60SGH, 60MnSiCr4, 1.2826, 60SG - Stal sprężynowa, narzędziowa na sprężyny wysoko obciążone wg PN-74/H-84032, DIN 17350.

 

Norma Gatunek Stali
Skład chemiczny %
C: Mn: Si: P: S: Cr: Ni: Cu:
PN 60SGH
0.55 - 0.65 0.90 - 1.10 1.00 - 1.30 <0.035 <0.035 0.40 - 0.60 <0.40 <0.25
ISO 60MnSiCr4 - 1.2826
0.58 - 0.65 0.8 - 1.2 0.8 - 1.0 <0.03 <0.03 0.2 - 0.4 - -
DIN 62SiMnCr4 - 62 SiMnCr 4 - 1.2101 - 2101
0.58 - 0.66 0.90 - 1.20 0.90 - 1.20 <0.03 <0.03 0.40 - 0.70 - -
PN 60SG
0.56 - 0.64 0.80 - 1.10 1.30 - 1.80 <0.03 <0.03 <0.30 <0.40 <0.25

 

Stal 60MnSiCr4, 1.2826, 60SGH - specyfikacja i zastosowanie

60SGH - Stal o dużej hartownosci, wytrzymałości, znacznej ciągliwości stosowana na sprężyny i elementy sprężynujące wysoko obciążone, oraz narażone na uderzenia. Stal dla kolejnictwa wykorzystywana w taborze kolejowym m.in. na pierścienie do zderzaków wagonów kolejowych.

60SGH może pracować w temperaturach podwyższonych do 300℃. Posiada dodatkowe zastosowania jako stal na sprężyny zaworowe, wałki skrętne, pierścienie sprężynujące. Stal 60SGH jest niespawalna i nie wykazuje odporności na środowiska korozyjne, w tym atmosferyczne.

Zbliżonym zamiennikiem jest stal klasyfikowana jako narzędziowa 60MnSiCr4, 1.2826.


Własności mechaniczne i fizyczne stali 60MnSiCr4, 1.2826, 60SGH

Własności mechaniczne i fizyczne
Wytrzymałość na rozciąganie, Rm ≥ 1370 MPa
Granica plastyczności, Re ≥ 1230 MPa
Przewężenie, Z -
Wydłużenie, A ≥ 7%
Twardość w stanie surowym ≤ 302 HB
Twardość w stanie zmiękczonym ≤ 269 HB
Twardość w stanie ulepszonym cieplnie 380 - 520 HB
Gęstość ρ  ~7,85 kg/dm³
Przewodność cieplna  λ20℃ 37.3 W ⋅ m⁻¹ K⁻¹
Pojemność cieplna c20-100℃  511 J ⋅​ kg⁻¹ K⁻¹
Współczynnik rozszerzalności liniowej α20-100℃ 12.0 ⋅ 10⁻⁶ K⁻¹

 


Obróbka cieplna stali 60SGH

Obróbka cieplna - temperatury i procesy
Wyżarzanie zmiękczające powolne 640 - 680℃
Wyżarzanie normalizujące w spokojnym powietrzu 830 - 850℃
Hartowanie w oleju 840 - 860℃
Odpuszczanie w powietrzu lub oleju 450 - 510℃

 


Własności mechaniczne dla określonych temperatur

Skład chemiczny materiału Obróbka cieplna Udarność KM, J/cm3 (kG ⋅ m/cm2) przy temperaturach
+50℃ +20℃ 0℃ -20℃ -40℃ -60℃ -70℃
C: Mn: Si: Cr: Ni: Hartowanie w oleju - 850℃
Odpuszczanie w oleju - 480℃
3.4 2.4 2.6 2.5 2.5 2.5 2.0
0.61 1.04 1.00 0.57 0.08 33 23 25 24 24 24 19

 


W gatunku 60SGH, 60MnSiCr4, 1.2826 firma zaopatrza w:

 


Spis odpowiednikówi i innych oznaczeń stali 60SGH:

60SiCr8, 61SiCr7, 1.7108, 56SiCr7, 56 SiCr 7, 67SiCr5, 67 SiCr 5, 1.7103, 7103, 61 SC 7, 61SC7, C2430, C 2430, 62SiMnCr4, 62 SiMnCr 4, 1.2101, 2101, ČSN 14 260, ČSN 14260, stal 60SG, EN48A, EN 48 A, 60Si2CrA, A21603, 54SiCr6, 54 SiCr 6, 1.7102, 7102, 60MnSiCr4, 60 MnSiCr 4, 1.2826.