Alloy C22, UNS N06022, 2.4602, Hastelloy® C-22 - stop niklu według ASTM B 574-18 i DIN 17750:2021

Norma Gatunek Stopu
Skład Chemiczny %
Ni: Cr: Mo: W: Fe: Co: V: Mn: Si: C: P: S: Uwagi:
ASTM / ASME / UNS Alloy 22 / UNS N06022
Reszta 20,0-22,5 12,5-14,5 2,5-3,5 2,0-6,0 <2,5 <0,35 <0,5 <0,08 <0,015 <0,02 <0,02 -
ISO 21457:2010 Alloy C22 / NW6022
Reszta 20,0-22,5 12,5-14,5 2,5-3,5 2,0-6,0 <2,5 - - - <0,015 - - -
Hastelloy® International Hastelloy® C-22
56,0 22,0 13,0 3,0 3, <3,0 <0,35 <0,5 <0,08 <0,01 - - Cu<0,5
DIN 2.4602 / NiCr21Mo14W
Reszta 20,0-22,5 12,5-14,5 2,5-3,5 2,0-6,0 <2,5 <0,35 <0,5 <0,08 <0,01 <0,025 <0,015 -
GB/T H06022 / NS3308
Reszta 20,0-22,5 12,5-14,5 2,5-3,5 2,0-6,0 <2,5 <0,35 <0,5 <0,08 <0,015 <0,02 <0,02 -
GB/T H06022 / NS3308
61,0 21,0 17,0 <1,0 <2,0 <1,0 - <0,8 <0,08 <0,01 - - Cu<0,5

Alloy C22, 2.4602, Hastelloy® C-22 – opis

Alloy C-22 (N06022) to stop niklowo-chromowo-molibdenowy opracowany w 1985 roku celem uzyskania lepszej stabilności cieplnej niż Alloy C-276 oraz lepszej odporności na korozję wżerową, szczelinową i korozyjne pękanie naprężeniowe w środowisku chlorkowym niż Alloy C-4. Jako że molibden i wolfram odgrywają przeciwną do chromu rolę w środowiskach kwasów nieutleniających w porównaniu do utleniających, w Alloy C-22 te pierwiastki stoją w równowadze umożliwiającej działanie w szerokim zakresie środowisk korozyjnych.


Zastosowanie

Alloy C-22 znajduje zastosowanie w produkcji kwasu octowego, celofanu, pestycydów, kwasu fosforowego, w systemach chlorowania, systemach galwanizacji elektrolitycznej, w skruberach spalin, skruberach fluorowodoru, studniach geotermalnych, przy przetwarzaniu paliwa jądrowego, w systemach kwaszenia, w płytowych i rurowych wymiennikach ciepła, w chłodniach dwutlenku siarki, w urządzeniach do sulfonowania i przy przetwarzaniu skomplikowanych mieszanin kwasów.


Alloy C22, Hastelloy® C-22 - własności fizyczne i mechaniczne

Własności fizyczne w temperaturze pokojowej:

 • Gęstość: 8,7 g/cm3
 • Temperatura topnienia: 1357-1400°C

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w podwyższonej temperaturze, od 20°C do:

 • 100°C: 12,4 μm/m⋅K
 • 300°C: 12,6 μm/m⋅K
 • 400°C: 13,1 μm/m⋅K
 • 500°C: 13,7 μm/m⋅K
 • 600°C: 14,3 μm/m⋅K
 • 700°C: 14,9 μm/m⋅K
 • 800°C: 15,5 μm/m⋅K
 • 900°C: 15,9 μm/m⋅K

Ciepło właściwe w podwyższonej temperaturze:

 • 0°C: 414 J/kg⋅K
 • 100°C: 423 J/kg⋅K
 • 200°C: 444 J/kg⋅K
 • 300°C: 460 J/kg⋅K
 • 400°C: 476 J/kg⋅K
 • 500°C: 485 J/kg⋅K
 • 600°C: 514 J/kg⋅K

Współczynnik wyrównania temperatur w podwyższonej temperaturze:

 • 20°C: 2,7 10–6⋅m2/s
 • 100°C: 3,0 10–6⋅m2/s
 • 200°C: 3,5 10–6⋅m2/s
 • 300°C: 3,9 10–6⋅m2/s
 • 400°C: 4,2 10–6⋅m2/s
 • 500°C: 4,6 10–6⋅m2/s
 • 600°C: 4,8 10–6⋅m2/s

Współczynnik przewodzenia ciepła w podwyższonej temperaturze:

 • 20°C: 10,1 W/m · K
 • 100°C: 11,1 W/m · K
 • 200°C: 13,4 W/m · K
 • 300°C: 15,5 W/m · K
 • 400°C: 17,5 W/m · K
 • 500°C: 19,5 W/m · K
 • 600°C: 21,3 W/m · K

Oporność elektryczna w podwyższonej temperaturze:

 • 20°C: 1,14 μΩ·m
 • 200°C: 1,24 μΩ·m
 • 400°C: 1,26 μΩ·m
 • 600°C: 1,28 μΩ·m

Moduł sprężystości wzdłużnej w podwyższonej temperaturze:

 • 20°C: 206 GPa
 • 200°C: 197 GPa
 • 300°C: 191 GPa
 • 400°C: 185 GPa
 • 500°C: 179 GPa
 • 600°C: 174 GPa
 • 700°C: 168 GPa
 • 800°C: 160 GPa
 • 900°C: 152 GPa
 • 1000°C: 144 GPa

Własności wytrzymałościowe płyt ze stopu 2.4602 po obróbce cieplnej oznaczonej jako F69 w DIN 17750:2021:

 • Granica plastyczności: >310 MPa
 • Wytrzymałość na rozciąganie: >690 MPa
 • Wydłużenie: >45 %
 • Twardość HBW: >240

Typowe własności wytrzymałościowe blach o grubości 0,71-3,2mm ze stopu Hastelloy® C-22 w stanie przesyconym według zapewnień producenta:

 • 20°C:
  • Granica plastyczności: 407 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 800 MPa
  • Wydłużenie: 57 %
 • 316°C:
  • Granica plastyczności: 290 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 676 MPa
  • Wydłużenie: 62 %
 • 427°C:
  • Granica plastyczności: 28 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 655 MPa
  • Wydłużenie: 67 %
 • 538°C:
  • Granica plastyczności: 276 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 627 MPa
  • Wydłużenie: 61 %
 • 649°C:
  • Granica plastyczności: 248 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 586 MPa
  • Wydłużenie: 65 %
 • 760°C:
  • Granica plastyczności: 241 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 524 MPa
  • Wydłużenie: 63 %

Typowe własności wytrzymałościowe płyt o grubości 6,4-19mm ze stopu Hastelloy® C-22 w stanie przesyconym według zapewnień producenta:

 • 20°C:
  • Granica plastyczności: 372 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 786 MPa
  • Wydłużenie: 62 %
  • Moduł sprężystości wzdłużnej: 206 GPa
 • 316°C:
  • Granica plastyczności: 248 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 655 MPa
  • Wydłużenie: 68 %
  • Moduł sprężystości wzdłużnej: 190 GPa
 • 427°C:
  • Granica plastyczności: 241 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 634 MPa
  • Wydłużenie: 68 %
 • 538°C:
  • Granica plastyczności: 234 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 607 MPa
  • Wydłużenie: 67 %
  • Moduł sprężystości wzdłużnej: 177 GPa
 • 649°C:
  • Granica plastyczności: 221 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 572 MPa
  • Wydłużenie: 69 %
 • 760°C:
  • Granica plastyczności: 214 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 534 MPa
  • Wydłużenie: 68 %

Typowe własności wytrzymałościowe prętów o grubości 13-50mm ze stopu Hastelloy® C-22 w stanie przesyconym według zapewnień producenta:

 • 20°C:
  • Granica plastyczności: 359 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 765 MPa
  • Wydłużenie: 70 %
 • 316°C:
  • Granica plastyczności: 234 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 634 MPa
  • Wydłużenie: 79 %
 • 427°C:
  • Granica plastyczności: 214 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 614 MPa
  • Wydłużenie: 79 %
 • 538°C:
  • Granica plastyczności: 200 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 579 MPa
  • Wydłużenie: 80 %
 • 649°C:
  • Granica plastyczności: 193 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 552 MPa
  • Wydłużenie: 80 %
 • 760°C:
  • Granica plastyczności: 200 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 496 MPa
  • Wydłużenie: 77 %

Udarność płyt ze stopu Hastelloy® C-22 w stanie przesyconym:

 • -195°C: 353 J
 • 20°C: 351 J

Odporność na korozję

Alloy C-22 wykazuje bardzo dobrą odporność na utlenianie oraz wyjątkową odporność na korozję wżerową, szczelinową i korozyjne pękanie naprężeniowe w środowiskach chlorkowych. Skutecznie opiera się działaniu mediów wodnych, w tym mokrego chloru oraz mieszanin zawierających kwas azotowy lub mieszanin kwasów z jonami chlorkowymi. Stop jest wysoce wszechstronny i szczególnie dobrze przystosowany do środowisk, gdzie naprzemiennie występują warunki utleniające i redukujące. Jest też stosowany jako uniwersalny materiał w spawalnictwie, ze względu na swoją odporność na korozję w strefie wpływu ciepła spawu.

Korozja wżerowa w środowisku chlorkowym - bardzo dobra odporność. Krytyczna temperatura wystąpienia wżerów w 6% roztworze FeCl3 przy 24 godzinnym badaniu wynosi 70°C - niemal dwukrotnie więcej niż dla alloy C-4. Dla mieszaniny 11,5% H2SO4 + 1,2% HCl + 1% FeCl3 + 1% CuCl2 temperatura ta wynosi 120°C.

Korozyjne pękanie naprężeniowe w środowisku chlorkowym - bardzo dobra odporność. Test we wrzącym 45% roztworze chlorku magnezu (zgodnie z ASTM G 36) wykazał brak pęknięć po 1008 h badań.

Korozyjne pękanie naprężeniowe w innych środowiskach - dobra odporność. Testy z dwupunktowym zginaniem próbek zaskutkowały pęknięciami po 1000h testów w 1% roztworze HCl i brak pęknięć po 12 miesiącach testowania w 4,7% ZnBr2 ani w 43% CaBr2. Wszystkie testy przeprowadzono w temperaturze 204°C.

Prędkość korozji w innych środowiskach korozyjnych:

 • Kwas octowy (CH₃COOH) 99%, wrzący: 0 mm/rok
 • Chlorek żelaza (FeCl3) 10%, wrzący: 0,025 mm/rok
 • Kwas mrówkowy (CH₂O₂) 88%, wrzący: 0,0125 mm/rok
 • Kwas solny (HCl) 1%, wrzący: 0,075 mm/rok
 • ^ 1,5%, wrzący: 0,35 mm/rok
 • ^ 2%, w temp. 90°C: 0 mm/rok
 • ^ 2%, wrzący: 1,525 mm/rok
 • ^ 2,5%, w temp. 90°C: 0,0125 mm/rok
 • ^ 2,5%, wrzący: 3,525 mm/rok
 • ^ 10%, wrzący: 10 mm/rok
 • ^ 1% + 42g/L Fe2(SO4)3, w temp. 93°C: 0,05 mm/rok
 • ^ 5% + 42g/L Fe2(SO4)3, w temp. 66°C: 0,05 mm/rok
 • ^ 5% + 2% HF, w temp. 70°C: 1,475 mm/rok
 • Kwas fluorowodorowy (HF) 2%, w temp. 70°C: 0,225 mm/rok
 • ^ 5%, w temp. 70°C: 0,35 mm/rok
 • Pięciotlenek fosforu (P2O5) 38%, w temp. 85°C: 0,05 mm/rok
 • ^ 44%, w temp. 116°C: 0,525 mm/rok
 • ^ 52%, w temp. 116°C: 0,275 mm/rok
 • ^ 38% + 200 ppm Cl, w temp. 85°C: 0,025 mm/rok
 • ^ 38% + 2% HF, w temp. 85°C: 0,175 mm/rok
 • Kwas azotowy (HNO3) 10%, wrzący: 0,0125 mm/rok
 • ^ 65%, wrzący: 3,35 mm/rok
 • ^ 5% + 6% HF, w temp. 60°C: 1,225 mm/rok
 • ^ 5% + 25% H2SO4 + 4% NaCl, wrzący: 0,3 mm/rok
 • ^ 5% + 1% HCl, wrzący: 0,0125 mm/rok
 • ^ 5% + 2,5% HCl, wrzący: 0,05 mm/rok
 • ^ 9% + 15,8% HCl, w temp. 52°C: 0,1 mm/rok
 • Kwas siarkowy (H2SO4) 2%, w temp. 66°C: 0 mm/rok
 • ^ 2%, wrzący: 0,125 mm/rok
 • ^ 5%, w temp. 79°C: 0,0125 mm/rok
 • ^ 5%, wrzący: 0,225 mm/rok
 • ^ 10%, wrzący: 0,3 mm/rok
 • ^ 20%, w temp. 66°C: 0,0125 mm/rok
 • ^ 20%, w temp. 79°C: 0,025 mm/rok
 • ^ 20%, wrzący: 0,825 mm/rok
 • ^ 30%, w temp. 66°C: 0,0125 mm/rok
 • ^ 30%, w temp. 79°C: 0,075 mm/rok
 • ^ 30%, wrzący: 1,6 mm/rok
 • ^ 40%, w temp. 38°C: 0,0125 mm/rok
 • ^ 40%, w temp. 66°C: 0,0125 mm/rok
 • ^ 40%, w temp. 79°C: 0,225 mm/rok
 • ^ 50%, w temp. 38°C: 0,0125 mm/rok
 • ^ 50%, w temp. 66°C: 0,025 mm/rok
 • ^ 50%, w temp. 79°C: 0,4 mm/rok
 • ^ 60%, w temp. 38°C: 0,0125 mm/rok
 • ^ 70%, w temp. 38°C: 0 mm/rok
 • ^ 80%, w temp. 38°C: 0 mm/rok
 • ^ 5% + 0,1% HCl, wrzący: 0,65 mm/rok
 • ^ 5% + 0,5% HCl, wrzący: 1,525 mm/rok
 • ^ 10% + 1% HCl, w temp. 70°C: 0,0125 mm/rok
 • ^ 10% + 1% HCl, w temp. 90°C: 2,35 mm/rok
 • ^ 10% + 1% HCl, wrzący: 5,625 mm/rok
 • ^ 10% + 2% HF, wrzący: 0,725 mm/rok
 • ^ 25% + 200 ppm Cl-, w temp. 70°C: 0,275 mm/rok
 • ^ 25% + 200 ppm Cl-, wrzący: 5,375 mm/rok
 • ^ 12% + 1,2% HCl + 1% FeCl3 + 1% CuCl2, wrzący: 0,075 mm/rok
 • ^ 23% + 1,2% HCl + 1% FeCl3 + 1% CuCl2, wrzący: 0,2 mm/rok
 • ^ 50% + 42g/L Fe2(SO4)3 (ASTM G 28A), wrzący: 1 mm/rok
 • Kwas fosforowy (H3PO4) 108%, w temp. 280°C: 2,6 mm/rok
 • ^ 112%, w temp. 280°C: 3,9 mm/rok
 • ^ 112%, w temp. 280°C: 3,9 mm/rok

Spawanie

Alloy C-22 ma dobrą spawalność. Jest używany jako uniwersalny materiał spawalniczy ze względu na swoją odporność na korozję w obszarach spawanych. Literatura podaje przykłady użycia alloy C22 do odnowienia skorodowanych spoin w urządzeniu do mieszania wybielacza w młynie papierniczym ze stopu Alloy C-276. Należy do grupy spawalniczej 43 (wg. ISO 15608).


Obróbka cieplna, plastyczna i obróbka skrawaniem

Zalecane parametry pracy i obróbki cieplnej:

 • Kucie: 1232-954°C
 • Przesycanie: 1120±14°C; 30 min; WQ

Kucie - stop może być kuty na gorąco, walcowany, tłoczony, wyciskany i formowany. Umiarkowane redukcje i częste ponowne podgrzewanie stopu są zalecane dla uzyskania optymalnych rezultatów.

Obróbka na zimno nie zmniejsza ogólnej odporności na korozję, ani odporności na korozję wżerową i szczelinową w środowisku chlorkowym, ale może obniżać odporność na korozyjne pękanie naprężeniowe. Wyżarzanie pomaga zniwelować ten problem.

Wyżarzanie polega na podgrzaniu do temperatury 1120°C i schłodzeniu w wodzie (małe przekroje można schładzać w powietrzu w trybie przyspieszonym). Zalecany jest czas utrzymywania w temperaturze wyżarzania od 10 do 30 minut, przy czym grubsze struktury wymagają pełnych 30 minut. Wyżarzanie jest niezbędne po obróbce na gorąco i obróbce na zimno powodującej wydłużenie włókien zewnętrznych o co najmniej 7%.


Dla wyżej wymienionych gatunków dostarczamy:

 • Pręty, druty, odkuwki według ASMT B 574 / ASME SB-574, ASMT B 564 / ASME SB-564, DIN 17752
 • Blachy, taśmy i płyty według ASTM B 575 / ASME SB-575, DIN 17750
 • Rury spawane według ASTM B 617 / ASME SB-619
 • Rury bezszwowe według ASTM B 622 / ASME SB-622
 • Materiały do wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej według NACE MR-01-75

Zamienniki, odpowiedniki i inne oznaczenia gatunku:

Alloy C22, Bohler L022, Bohler L328 VMR, Coralloy 22, Junkeralloy C22S, Nistelle C-22, Nistelle C-22C, Hastelloy® C-22, Hastelloy® C-22HS, Haynes® 622 alloy, Phyweld® 22, UR 22 ArcelorMittal, H06022, NS3308, 2.4602, NiCr21Mo14W, Alloy 22, N06022, NW6022, NiCr21Mo13Fe4W2, AMS 5388, AMS 5389, AMS 5530, AMS 5750, ASTM A 474 / ASME SA-494, ASTM A 494 Grade CX2MW, ASTM B 366 (CRHC22) / ASME SB-366 (CRHC22), ASTM B 366 (WPHC22) / ASME SB-366 (WPHC22), ASTM B 462 (N06022) / ASME SB-462 (N06022), ASTM B 472 (N06022) / ASME SB-472 (N06022), ASTM B 474 (N06022) / ASME SB-474 (N06022), ASTM B 564 (N06022) / ASME SB-564 (N06022), ASTM B 574 (N06022) / ASME SB-574 (N06022), ASTM B 575 (N06022) / ASME SB-575 (N06022), ASTM B 619 (N06022) / ASME SB-619 (N06022), ASTM B 622 (N06022) / ASME SB-622 (N06022), ASTM B 626 (N06022) / ASME SB-626 (N06022), Inconel® alloy 22


Wykorzystujemy pliki cookies
W celu prawidłowej obsługi Strony oraz do celów statystycznych, a jeżeli wyrazisz na to zgodę również w celu personalizacji reklam, remarketingu oraz retargetingu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj koniecznie politykę prywatności i plików cookies. Szczegółową konfigurację możesz określić klikając poniżej przycisk "Ustawienia".
Ustawienia plików cookies
Wykorzystujemy pliki cookies

W celu prawidłowej obsługi Strony oraz do celów statystycznych, a jeżeli wyrazisz na to zgodę również w celu personalizacji reklam, remarketingu oraz retargetingu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj koniecznie politykę prywatności i plików cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookies prosimy o kontakt.