Alloy C-276, UNS N10276, 2.4819 - inaczej stop hastelloy C-276, CrNiMo15-60-16, NiMo16Cr15Fe6W4 według ASTM B462 i ISO 9722

Norma Gatunek Stopu
Skład Chemiczny %
Ni: Mo: Cr: Fe: W: Co: Mn: V: Si: P: S: C: Uwagi:
ASTM, UNS C-276, Alloy 276, W80276, Hastelloy C-276
Reszta 15,0-17,0 14,5-16,5 4,0-7,0 3,0-4,5 <2,5 <1,0 <0,35 <0,08 <0,03 <0,03 <0,01 <0,01
ISO CrNiMo 15-60-16
Reszta 15,0-17,0 14,5-16,5 4,0-7,0 3,0-4,5 <2,5 <1,0 <0,35 <0,08 <0,04 <0,03 <0,01 Ni + Co > 52,0
ISO NiMo16Cr15Fe6W4
Reszta 15,0-17,0 14,5-16,5 4,0-7,0 - <2,5 <1,0 <0,35 <0,08 <0,04 <0,03 <0,01 <0,01
DIN 2.4886, 2.4887, Sg-NiMo16Cr16W, EL-NiMo15Cr15W
>50,0 15,0-17,0 14,5-16,5 4,0-7,0 3,0-4,5 <1,0 <1,0 <0,4 <0,08 - <0,015 <0,02 Ni: Ni + Co; ET < 0,5
DIN 2.4537
>52,0 15,0-18,0 14,0-18,0 <7,0 3,0-5,0 - <1,0 - <1,0 <0,045 <0,03 <0,1 Cu: <0,5
GOST 02Ch15N60M16
Reszta 15,0-17,0 14,5-16,5 4,0-7,0 - <2,5 <1,0 <0,35 <0,08 <0,04 <0,03 <0,01 Ni: Ni + Co

N10276, Alloy C-276, hastelloy c-276, CrNiMo 16-60-16, NiMo16Cr15Fe6W4 – opis

Stop C-276 (N10276), znany powszechnie pod nazwą handlową Hastelloy C-276, należy do rodziny stopów niklowo-chromowo-molibdenowych, gdzie głównym składnikiem jest nikiel. Jak inne stopy z tej rodziny, wykazuje niezwykłe własności żarowytrzymałe.

Historia i skład - Stop C-276 jest ulepszeniem stopu C (N30002) z wyraźnie obniżoną zawartością węgla i krzemu. Stop C był używany w przetwórstwie chemicznym przez wiele lat, jednak został zastąpiony ze względu na swoje wyraźne ograniczenia. Stop C musiał być przesycany, celem pozbycia się szkodliwych wydzieleń powstałych wskutek spawania w strefie wpływu ciepła. W środowiskach utleniających i zawierających chlor, stop ten był w stanie po spawaniu podatny na korozję międzykrystaliczną. Stop C-276 został zaprojektowany, by rozwiązać te problemy i może być spawany bez zwiększania ryzyka korozji międzykrystalicznej. Odporność na korozję jak i dalsze odmiany tego stopu są omówione w dalszych częściach tego artykułu.


Zastosowanie

Alloy C-276 jest wykorzystywany w przetwórstwie chemicznym, do produkcji masy celulozowej, w przetwórstwie odpadów przemysłowych i komunalnych i przy odzyskiwaniu kwaśnego gazu ziemnego.

Zastosowania obejmują wykładziny kominowe, kanały, przepustnice, płuczki, podgrzewacze gazu, wentylatory, obudowy wentylatorów, wymienniki ciepła, zbiorniki reakcyjne, parowniki i rurociągi przesyłowe.


N10276 - własności fizyczne i mechaniczne

Własności fizyczne w temperaturze pokojowej:

 • Gęstość: 8,9 g/cm3
 • Współczynnik rozszerzalności liniowej: 11,2 *10-6m/(m*K)
 • Współczynnik przewodzenia ciepła: 9,8 W/(m*K)
 • Ciepło właściwe: 427 J/(kg*K)
 • Moduł sprężystości wzdłużnej: 205 GPa
 • Oporność elektryczna: 1,3 μΩ*m
 • Nadprzewodnik w temperaturze -73°C
 • Moduł sprężystości poprzecznej: 79 GPa
 • Temperatura topnienia: 2415-2500 °C

Własności mechaniczne dla N10276 / C-276 w stanie wyżarzonym (wyżarzanie rozpuszczające):

 • Granica plastyczności: > 283 MPa
 • Wytrzymałość na rozciąganie Rm: > 690 MPa
 • Wydłużenie: > 40 %
 • Twardość: 90 HRB

Średni współczynnik sprężystości w zależności od temperatury, pod naprężeniem:

 • W temperaturze pokojowej: 205 GPa
 • 204°C: 195 GPa
 • 316°C: 188 GPa
 • 427°C: 182 GPa
 • 538°C: 176 GPa

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w zależności od temperatury:

 • 24-93°C: 11,2 *10-6m/(m*K)
 • 24-205°C: 12,0 *10-6m/(m*K)
 • 24-315°C: 12,8 *10-6m/(m*K)
 • 24-425°C: 13,2 *10-6m/(m*K)
 • 24-540°C: 13,4 *10-6m/(m*K)
 • 24-650°C: 14,1 *10-6m/(m*K)
 • 24-760°C: 14,9 *10-6m/(m*K)
 • 24-870°C: 15,9 *10-6m/(m*K)
 • 24-925°C: 16,0 *10-6m/(m*K)

Współczynnik przewodzenia ciepła w zależności od temperatury:

 • -168°C: 7,2 W/(m*K)
 • -73°C: 8,6 W/(m*K)
 • -18°C: 9,4 W/(m*K)
 • 38°C: 10,2 W/(m*K)
 • 93°C: 11,1 W/(m*K)
 • 205°C: 13,0 W/(m*K)
 • 315°C: 15,0 W/(m*K)
 • 425°C: 16,9 W/(m*K)
 • 540°C: 19,0 W/(m*K)
 • 650°C: 20,9 W/(m*K)
 • 760°C: 23,0 W/(m*K)
 • 870°C: 24,9 W/(m*K)
 • 980°C: 26,7 W/(m*K)
 • 1090°C: 28,2 W/(m*K)

Odporność na korozję

N10276 wykazuje wysoką odporność na agresywne media, w tym kwasy redukujące i utleniające, silnie utleniające neutralne i kwaśne chlorki, rozpuszczalniki, kwas mrówkowy i octowy, bezwodnik octowy, mokry chlor gazowy, podchloryny i roztwory chloru.

Odporność na korozję wobec wybranych korozyjnych mediów:

 • Kwas solny HCl, 2%, wrzący: 1,09 mm/rok
 • Kwas solny HCl, 3%, 66°C: <0,03 mm/rok
 • Kwas solny HCl, 5%, 66°C: 0,13-0,51 mm/rok
 • Kwas solny HCl, 10%, 66°C: 0,51 mm/rok
 • Kwas solny HCl, 15%, 66°C: 0,7 mm/rok
 • Kwas solny HCl, 15%, 93°C: 1,7 mm/rok
 • Kwas solny HCl, 15%, 121°C: 6,4 mm/rok
 • Kwas siarkowy H2SO4, 10%, wrzący: 0,51 mm/rok
 • Kwas siarkowy H2SO4, 80%, 80°C: 0,58 mm/rok
 • 10% H2SO4 + 2% HCl, wrzące: 3,51 mm/rok
 • Kwas azotowy HNO3, 10%, wrzący: 0,41 mm/rok
 • Kwas fosforowy H3PO4, 30%, wrzący: <0,13 mm/rok
 • Kwas fosforowy H3PO4, 85%, wrzący: 0,13-0,64 mm/rok
 • Kwas octowy, 99%, wrzący: 0,0076 mm/rok
 • Kwas mrówkowy, 88%, wrzący: 0,03 mm/rok
 • Chlorek żelazowy, 10%, wrzący: 0,05 mm/rok

Korozja wżerowa N10276 wykazuje wysoką odporność na korozję wżerową w utleniających środowiskach chlorkowych. Krytyczna temperatura występowania wżerów w 6% roztworze FeCl33 w okresie 24h wynosi 60-65°C.

Korozja międzykrystaliczna - niska zawartość węgla i krzemu sprawia, że alloy C-276 jest mało podatny na korozję międzykrystaliczną. Oznacza to wolniejsze tempo powstawania wydzieleń, w porównaniu do stopów o wyższym stężeniu węgla i krzemu. Wydzielenia w stopie C-276 powstają po czasie około 30 razy dłuższym, niż w przypadku stopu C.

Kruchość wodorowa - stop C-276 jest odporny na odsiarczkowe pękanie naprężeniowe i korozyjne pękanie naprężeniowe w środowiskach kwaśnego gazu z siarkowodorem, dwutlenkiem węgla i chlorkami.

Ograniczenia - odporność na korozję tego stopu nie może osiągnąć najwyższych poziomów ze względu na powstawanie zawierających wolfram i molibden wydzieleń. Stop jest szczególnie podatny na tworzenie się fazy μ, gdy jest wystawiony na działanie temperatur w zakresie od 650 do 1095 °C.


Spawanie

Spawanie - stop C-276 należy do 43 grupy spawalniczej według ISO 15608. Jeśli chodzi o lutowanie mosiądzem, p-numer stopu wynosi 111, według ASME/AWS.

Wybór materiałów spawalniczych dla stopu C-276

 • Elektrody otulone: ENiCrMo3
 • Spoiwo: ERNiCrMo-4 aż do 10

Osłona azotowa jest ważna dla trwałości spawu. Odporność na korozję stopu Hastelloy C-276 w zależności od zastosowanej osłony przy spawaniu wynosi (70% roztwór fluorowodoru):

 • W osłonie azotowej: 0,008 mm/rok
 • W osłonie tlenowej: 0,94 mm/rok

Obróbka cieplna i plastyczna

Rekomendowane parametry obróbki cieplnej i plastycznej stopu C-276:

 • Wyżarzanie rozpuszczające: 1107-1135 °C

Dla wyżej wymienionych gatunków dostarczamy:

 • Odkuwki
 • Druty
 • Pręty
 • Taśmy
 • Blachy
 • Płyty

Zamienniki, odpowiedniki i inne oznaczenia gatunku:

C-276, N10276, AL276, Nickelvac C-276, Unitemp HN, Inconel alloy C-276, 02Ch15N60M16, EP375, CrNiMo15-60-16, NiMo16Cr15, NiMo16Cr15C, 2.4886, SG-NiMo16Cr16W, 2.4887, EL-NiMo15Cr15W, NiMo16CrW, 2.4537, NA48, NiMo16Cr15Fe6W, DNiCrMo-4, DNiCrMo-5, YNiCrMo-4, Alloy C-276, Bohler L276, VRC 279, HGH3113, NS333, NS334, Ch15N55M16V, Nistelle C-276 Deloro, Hastelloy C-276, Phyweld 276, SY 276, W80276,

Dalsze odmiany C-276 o nieco innym składzie chemicznym, własnościach i przeznaczeniu:

 • N06455 / Alloy C-4 - ulepszona stabilność cieplna
 • N06022 / Alloy C-22 - lepsza odporność na korozję miejscową wywołaną chlorkami i odsiarczkowe pękanie naprężeniowe
 • N06059 / Alloy 59 - lepsza odporność na korozję
 • C06200 / Alloy C-2000 - lepsza odporność na kwas siarkowy i korozyjne media redukujące

Wykorzystujemy pliki cookies
W celu prawidłowej obsługi Strony oraz do celów statystycznych, a jeżeli wyrazisz na to zgodę również w celu personalizacji reklam, remarketingu oraz retargetingu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj koniecznie politykę prywatności i plików cookies. Szczegółową konfigurację możesz określić klikając poniżej przycisk "Ustawienia".
Ustawienia plików cookies
Wykorzystujemy pliki cookies

W celu prawidłowej obsługi Strony oraz do celów statystycznych, a jeżeli wyrazisz na to zgodę również w celu personalizacji reklam, remarketingu oraz retargetingu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj koniecznie politykę prywatności i plików cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookies prosimy o kontakt.