Stale narzędziowe chromowo-wanadowe NC7V1, NC7V2, NC7V3, NC7V4 i chromowo-molibdenowo-wanadowa NC7VL do pracy na zimno przeznaczone dla hutnictwa wg BN-68/0631-03.

 

NormaGatunek Stali
Skład Chemiczny %
C:Mn:Si:P:S:Cr:Mo:V:Ni:Cu:
BNNC7V1
0.80 - 0.900.20 - 0.500.20 - 0.40<0.03<0.030.60 - 0.90-0.05 - 0.15<0.25<0.25
BNNC7V2
0.80 - 0.900.20 - 0.500.20 - 0.40<0.03<0.031.00 - 1.30-0.05 - 0.15<0.25<0.25
BNNC7V3
0.80 - 0.900.20 - 0.500.20 - 0.40<0.03<0.031.40 - 1.70-0.05 - 0.15<0.25<0.25
BNNC7V4
0.75 - 0.850.20 - 0.500.20 - 0.40<0.03<0.031.70 - 2.00-0.05 - 0.15<0.25<0.25
BNNC7VL
0.75 - 0.850.20 - 0.400.20 - 0.40<0.03<0.031.70 - 2.000.20 - 0.300.10 - 0.20<0.30<0.25

 

Stal narzędziowa NC7V1, NC7V2, NC7V3, NC7V4 i NC7VL

Stale NC7V1 do NC7V4 oraz NC7VL wg BN to gatunki o dużej hartowności i odporności na pękanie, które przeznaczone są na narzędzia o dużych przekrojach przy obróbce plastycznej na zimno i gorąco w przemyśle hutniczym / metalurgicznym. Wyżej wymienione gatunki wyróżnia m.in. zawartość Chromu w składzie chemicznym. Im więcej Chromu, tym wyrób przeznaczony jest na większy podzespół pracy.

Stale NC7 stosowane są jako półprodukty w stanie ulepszonym cieplnie do wyrobu walców kutych do walcowania na zimno o średnicach beczek do 700mm, na koszulki walców oporowych, na matryce i inne części walcowni gorących i zimnych blach. Odróżnia je od pozostałych "Narzędziówek" skład chemiczny, na który składa się Chrom, Wanad, wysoka zawartość węgla, oraz w jednym gatunku wyjątkowo Molibden.

 • Stal NC7V1 stosowana jest na walce kute do walcowania na zimno przy średnicy beczki do 100mm
 • Stal NC7V2 stosowana również na walce kute do walcowania na zimno przy przekroju beczki od 101 - 180mm
 • Stal NC7V3 stosowana jest na walce kute do walcowania na zimno przy średnicach beczki od 181 - 260mm
 • Stal NC7V4 stosowana jest na walce kute do walcowania na zimno przy średnicy beczki 261 - 379mm
 • Stal NC7VL stosowana jest na walce kute do walcowania na zimno przy przekroju beczki od 380 - 700mm

 


Własności mechaniczne

 • Twardość stali NC7V1 do NC7V4 w stanie zmiękczonym < 229 HB, po hartowaniu i odpuszczaniu min. 62 HRC
 • Twardość stali NC7VL w stanie zmiękczonym < 248 HB, po hartowaniu i odpuszczaniu min. 62 HRC

 


Obróbka cieplna Stali NC7V1 do NC7V4 i NC7VL

 • Wyżarzanie zmiękczające poniżej Ac1 w temperaturze 690 - 710℃ z chłodzeniem w skrzyne, popiele lub piasku
 • Wyżarzanie zmiękczające powyżej Ac1 w temperaturze 750 - 770℃ z chłodzeniem w piecu do 600℃ z szybkością max. 20℃/h
 • Wyżarzanie zmiękczającej powyżej Ac1 w temperaturze 750 - 770℃ z chłodzeniem z przemianą izotermiczną przy 670 - 710℃
 • Hartowanie w temperaturze 810 - 850℃ z chłodzeniem w wodzie
 • Odpuszczanie w temperaturze 100℃ w powietrzu

 

Obróbka cieplna (hartowanie i odpuszczanie) w zależności od zastosowania wyrobu, kształtu, przekrojów może się różnić. Wyżej wymienione dane dotyczą typowych zastosowań końcowych materiału.


W wyżej wymienionych gatunkach firma dostarcza: