twardość >341 HB
  • Udarność, KCU: >6
 • Przekroje 40-100mm - T930 - Hartowanie w temperaturze 1040-1060 C, Odpuszczanie >640 C
  • Rm: 930 - 1130 MPa
  • Rp0,2: >780 MPa
  • Wydłużenienie, A: >14%
  • Twardość >286 HB
  • Udarność, KCU: >6

Stan ulepszony cieplnie - Blachy

 • Grubości <6mm - T930 - Hartowanie w temperaturze 1040-1060 C, Odpuszczanie >640 C
  • Rm: 930 - 1130 MPa
  • Rp0,2: >750 MPa
  • Wydłużenienie, A: >14%
  • Twardość >301 HB

 

Stal nierdzewna martenzytyczna Z15CN17-03 - AICMA FE-PM42, 9160C171

Stan wyżarzony R - wyżarzanie w temperaturze >730C

 • Twardość <248 HB

Stan ulepszony cieplnie

 • Przekroje <100mm - T880 - Hartowanie w temperaturze 1000-1030 C, Odpuszczanie 600-620 C
  • Rm: 880 - 1080 MPa
  • Rp0,2: >690 MPa
  • Wydłużenienie, A: >12%
  • Twardość 262 - 326 HB
  • Udarność, KCU: >4
 • Przekroje <100mm - T1350 - Hartowanie w temperaturze 1000-1030 C, Odpuszczanie 300-380 C
  • Rm: >1350 MPa
  • Rp0,2: >1050 MPa
  • Wydłużenienie, A: >10%
  • Twardość >388 HB
  • Udarność, KCU: >4

 

Stal nierdzewna martenzytyczna Z30C13 - AICMA FE-PM33, 9160C181

Stan wyżarzony R - wyżarzanie w temperaturze >730C

 • Twardość <262 HB

Stan ulepszony cieplnie

 • Przekroje <110mm - T880 - Hartowanie w temperaturze 980-1000 C, Odpuszczanie >580 C
  • Rm: 880 - 1080 MPa
  • Rp0,2: >690 MPa
  • Wydłużenienie, A: >10%
  • Twardość 262-326 HB
  • Udarność, KCU: >3

 

Stal nierdzewna austenityczna Z2CN18-10 - AICMA FE-PA11, 9160C191

Stan przesycony A - wyżarzanie w temperaturze 1040-1060 C

 • Przekroje <50mm
  • Rm: 440 - 640 MPa
  • Rp0,2: >180 MPa
  • Wydłużenienie, A: >45%
  • Udarność, KCU: >12
 • Przekroje >50mm
  • Rm: 440 - 640 MPa
  • Rp0,2: >170 MPa
  • Wydłużenienie, A: >42%
  • Udarność, KCU: >10
 • Przekroje <30mm - stan utwardzony
  • Rm: >800 MPa
  • Rp0,2: >700 MPa
  • Wydłużenienie, A: >10%

 

Stal nierdzewna austenityczna Z10CNT18-11 - 9160C201

Stan przesycony A - wyżarzanie w temperaturze 1050-1100 C

 • Przekroje >30mm
  • Rm: 490 - 690 MPa
  • Rp0,2: >210 MPa
  • Wydłużenienie, A: >37%
  • Udarność, KCU: >10
 • Przekroje <30mm - stan utwardzony
  • Rm: >800 MPa
  • Rp0,2: >700 MPa
  • Wydłużenienie, A: >10%

 

Stal nierdzewna umacniana wydzieleniowo Z6CND15-07 - AICMA FE-PM63, 9160C211

Stan wyżarzony A - Wyżarzanie w temperaturze 1050-1080 C

 • Twardość <269 HB

Stan utwardzony T1220 - Przesycanie w temperaturze 750-770 C przez 1,5h z chłodzeniem <15 C przez 1h, starzenie przez 1,5h w temperaturze 560-570 C

 • Rm: 1220 - 1420 MPa
 • Rp0,2: >1100 MPa
 • Wydłużenienie, A: >6%
 • Przewężenie, Z: >25%
 • Twardość >375 HB
 • Udarność, KCU: >4

 

Stal nierdzewna umacniana wydzieleniowo Z6CNUD15-04 - 9160C221

Stan utwardzony T930 - Przesycanie w temperaturze 1040-1060 C, starzenie w temperaturze 530-570 C

 • Rm: 930 - 1130 MPa
 • Rp0,2:>690 MPa
 • Wydłużenienie, A: >12%
 • Udarność, KCU: >4

 

Stal austenityczna utwardzana EZ6NCT25 - AICMA FE-PL92HT, 9160C231

Stan wyżarzony A - Wyżarzanie 890-910 C

 • Twardość <200 HB

Stan utwardzony T960 - Wyżarzanie 890-910 C, starzenie w temperaturze 715-725 C przez 16h.

 • Rm: 960 - 1150 MPa
 • Rp0,2: >660 MPa
 • Wydłużenienie, A: >10%
 • Twardość >262 HB

 

Stal nierdzewna Z12CND16-04 - 9160C241

 • Stan utwardzony T1150 - Wyżarzanie przez 0,5h w temperaturze 950-970 C z chłodzeniem w powietrzu, chłodzenie przez 2h w -80 C, starzenie przez 2h w temperaturze 540 C z powolnym chłodzeniem
  • Rm: 1150 - 1300 MPa
  • Rp0,2: >1000 MPa
  • Wydłużenienie, A: >13%
  • Przewężenie, Z: >45%
  • Twardość 341-388 HB
  • Udarność, KCU: >3,5
 • Stan utwardzony T1400 - Wyżarzanie przez 0,5h w temperaturze 950-970 C z chłodzeniem w powietrzu, chłodzenie przez 2h w -80 C, starzenie przez 2h w temperaturze 400 C z powolnym chłodzeniem
  • Rm: >1400 MPa
  • Rp0,2: >1150 MPa
  • Wydłużenienie, A: >9%
  • Przewężenie, Z: >30%
  • Twardość >401 HB
  • Udarność, KCU: >2,5

 

Stal o wysokiej wytrzymałości 40CDV20 - AICMA FE-PM14S, 9160C261

Stan zmiękczony R

 • Twardość <255 HB

Stan ulepszony cieplnie - T1500 - Podgrzewanie przez 0,5h w temperaturze 620-870 C, Hartowanie w temperaturze 1000-1020 C, 1 - odpuszczanie w temperaturze 545-555 C, 2 - odpuszczanie w temperaturze 580-620 C

 • Rm: 1500-1700 MPa
 • Rp0,2: >1300 MPa
 • Wydłużenienie, A: >8%
 • Przewężenie, Z: >35%
 • Twardość 449-495 HB
 • Udarność, KCU: >4

 

Stal maraging EZ2NKD18 - AICMA FE-PA95, 9160C281

Stan wyżarzony A - wyżarzanie 800-820 C

 • Twardość prętów <331
 • Twardość blach <350

Stan ulepszony cieplnie T1720 - Hartowanie 800-820 C, Odpuszczanie przez 3h w temperaturze 470-490 C

 • Rm: 1720 - 1950 MPa
 • Rp0,2: >1600 MPa
 • Wydłużenienie, A: >5%
 • Przewężenie, Z: >40%
 • Twardość 510-575 HB
 • Udarność, KCU: >3

 

Stal do nawęglania 12NC12 - AICMA FE-PL61, 9160C291

Stan wyżarzony R - wyżarzanie 840-860 C

 • Twardość <217 HB

Stan ulepszony cieplnie - Hartowanie 810-830 C, odpuszczanie 140-190 C

 • Przekroje <16mm - T930
  • Rm: >930 MPa
  • Rp0,2: >730 MPa
  • Wydłużenienie, A: >11%
  • Udarność, KCU: >8
 • Przekroje 16-40mm - T830
  • Rm: >830 MPa
  • Rp0,2: >630 MPa
  • Wydłużenienie, A: >11%
  • Udarność, KCU: >7

 

Stal do nawęglania 16NCD13 - AICMA FE-PL71, 9160C301

Stan wyżarzony R

 • Twardość <241 HB

Stan ulepszony cieplnie - Hartowanie 815-835 C, odpuszczanie 140-190 C

 • Przekroje <16mm - T1180
  • Rm: 1180 - 1380 MPa
  • Rp0,2: >980 MPa
  • Wydłużenienie, A: >8%
  • Udarność, KCU: >6
 • Przekroje 16-40mm - T1030
  • Rm: 1030-1320 MPa
  • Rp0,2: >740 MPa
  • Wydłużenienie, A: >11%
  • Udarność, KCU: >9
 • Przekroje 40-80mm - T880
  • Rm: 880-1170 MPa
  • Rp0,2: >640 MPa
  • Wydłużenienie, A: >12%
  • Udarność, KCU: >10

 

Stal do nawęglania 16NCD17 - AICMA FE-PL79, 9160C311

Stan wyżarzony R - wyżarzanie 920C + 650C w powietrzu

 • Twardość <291 HB

Stan ulepszony cieplnie - Cementacja 880-890C, 830-850C w oleju, 750-770C w oleju, odpuszczanie 180-200C

 • Przekroje <16mm - T1310
  • Rm: >1310 MPa
  • Rp0,2: >1030 MPa
  • Wydłużenienie, A: >8%
  • Przewężenie, Z: >35%
  • Twardość 388-444 HB
  • Udarność, KCU: >6
 • Przekroje 16-30mm - T1270
  • Rm: >1270 MPa
  • Rp0,2: >880 MPa
  • Wydłużenienie, A: >8%
  • Przewężenie, Z: >35%
  • Twardość 388-429 HB
  • Udarność, KCU: >6
 • Przekroje 30-63mm - T1180
  • Rm: >1180 MPa
  • Rp0,2: >830 MPa
  • Wydłużenienie, A: >8%
  • Przewężenie, Z: >40%
  • Twardość 388-429 HB
  • Udarność, KCU: >6

 

Stal do azotowania 30CD12 - AICMA FE-PL48, 9160C321

Stan wyżarzony R

 • Twardość <248 HB

Stan ulepszony cieplnie T

 • Przekroje <80mm - T930
  • Rm: 930 - 1080 MPa
  • Rp0,2: >780 MPa
  • Wydłużenienie, A: >14%
  • Twardość po azotowaniu >800 HV5
  • Udarność, KCU: >10
 • Przekroje <80mm - T1080
  • Rm: 1080 - 1270 MPa
  • Rp0,2: >880 MPa
  • Wydłużenienie, A: >11%
  • Twardość po azotowaniu >800 HV5
  • Udarność, KCU: >8

 

Stal do azotowania 32CDV13 - 9160C331

Stan wyżarzony R

 • Twardość <248 HB

Stan ulepszony cieplnie

 • Przekroje <80mm - T950 - Hartowanie 940-960 C, Odpuszczanie >640 C
  • Rm: 950 - 1100 MPa
  • Rp0,2: >800 MPa
  • Wydłużenienie, A: >14%
  • Twardość po azotowaniu <700 HV5
  • Udarność, KCU: >12
 • Przekroje <80mm - T1080 - Hartowanie 940-960 C, Odpuszczanie >620 C
  • Rm: 1080 - 1280 MPa
  • Rp0,2: >880 MPa
  • Wydłużenienie, A: >12%
  • Twardość po azotowaniu <700 HV5
  • Udarność, KCU: >10
 • Przekroje <80mm - T1200 - Hartowanie 940-960 C, Odpuszczanie >570 C
  • Rm: 1200 - 1400 MPa
  • Rp0,2: >1000 MPa
  • Wydłużenienie, A: >10%
  • Udarność, KCU: >6

 

Stal do azotowania 40CAD6-10 - 9160C341

Stan wyżarzony R

 • Twardość <235 HB

Stan ulepszony cieplnie

 • Przekroje <80mm - T930 - Hartowanie 890-910 C, Odpuszczanie >640 C
  • Rm: 930 - 1080 MPa
  • Rp0,2: >780 MPa
  • Wydłużenienie, A: >12%
  • Twardość po azotowaniu <1000 HV5
  • Udarność, KCU: >8
 • Przekroje <80mm - T1080 - Hartowanie 890-910 C, Odpuszczanie >560 C
  • Rm: 1080 - 1270 MPa
  • Rp0,2: >830 MPa
  • Wydłużenienie, A: >10%
  • Twardość po azotowaniu <1000 HV5
  • Udarność, KCU: >6

 

Stal szybkotnąca łożyskowa E80DCV40 - 9160C351

Stan wyżarzony R

 • Twardość <248 HB

Stan ulepszony cieplnie

 • Twardość >60 HRC

 

Stal łożyskowa 100C6 - AICMA FE-PL31, 9160C361

Stan wyżarzony R

 • Twardość <217 HB

Stan ulepszony cieplnie - Hartowanie 825-850C, opcjonalne chłodzenie w temp. -80C, Odpuszczanie 150-190 C

 • Twardość >61 HRC

 

Stal szybkotnąca łożyskowa EZ85WCDV6 - 9160C371

Stan wyżarzony R

 • Twardość <294 HB

Stan ulepszony cieplnie T - Hartowanie w temperaturze 1200-1220C, podwójne odpuszczanie >550C

 • Twardość 60-65 HRC / >720 HV

 

Stal łożyskowa Z100CD17 - 9160C381

Stan wyżarzony R

 • Twardość <248 HB

Stan ulepszony cieplnie T - Podgrzewanie do 820 C, Hartowanie 1040-1060 z chłodzeniem -80/-70C, odpuszczanie 140-200 C

 • Twardość >58 HRC

 

Stal sprężynowa 45SCD6 - 9160C401

Stan wyżarzony R

 • Twardość <240 HB

Stan ulepszony cieplnie T1600

 • T1600 - Hartowanie 880-900 C, Odpuszczanie 400-430 C
  • Rm: >1600 MPa
  • Rp0,2: >1450 MPa
  • Wydłużenienie, A: >6%

 

Stal sprężynowa nierdzewna Z12CN18-10

Obróbka cieplna - Przesycanie 1130C

Stan utwardzony - druty ciągnione

 • przekrój 0,20-0,30mm - Rm: >2050 MPa
 • przekrój 0,30-0,40mm - Rm: >1900 MPa
 • przekrój 0,40-0,50mm - Rm: >1900 MPa
 • przekrój 0,50-0,60mm - Rm: >1800 MPa
 • przekrój 0,60-0,70mm - Rm: >1800 MPa
 • przekrój 0,70-0,90mm - Rm: >1800 MPa
 • przekrój 0,90-1,10mm - Rm: >1750 MPa
 • przekrój 1,10-1,30mm - Rm: >1750 MPa
 • przekrój 1,30-1,50mm - Rm: >1750 MPa
 • przekrój 1,50-1,70mm - Rm: >1700 MPa
 • przekrój 1,70-1,90mm - Rm: >1700 MPa
 • przekrój 1,90-2,20mm - Rm: >1650 MPa
 • przekrój 2,20-2,50mm - Rm: >1600 MPa
 • przekrój 2,50-2,80mm - Rm: >1550 MPa
 • przekrój 2,80-3,10mm - Rm: >1500 MPa
 • przekrój 3,10-3,40mm - Rm: >1450 MPa
 • przekrój 3,40-3,70mm - Rm: >1400 MPa
 • przekrój 3,70-4,00mm - Rm: >1350 MPa
 • przekrój 4,00-4,40mm - Rm: >1300 MPa
 • przekrój 4,40-4,80mm - Rm: >1300 MPa
 • przekrój 4,80-5,20mm - Rm: >1250 MPa
 • przekrój 5,20-5,60mm - Rm: >1250 MPa
 • przekrój 5,60-6,50mm - Rm: >1200 MPa
 • przekrój 6,50-8,00mm - Rm: >1100 MPa
 • przekrój 8,00-10,00mm - Rm: >1000 MPa

Stan utwardzony - taśmy i formatki / arkusze taśm

 • grubość 0,05-0,10mm - Rm: 1150 MPa
 • grubość 0,10-0,15mm - Rm: 1200 MPa
 • grubość 0,15-0,20mm - Rm: 1250 MPa
 • grubość 0,20-1,00mm - Rm: 1300 MPa
 • grubość 1,00-1,50mm - Rm: 1400 MPa
 • grubość 1,50-2,00mm - Rm: 1300 MPa
 • grubość 2,00-2,50mm - Rm: 1250 MPa

Wykorzystujemy pliki cookies
W celu prawidłowej obsługi Strony oraz do celów statystycznych, a jeżeli wyrazisz na to zgodę również w celu personalizacji reklam, remarketingu oraz retargetingu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj koniecznie politykę prywatności i plików cookies. Szczegółową konfigurację możesz określić klikając poniżej przycisk "Ustawienia".
Ustawienia plików cookies
Wykorzystujemy pliki cookies

W celu prawidłowej obsługi Strony oraz do celów statystycznych, a jeżeli wyrazisz na to zgodę również w celu personalizacji reklam, remarketingu oraz retargetingu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj koniecznie politykę prywatności i plików cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookies prosimy o kontakt.