Alloy 925, UNS N09925, Incoloy® 925 - stop niklu według ASMT B637, API 6ACRA i innych norm

Norma Gatunek Stopu
Skład Chemiczny %
Ni: Fe: Cr: Mo: Cu: Ti: Al: Mn: Nb: Si: C: S: UwagI:
Special Metals Incoloy® 925
42,0-46,0 >22,0 19,5-22,5 2,5-3,5 1,5-3,0 1,9-2,4 0,1-0,5 <1,0 <0,5 <0,5 <0,03 <0,03 -
ASTM / UNS Alloy 925 / UNS N09925
38,0-46,0 >22,0 19,5-23,5 2,5-3,5 1,5-3,0 1,9-2,4 0,1-0,5 <1,0 <0,5 <0,5 <0,03 <0,03 -
GB/T H09925 / NS2401
42,0-46,0 >22,0 19,5-22,5 2,5-3,5 1,5-3,0 1,9-2,4 0,1-0,5 <1,0 <0,5 <0,5 <0,03 <0,03 P<0,03
ISO Alloy 925 / N09925
38,0-46,0 >22,0 19,5-23,5 2,5-3,5 - 1,9-2,4 - <1,0 - <0,5 <0,03 - -

Alloy 925, Incoloy® 925 – opis

Alloy 925 (N0925) to wysokowytrzymały, odporny na korozję, umacniany wydzieleniowo stop Ni-Cr-Fe z dodatkami stopowymi molibdenu, miedzi, tytanu i aluminium. Może być postrzegany jako ulepszona wersja alloy 825 z porównywalną odpornością na korozję, lecz z polepszonymi własnościami wytrzymałościowymi osiąganymi dzięki utwardzaniu wydzieleniowemu.


Zastosowanie

Alloy 925 jest wykorzystywany głównie w przemyśle naftowym i gazowym na elementy odwiertów i powierzchniowych studni gazowych, w tym rurociągi, zawory i elementy złączne. Jest również stosowany w przemyśle morskim.


Własności fizyczne i mechaniczne

Własności fizyczne w temperaturze pokojowej:

 • Gęstość: 8,08 g/cm3
 • Temperatura topnienia: 1311-1366 °C
 • Przenikalność magnetyczna: <1,001
 • Oporność elektryczna: 1,17 μΩ·m

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w podwyższonej temperaturze, od 20°C do:

 • 100°C: 13,2 μm/m⋅K
 • 200°C: 14,2 μm/m⋅K
 • 300°C: 14,7 μm/m⋅K
 • 400°C: 15,0 μm/m⋅K
 • 500°C: 15,3 μm/m⋅K
 • 600°C: 15,7 μm/m⋅K
 • 700°C: 16,3 μm/m⋅K
 • 800°C: 17,2 μm/m⋅K

Współczynnik przewodzenia ciepła:

 • 20°C: 12,0 W/m · K
 • 100°C: 12,9 W/m · K
 • 200°C: 14,3 W/m · K
 • 300°C: 15,9 W/m · K
 • 400°C: 17,4 W/m · K
 • 500°C: 19,3 W/m · K
 • 600°C: 22,2 W/m · K
 • 700°C: 24,0 W/m · K
 • 800°C: 28,2 W/m · K
 • 900°C: 27,7 W/m · K
 • 1000°C: 24,6 W/m · K
 • 1100°C: 26,0 W/m · K
 • 1150°C: 26,9 W/m · K

Ciepło właściwe:

 • 20°C: 435 J/kg⋅K
 • 100°C: 456 J/kg⋅K
 • 200°C: 486 J/kg⋅K
 • 300°C: 507 J/kg⋅K
 • 400°C: 532 J/kg⋅K
 • 500°C: 561 J/kg⋅K
 • 600°C: 586 J/kg⋅K
 • 700°C: 611 J/kg⋅K
 • 800°C: 641 J/kg⋅K
 • 900°C: 666 J/kg⋅K

Liczba Poissona:

 • 20°C: 0,293
 • 40°C: 0,299
 • 100°C: 0,308
 • 150°C: 0,316
 • 200°C: 0,315
 • 260°C: 0,317
 • 315°C: 0,319
 • 370°C: 0,319
 • 427°C: 0,323
 • 482°C: 0,323
 • 540°C: 0,324
 • 600°C: 0,326
 • 650°C: 0,330
 • 700°C: 0,334
 • 760°C: 0,338
 • 815°C: 0,335
 • 870°C: 0,330
 • 925°C: 0,326

Moduł sprężystości wzdłużnej:

 • 20°C: 199 GPa
 • 40°C: 199 GPa
 • 100°C: 195 GPa
 • 150°C: 192 GPa
 • 200°C: 188 GPa
 • 260°C: 185 GPa
 • 315°C: 182 GPa
 • 370°C: 178 GPa
 • 427°C: 175 GPa
 • 482°C: 172 GPa
 • 540°C: 168 GPa
 • 600°C: 164 GPa
 • 650°C: 160 GPa
 • 700°C: 155 GPa
 • 760°C: 150 GPa
 • 815°C: 145 GPa
 • 870°C: 139 GPa
 • 925°C: 132 GPa

Moduł sprężystości poprzecznej:

 • 20°C: 77 GPa
 • 40°C: 76 GPa
 • 100°C: 75 GPa
 • 150°C: 73 GPa
 • 200°C: 72 GPa
 • 260°C: 70 GPa
 • 315°C: 69 GPa
 • 370°C: 68 GPa
 • 427°C: 66 GPa
 • 482°C: 65 GPa
 • 540°C: 64 GPa
 • 600°C: 62 GPa
 • 650°C: 60 GPa
 • 700°C: 58 GPa
 • 760°C: 56 GPa
 • 815°C: 54 GPa
 • 870°C: 52 GPa
 • 925°C: 50 GPa

Własności mechaniczne prętów ze stopu Incoloy® alloy 925 po obróbce na zimno i umacnianiu wydzieleniowym, wedle wskazań producenta Special Metals:

 • Granica plastyczności: >724 MPa
 • Wytrzymałość na rozciąganie: >965 MPa
 • Wydłużenie: >18%
 • Przewężenie względne: >25 %
 • Twardość: 26-38 HRC
 • Udarność KV -60°C: 47,4J

Własności mechaniczne prętów ze stopu Incoloy® alloy 925 po obróbce na gorąco i umacnianiu wydzieleniowym, wedle wskazań producenta Special Metals:

 • Granica plastyczności: >758 MPa
 • Wytrzymałość na rozciąganie: >965 MPa
 • Wydłużenie: >18%
 • Przewężenie względne: >25 %
 • Twardość: 26-38 HRC
 • Udarność KV -60°C: 47,4J

Stop 925 zachowuje dobre własności mechaniczne do 650°C.

Maksymalna dopuszczalna twardość w zależności od obróbki plastycznej i cieplnej według NACE MR0175/ISO 15156-2015:

 • Po obróbce na zimno: 35 HRC
 • W stanie wyżarzonym przesycająco: 35 HRC
 • W stanie wyżarzonym przesycająco i umocnionym wydzieleniowo: 38 HRC
 • Po obróbce na zimno i umacnianiu wydzieleniowym: 40 HRC
 • Po obróbce wykańczającej na gorąco i umacnianiu wydzieleniowym: 40 HRC

Parametry wykończenia na gorąco opisano w sekcji "Obróbka cieplna".


Odporność na korozję

Alloy 925 jest odporny na wiele środowisk korozyjnych (gaz ziemny, ropa naftowa) i jest przydatny w przemyśle gazowym i naftowym. Poniżej wymienione testy przeprowadzane były w zgodzie ze wskazówkami NACE.

Odsiarczkowe pękanie naprężeniowe w symulowanym środowisku gazu ziemnego - alloy 925 w testach nie wykazał pęknięć po 30-42 dniach testowania w mieszaninie zawierającej 5% chlorku sodu (NaCl), 0,5% kwasu mrówkowego (CH₃COOH), nasyconej siarkowodorem (H2S). Podczas testu alloy 925 poddany był naprężeniu równemu granicy plastyczności i połączony ze stalą węglową. Testy przeprowadzano w temperaturze pokojowej

Odporność na korozyjne pękanie naprężeniowe w środowisku gazu ziemnego - dobra odporność. Poniżej wyniki testów na obecność pęknięć w próbce C-kształtnej:

 • 15 dni pod naprężeniem równym granicy plastyczności w 15% roztworze chlorku sodu + 1380 kPa siarkowodoru (H2S) + 690 kPa dwutlenku węgla (CO2) + 1g/l siarki w temperaturze 232°C: wystąpiły pęknięcia.
 • 15 dni pod naprężeniem równym granicy plastyczności w 25% roztworze chlorku sodu + 1380 kPa siarkowodoru (H2S) + 690 kPa dwutlenku węgla (CO2) + 1g/l siarki w temperaturze 204°C: wystąpiły pęknięcia.
 • 42 dni pod naprężeniem równym granicy plastyczności w 25% roztworze chlorku sodu nasyconym siarkowodorem (H2S) + 6900 kPa fazy gazowej złożonej w 1% z H2, 50% z CO2 i w 49% z N2 w temperaturze 204°C: NIE wystąpiły pęknięcia.

Woda morska - bardzo dobra odporność.

Prędkość korozji w konkretnych środowiskach kwasowych:

 • Kwas solny (HCl) 0,2%, wrzący: <0,01 mm/rok
 • 1%, w temp. 70°C°C: 0,28 mm/rok
 • Kwas siarkowy (H2SO4) 10%, w temp. 70°C°C: 0,05 mm/rok
 • Kwas fosforowy (H3PO4) 85%, w temp. 90°C°C: <0,03 mm/rok
 • 85%, wrzący: 1,19 mm/rok
 • Kwas octowy (CH₃COOH) 80%, wrzący: <0,01 mm/rok

Spawanie

Dobra spawalność. Zaleca się spawanie metodami MIG i TIG. Wybór materiałów spawalniczych:

 • ERNiCrMo-17 / SG-NiCr23Mo16Cu / 725NDUR® (drut spawalniczy)

Dla osiągnięcia optymalnych rezultatów, spawane części powinny być wyżarzone przed spawaniem oraz poddane przesycaniu i starzeniu po spawaniu.


Obróbka cieplna, plastyczna i obróbka skrawaniem

Rekomendowane parametry obróbki plastycznej na gorąco i obróbki cieplnej:

 • Kucie: 1175-870°C
 • Wyżarzanie przesycające: 980-1040°C 0,5-4h; dla przekrojów do 25mm chłodzenie powietrzem lub wodą, dla przekrojów większych chłodzenie wodą.
 • Umacnianie wydzieleniowe: 730-750°C 8h; Chłodzenie w piecu: 55°C/h przez 2h; Umacnianie wydzieleniowe: 610-630°C 8h; Chłodzenie powietrzem lub wodą

Uwagi:Dla uzyskania najlepszej odporności na korozję i własności mechanicznych produktu finalnego, końcowa obróbka plastyczna powinna odbyć się w temperaturze 980-870°C.

Obróbka skrawaniem - stop dość łatwo poddaje się skrawaniu, gdy jest w stanie przesyconym. W stanie umocnionym skrawanie jest dużo trudniejsze. Zalecana jest obróbka zgrubna w stanie wyżarzonym, a następnie obróbka wykańczająca w stanie umocnionym. Ogólne parametry pracy:

 • Obróbka zgrubna stopu w stanie wyżarzonym (węglik spiekany):
  • Posuw: 0,25 mm/obr
  • Prędkość skrawania: 53-76 m/min
  • Głębokość skrawania: 6,4 mm
  • Materiał narzędzia: C-6
 • Obróbka zgrubna stopu w stanie wyżarzonym (stal szybkotnąca):
  • Posuw: 0,25 mm/obr
  • Prędkość skrawania: 12-15 m/min
  • Głębokość skrawania: 6,4 mm
  • Materiał narzędzia: T-5
 • Obróbka wykańczająca w stanie umocnionym (węglik spiekany):
  • Posuw: 0,13 mm/obr
  • Prędkość skrawania: 12-30 m/min
  • Głębokość skrawania: 1,3 mm
  • Materiał narzędzia: C-2
 • Obróbka wykańczająca w stanie umocnionym (stal szybkotnąca):
  • Posuw: 0,13 mm/obr
  • Prędkość skrawania: 4-6 m/min
  • Głębokość skrawania: 1,3 m/min
  • Materiał narzędzia: M-36

Dla wyżej wymienionych gatunków dostarczamy:

 • Rury
 • Pręty
 • Odkuwki

Zamienniki, odpowiedniki i inne oznaczenia gatunku:

Inconel® alloy 925, Inconel® 925, Alloy 925, H09925, NS2401, N09925, VDM® Alloy 925, Nicrofer 4320 Ti, ASTM B 1007 (N09925) / ASME SB-1007 (N09925), ASTM B 1020 (N09925) / ASME SB-1020 (N09925), ASTM B 637 (N09925) / ASME SB-637 (N09925), ASTM B 805 (N09925) / ASME SB-805 (N09925), ASTM B 872 (N09925) / ASME SB-872 (N09925), ASTM B 983 (N09925) / ASME SB-983 (N09925)


Wykorzystujemy pliki cookies
W celu prawidłowej obsługi Strony oraz do celów statystycznych, a jeżeli wyrazisz na to zgodę również w celu personalizacji reklam, remarketingu oraz retargetingu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj koniecznie politykę prywatności i plików cookies. Szczegółową konfigurację możesz określić klikając poniżej przycisk "Ustawienia".
Ustawienia plików cookies
Wykorzystujemy pliki cookies

W celu prawidłowej obsługi Strony oraz do celów statystycznych, a jeżeli wyrazisz na to zgodę również w celu personalizacji reklam, remarketingu oraz retargetingu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj koniecznie politykę prywatności i plików cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookies prosimy o kontakt.